HIGH MILITARY ADMINISTRATIVE COURT

msb bayrak
Güncelleme Tarihi : 12/14/2015

BIBLIOGRAPHY OF ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİWe believe, offering the things written about Askeri Yüksek İdare Mahkemesi who is yet on the verge of fulfilling 30th yearly return of its foundation and offering  the things about the Court’s  exercise will facilitate the job of investigators who have ambition towards subject.

For this reason  we shall go with the bibliography;

I. DOCTORAL THESIS:

1. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Işığında Tam Yargı Davaları, Serdar ÖZGÜLDÜR, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1994. (Bu tez, genişletilip güncelleştirilerek, aynı başlık altında Yetkin Yayınlarından 1996 yılında Ankara'da kitap olarak basılmıştır.)

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Görev Kriterleri, Süheyla ŞENLEN, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1995 (Bu tez, aynı başlık altında Beta Yayınlarından 1996 yılında İstanbul'da kitap olarak basılmıştır.)

II. POST GRADUATE (MASTER) THESIS

1. Türk Hukukunda Askeri İdari Yargı, Serdar ÖZGÜLDÜR, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1986. (Yayınlanmamıştır.)

2. Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Ve Görev Alanının Sınırları, Esendal KIZILOĞLU, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1989. (Yayınlanmamıştır.)

3. Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarına İlişkin Tazminat Hukuku Ve Uygulaması, A.Zeki ÜÇOK, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 1995. (Yayınlanmamıştır.)

4. Tarihsel Gelişimi Ve Kararları Işığında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Sorunlarına Bir Yaklaşım, Osman ÇELİK, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996. (Yayınlanmamıştır.)

III. MONOGRAPHIES:

1. Askeri İdari Yargı, İlhan TOĞRUL, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1973.

IV. ARTICLES IN NEWSPAPERS:

1. (1969) 1965-1969 Arası Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre Askeri Taşıt Araçlarının Sebep Olduğu Tazminat Davalarında Görev Meselesi, Sait GÜRAN, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Mukayeseli Hukuk Araştırma Dergisi, Yeni Seri, Yıl:3, Sayı:5, İstanbul 1969, s.307-332.

2. (1969) Donanmamızda Çatışma İle İlgili Önemli Davalar, Semih YILDIZ, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Cilt:75, Sayı:465, Ankara 1969, s.58-132.

3. (1971) Asker Kişilerin İdari Eylem Ve İşlemlerden Şikayet Ve Dava Hakkının Gelişimine Toplu Bir Bakış, Fahri ÇOKER, Askeri Adalet Dergisi, Sayı:58, Ankara 1971, s.3-10.

4. (1972) Askeri İdari Yargının Genel Esasları Ve Yargılama Usulleri, İlhan TOĞRUL, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:16, Sayı:64, Ankara 1972, s.3-45.

5.(1973) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Görevleri, A.Şeref GÖZÜBÜYÜK, Prof.Dr.Kemal Fikret ARIK'a Armağan, Ankara 1973, s.139-152.

6. (1974) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görevleri, Nursafa PANDAR, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:31, Sayı:1974-3, Ankara 1974, s.463-466.

7. (1974) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Ve Askeri İdari Yargılama Usulü, Turgut ATAMAN, Hava Dergisi, Cilt:11, Sayı:75, Ankara 1974, s.64-72.

8. (1976) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Kuruluşu, Görevleri Ve Görev Alanı, Şahap KARAKOÇ, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:95, Sayı:259, Eylül 1976, s.80-86.

9. (1977) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarının Yerine Getirilmesi, Şahap KARAKOÇ, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:96, Sayı:263, Eylül 1977, s.106-108.

10.(1977) Usul Hükümleri Yönünden Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Fazlı Kerim ANADOLU, Prof.Dr.Osman F.BERKİ'ye Armağan, AÜHF.Yay.No:411, Ankara 1977, s.45-82.

11. (1977) Askeri İdarenin Yargısal Görev Ve Yetkisinin Sınırları, Lütfi DURAN, Onar Armağanı, İHF.Yay.No:530, İstanbul 1977, s.193-251.

12. (1977) Askeri İdare Yargısı Ve Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine, Yahya Kazım ZABUNOĞLU, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:34, Sayı:1-6, Ankara 1977, s.24-32.

13. (1978) Kişi Yönünden Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Mustafa ŞAHİN, Danıştay Dergisi, Yıl:8, Sayı:30-31, Ankara 1978, s.44-45.

