• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En
Düzenleme Tarihi : 09.11.2015

Bedelli Askerlik

Bedelli askerlik hizmeti uygulaması son olarak; 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na;        10 Aralık 2014 tarihli, 6582 Sayılı Askerlik Kanunu İle Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen Geçici 52’nci maddenin 13 Aralık 2014 tarihli 29204 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe konmuştur.
“Geçici Madde 52 – Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiilî askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Askeri Memurlar Kanunu ile 111 Sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18.000 Türk Lirası ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar…” hükmünü amirdir.
 Bu kapsamda; son bedelli askerlik hizmeti uygulaması 13 Aralık 2014 tarihinde başlamış ve iki ay süreyle uygulanmasını müteakip, 13 Şubat 2015 tarihinde son bulmuştur.

 

Bedelli askerliğe müracaat ederek 18.000 TL. yatırdım. Bedelli askerlikten faydalanmaktan vazgeçersem veya askerliğe elverişsiz hale gelirsem ödediğim bedeli geri alabilir miyim?

 

     1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 52'inci maddesi kapsamında 18.000 TL. peşin ödemenize istinaden bedelli askerlik hizmeti kapsamında başvuru işlemleriniz tamamlandığından ve hakkınızda muafiyet işlemi yapıldığından, ödemiş olduğunuz bedelin iadesi mevzuat açısından mümkün değildir.

 

Hali hazırda bedelli askerlik hizmeti başvurusu yapabilir miyim?

 

Bedelli askerlik hizmeti ile ilgili yasal başvuru süresi 13 Şubat 2015 tarihinde sona erdiğinden yükümlülerin bu konudaki müracaatları kabul edilememektedir.

 

1111 Sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 46'ncı maddesi kapsamında 30.000 TL. ödeyerek bedelli askerlik hizmeti kapsamından faydalanarak askerlik hizmetimi tamamlamış bulunmaktayım. Ancak aynı Kanuna eklenen Geçici 52'nci madde kapsamında çıkarılan bedelli askerlik hizmeti için belirlenen 18.000 TL.'nin önceki Kanun hükümlerinden yararlandırılan arasında adaletsizlik olduğunu düşündüğümden fazladan yatırmış olduğum 12.000 TL'nin tarafıma iade edilebilir mi?

 

  1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen Geçici 52'nci madde "... 18.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertıbl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar." hükmünü amirdir. Söz konusu kanun daha önceki bedelli askerlik hizmeti uygulamalarında 18.000 TL üzerinde ödeme yapmış olanlara iade yapılacağına dair herhangi bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle 18.000 TL'nin üzerinde yapılan ödemelerin yükümlülere iadesi mevzuat açısından mümkün değildir.

 

 

Evde doğduğum için herhangi bir hastane doğum kaydım bulunmamaktadır. Kemik yaşımı belirtir sağlık raporu veya şahitlerin beyanına istinaden yaş değişikliği yaptırdığım takdirde bedelli askerlikten faydalanabilir miyim?

 

Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri mahkemece resmi hastane doğum kayıtları esas alınarak yapılmadığı takdirde askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle askerlik çağına girdikten sonra yukarıda belirttiğiniz nedenlerle yaş değişikliği yaptırdığınız takdirde bedelli askerlik hizmeti müracaatınız kabul edilmeyecektir.


Okunma Sayısı : 32597

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Millî Savunma Bakanlığı

Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,

Bakanlıklar / ANKARA 06100


MSB Personel Temin D.Bşk.lığı İletişim Bilgileri

Askeralma Gn.Md.lüğü İletişim Bilgileri

Yukarı