ASKERÎ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

msb bayrak

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Dergisi, Mahkeme Başkanlığınca yılda bir sayı olarak yayınlanan ve bilimsel incelemeler ile AYİM kararlarına yer veren bir dergidir. AYİM Dergisinden edinmek isteyenler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığının TC. Ziraat Bankası Saraçoğlu Şubesi (Şube No:1059) 1059/3420326-5001 No'lu hesabına istenen her sayı (kitap) için 15 TL. yatırdıktan sonra, alacakları makbuz sureti ile birlikte doğrudan Mahkeme Başkanlığı'ndan yazılı olarak talepte bulunduklarında, istenen sayılar adreslerine gönderilir.

*Dergide yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlara aittir, yayınlayan kurumu bağlamaz.© 2017 Askerî Yüksek İdare Mahkemesi