14. (1978) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Taner CANDEMİR, Danıştay Dergisi, Yıl:8, Sayı:28, Ankara 1978, s.26-34.

15. (1979) Anayasa'nın 125 nci Maddesi Üzerinde Bir İnceleme, Semahattin DEVRİM, Danıştay Dergisi, Sayı:34-35, Ankara 1979, s.132-137.

16. (1982) Onuncu Yılını Doldururken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Semahattin DEVRİM, Adalet Dergisi, Yıl:73, Sayı:3, Ankara 1982, s.503-512.

17. (1983) Askeri Yüksek İdare Mahkemesine Göre Manevi Tazminat, Sait GÜRAN, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul 1983, s.157-162.

18. (1985) Askeri İdari Yargının Kısa Tarihçesi, Mustafa ŞAHİN, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:104, Sayı:299, Ankara 1985, s.90-93.

19. (1985) Subay, Astsubay Ve Askeri Öğrencilerin Disiplin Noktasından Silahlı Kuvvetlerle Olan İlişkilerinin Kesilmesi, Mustafa ŞAHİN, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:104, Sayı:300, Ankara 1985, s.83-84..

20. (1986) Çatışma Hukukunda Harp Gemileri, Rayegan KENDER, BATİDER, Prof.Dr.Hikmet BELBEZ'in Hatırasına Armağan, C.XIII, Sayı:3-4, Ankara 1986, s.111-142.

21. (1987) Harp Gemilerinin Hukuki Durumu, Yalçın ÇAKALIR, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-V, Ankara 1987, s.33-86.

22. (1987) Türk Hukukunda Askeri İdari Yargının Tarihi Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Serdar ÖZGÜLDÜR, Danıştay Dergisi, Sayı:66-67, Ankara 1987, s.37-71.

23. (1988) Harp Gemilerinin Karıştığı Çatmalara İlişkin Hukuk Davalarında Görev Ve Yargı Yetkisi, Rayegan KENDER, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-V, Ankara 1988, s.144-172.

24. (1988) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Yargılama Yetkisi Ve Sınırlandırılması, Erol ALPAR, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, Mart 1988, s.39-62.

25. (1989) Ticaret Kanunumuzun 822.Maddesinin 2.Fıkrasının 2.Bendi Mülga mıdır?, Tahir ÇAĞA, Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu-VI, Ankara 1989, s.289-311.

26. (1992) Askeri Hakim Subayların Azledilmeleri Ve Bu Konuda Askeri Yüksek İdare Mahkemesince Verilen Bir Kararın Eleştirisi, Sezai AYDINALP, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:49, Sayı:3, Ankara 1992, s.417-434.

27. (1993) Devletin Askeri Manevra Ve Atışlardan Doğan Zararlar Nedeniyle Hukuki Sorumluluğu, Sezai AYDINALP, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:50, Sayı:4, Ankara 1993, s.564-579.

28. (1993) Askeri Hakimlik Güvencesi Ve Anayasa Mahkemesi İle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Bu Konudaki Kararları Üzerine Bir İnceleme, Sezai AYDINALP, Danıştay Dergisi, Sayı:86, Ankara 1993, s.3-36.

29. (1993) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Anayasal Ve Yasal Konumu, Erol ALPAR, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:26, Sayı:3, Eylül 1993, s.45-59.

30. (1993) Yorum, Hukuk Yaratma, Kanun Boşluğunu Doldurma Ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:7, Kitap:1, Ankara 1993, s.43-78.

31. (1993) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı, Taner CANDEMİR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:7, Kitap:1, Ankara 1993, s.7-36.

32. (1994) Kamu Görevlilerinin Yargılanmasında Yöntem Ve Görev Sorunları, Sait GÜRAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20.Yılını Kutlama Sempozyumu, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:22, Sayı:91, Eylül 1994, s.50-66.

33. (1994) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Görev Alanı Sorunu, Sezai AYDINALP, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:8, Ankara 1994, s.23-37.

34. (1994) İdari İşlemden Doğan Sorumluluk, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:8, Ankara 1994, s.39-51.

35. 1994) 1984-1992 Yılları Arası Konularına Göre Seçilmiş Ve AYİM Dergisinde Yer Alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Özetleri, Serdar ÖZGÜLDÜR, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:339-340-341, Ankara 1994, s.136-144; 145-152; 93-106.

36. (1995) 1993 Yılı Konularına Göre Seçilmiş Ve AYİM Dergisinde Yer Alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Özetleri, Serdar ÖZGÜLDÜR, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı:344-345, Ankara 1995, s.98-104; 82-96.

37. (1995) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Yargılama Yöntemi, Erol ALPAR, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:23, Sayı:92, Ocak 1995, s.3-17..

38. (1995) 2260 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uzman Erbaşların Görevlerine Son Verilmesi Ve Bu Konudaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Denetimi, Ayhan AKARSU, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:9, Ankara 1995, s.47-56.

39. (1996) Tazminat Hesaplarında Kullanılan Baliğ Ve Peşin Değer Tabloları (1 Büyüktür 5), A.Zeki ÜÇOK, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:10, Ankara 1996, s.41-45..

40. (1996) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Dünü, Bugünü, Yarını, İl Han ÖZAY, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20.Yılını Kutlama Sempozyumu, Askeri Adalet Dergisi, Yıl:22, Sayı:91, Eylül 1994, s.24-29. (Aynı makale, yazarın 1996 yılında yayınlanan Gün Işığında Yönetim adlı kitabının 674-698 nci sayfalarında da ek olarak yer almaktadır.).

41. (1996) Hukuk Devleti Yolunda Yargısal Katkılar: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:10, Ankara 1996, s.15-24.

42. (1996) İdarenin Hukuki Sorumluluğu Ve Tam Yargı Davaları, Prof.Dr.İl Han ÖZAY'ın Günışığında Yönetim adlı kitabının 4.Basısının (İstanbul 1996) bu başlığı taşıyan 707-801 nci sahifeleri, yazarın istemiyle Serdar ÖZGÜLDÜR tarafından kaleme alınmıştır.

43. (1997) İdare Hukukunda Tazminat Hesabının Unsurları Ve Hesaplama Yöntemi: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Uygulaması, Serdar ÖZGÜLDÜR, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı: Destekten Yoksunluk Ve Cismani Zararlarda Sorumluluk Ve Tazminat, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1996, s.128-182. (Aynı makale Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:11, Ankara 1997, s.3-73'te de yayınlanmıştır.).

44. (1998) Sorumluluk Hukukunda İdari İşlemlerin Yol Açtığı Zararlar Ve Bunların Tazmini Sorununa Mukayeseli Bir Yaklaşım, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 25.Yıl Armağanı, Ankara 1998, s.71-151.

45. (1998) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulunun 12 Haziran 1997 Gün Ve K.1997/1 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı Üzerine Bir İnceleme, Coşkun ÖZBUDAK, AYİM.25.Yıl Armağanı, Ankara 1998, s.407-419..

46. (2000) Zarar Hesabında Yöntem Ve Uygulama Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler, Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:14, Ankara 2000, s.59-80..

47. (2000) Fransa Anayasa Konseyi, Hak.Kd.Yzb. Mehmet AKBULUT, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000.

48. (2000) Anayasal ve Yasal Düzenlemeleriyle Cevap ve Düzeltme (tekzip) Hakkı, Hak. Bnb. Veysi SAVAŞ, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 13, Ankara 2000 .

49. (2000) Yönetimi Etkileyen Anayasal ve Diğer İlkeler, Dr. Erol ALPAR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 13, Ankara 2000.

50. (2000) Kamu Hukuku Açısından Mülkiyet Hakkı, Hâk.Tğm.Yavuz ERDOĞAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 13, Ankara 2000,

51. (2000 İngiltere’de Silahlı Kuvvetlerin Anayasal Konumu ve Askeri Hukuk, Dr. İbrahim KAYA, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 14, Ankara 2000.

52. (2000) İptal Edilen Düzenleyici İşlemin Yerine Eskısi Yürürlüğe Girer mi?, Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 14, Ankara 2000 .

53. (2000) Türk Askeri Disiplin Hukukuna Kısa Bir Bakış, Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILDIRIM, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 14, Ankara 2000 .

54. (2000) Zarar Hesabında Yöntem ve Uygulama Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler, Dr.Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 14, Ankara 2000 .

55. (2000) Yönetim Hukuku ve Özellikleri, Dr. Erol ALPAR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 14, Ankara 2000 .

56. (2001) Ulus Devlet Bağlamında İdari Vesayet Denetimi, Hak.Ütğm. Esat Mahmut YILMAZ, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 15, Ankara 2001 .

57. 2001) Askerliğe Sevk Ve Sevk Tehiri (Erteleme) Taleplerinin Askeri İdari Yargı Açısından İncelenmesi, Hüseyin ÇEKEN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:15, Ankara 2001, s.65-72. .

58. (2001 Yürütmenin Durdurulması, Hak.Yzb.Mahir IŞIKAY, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:15, Ankara 2001 .

59. (2001) İdare Hukukunda Kazanılmış Hak Kavramı ve Uygulaması, Hakim Tuğgeneral Dr.Erol ALPAR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 15, Ankara 2001.

60. (2001) Anayasa Yargısında Yürürlüğün Durdurulması Kararlarına Yönelik İnceleme, Hak.Kd.Ütğm. Tamer ISIR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 16, Ankara 2001 .

61. (2001) İdari İşlem ve İdari Eylem, Hak.Kd.Ütgm Hüseyin ÇEKEN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 16, Ankara 2001.

62. (2002) Erişkinlerde Aşılama Programları, (AYİM'nde 31 ocak 2003 günü verilen konferans metni) Prof.Dr.Dz.Tbp.Kd.Alb.Levent DOĞACI Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 17, Ankara 2002 .

63. (2002) Kalp Hastalıklarından Korunma, (AYİM’nde 7 mart 2003 günü verilen konferans metni) Prof.Dr.Tbp.Kd.Alb.Celal GENÇ , Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 17, Ankara 2002 .

64. (2003) Ulusal Egemenlik Düzeni ve Laiklik İlkesi,(AYİM’nde 10 ocak 2003 günü verilen konferans metni), Prof.Dr.Özer OZANKAYA, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18, Ankara 2003 .

65. (2003 Uluslararası Toplumun Değişimi ve Türkiye’ye Etkileri (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nde 21 şubat 2003 günü verilen Konferans Metni), Prof.Dr.Ali KARAOSMANOĞLU Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18., Ankara 2003 .

66. (2003 Adil Yargılanma Hakkı Merceğinde Ele Alınması Gereken Bir Kod Kanun Hazırlık Çalışması Örneği: Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanun Tasarısı Taslağı, Dz.Hâk.Kd.Alb.Dr.Serdar ÖZGÜLDÜR AYİM.Genel Sekreteri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18., Ankara 2003.

67. (2003) Askeri Yüksek İidare Mahkemesi Kararları Işığında İdare Hukukunda Sorumluluk, Hizmet Kusuru ve Kusursuz Sorumluluk Kavramları, Hv. Hakim Yüzbaşı Murat YAMAN, AYİM 2’nci Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18., Ankara 2003.

68. (2003) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin Görev Alanı Üzerine Bir İnceleme, Dz.Hak.Tğm.İ. Volkan ŞAHİN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18, Ankara 2003 .

69. (2003) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararlar Işığında, Dz.Ord.Atğm Dr.Melikşah YASİN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 18, Ankara 2003 .

70. (2004) Askeri İdari Yargı Denetimi ve Avrupa Birliği ile Uyum Çerçevesinde Mevzuatımızdaki Değişiklikler, Hâk.Tuğg. Dr.Erol ALPAR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:19, Ankara 2004 .

71. (2004) Çevre Sorunlarının Tespitinde Ortaya Çıkan Kirliliklerin Mahalli İdarelerce Temizlenmesi; İlgili Hareket Alanını Belirleyen Normatif Pozitif Hukuk Kuralları, Cahid DOĞAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 19, Ankara 2004.

72. (2004) askeri yüksek idare mahkemesi kararları ışığında idari işlem-idari eylem kavramları ve idari işlemin yargısal denetiminde anayasal ve yasal sınırlar, Dz.Hâk.Kd.Alb.Dr.Serdar ÖZGÜLDÜR, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:19, Ankara 2004 .

73. (2004) Atama, Ayırma ve Sicil İşlemleri Konusunda Askeri Yüksek İdare Mahkemesince Yapılan Yargısal Denetim ve Uygulamada Görülen Aksaklıklar, Hâkim Albay Hıfzı ÇUBUKLU, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:19, Ankara 2004 .

74. (2004) Milli Savunma Bakanlığı İle Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurlarının Disiplin Hukuku, İlter AKSOYLU Hâkim Yüzbaşı AYİM 3.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 19, Ankara 2004 .

75. (2004) Askeri İdari Yargıda İptal Davasının Biçimine İlişkin Önkoşullar, Hâkim Yüzbaşı Hakan ATA AYİM Savcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 19, Ankara 2004 .

76. (2004) İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler, Yrd. Doç. Dr. Gürsel KAPLAN , Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:19, Ankara 2004 .

77. (2005) Fransa’da Bağımsız İdari Otoriteler, Hâkim Yüzbaşı Yunus YILMAZ AYİM 3.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:20, Ankara 2005.

78. (2005) Hasta Haklarının Hukuki Boyutu, Av.Semra EREN SAYLAN AYİM İnceleme Uzmanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 20, Ankara 2005 .

79. (2005) Avrupa Toplulukları Adâlet Divanı’nın Yapısı ve İşleyişi, Hâkim Binbaşı Fikret BARAN AYİM 2.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:20, Ankara 2005 .

80. (2005) İdarenin Asker Kişilerin İntiharından Sorumluluğu, Hâkim Yüzbaşı Hakan ATA AYİM Savcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:20, Ankara 2005.

81. (2006) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Disiplin Hukukuna İlişkin Kararları, Hâkim Albay Celal IŞIKLAR AYİM Genel Sekreteri, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 21, Ankara 2006 .

82. (2006) İdari Yargı Kararlarının Gerekçelerinin Bağlayıcılığı, Hâkim Binbaşı İlter AKSOYLU AYİM 3. Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 21., Ankara 2006 .

83.(2006) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Hâkim Yüzbaşı Murat YAMAN AYİM 2. Daire raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 21, Ankara 2006 .

84. (2006) İdare Hukukunda Sebep Unsuru ve Sebep İkamesi, Hâkim Yüzbaşı Yunus YILMAZ AYİM 3.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 21, Ankara 2006 .

85. (2007) Hukuk Devleti İlkesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Askeri Disiplin Hukukunun Değerlendirilmesi, Hâkim Binbaşı İlter AKSOYLU AYİM 3. Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:22, Ankara 2007 .

86. (2007)Kamu Hizmeti Kavramı ve Unsurları, Hâkim Binbaşı İnanç İŞTEN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 22, Ankara 2007 .

87. (2007) Fransa’da Yargı Bağımsızlığı ve Hakim Teminatı, Hakim Binbaşı Cemil ÇELİK, Hâkim Yüzbaşı Yunus YILMAZ AYİM 3.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 22, Ankara 2007 .

88. (2008) İdarenin Yargı Dışı Denetimi Aracı Olarak Mukayeseli Hukukta İdarî Usül Yasaları, Hâkim Albay Dr. Celâl IŞIKLAR AYİM 1. Daire Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:23, Ankara 2008 .

89. (2008) İdari Yargı Yerlerinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Sayılmasının Yol Açtığı Olumsuz Sonuçlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Bir İnceleme, Yrdc.Doç.Dr.Gürsel KAPLAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:23, Ankara 2008 .

90. (2008) 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu Kapsamında Uzman Erbaş Sözleşmesinin Fesih Halleri, Hâkim Yarbay Şahin POLAT AYİM 1. Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:23, Ankara 2008 .

91. (2008) Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi, Hâkim Binbaşı Dr.Muzaffer Yasin ASLAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 23, Ankara 2008 .

92. (2008) Geçici İdari İşlem Türü Olarak TSK’da Geçici Görevlendirme İşlemi ve Bu İşlemin Benzer Geçici İdari İşlemlerle Karşılaştırılması, Dz. Hâkim Teğmen İrfan AY,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 23, Ankara 2008 .

93. (2009) Askerlik Yükümlülüklerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Taraf Olarak Davacı, Hâk. Alb.Dr.Celâl IŞIKLAR AYİM 1.D. Bşk, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi,Sayı:24, Ankara 2009.

94. (2009) Hukuk Devleti İlkesinin Dünya ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi, Hâk.Alb. Ayhan AKARSU AYİM 3.Daire Üyesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 24 Ankara 2009 .

95. (2009) İdari Yaptırımlar, Hâk.Bnb.Dr.M.Yasin ASLAN, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 24, Ankara 2009.

96. (2010) Kant'ın Ahlâk ve Hukuk Felsefesi, Hâk.Bnb.Yunus YILMAZ AYİM 3.Daire Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 25,Ankara 2010 .

97. (2010) Hukukun Genel İlkeleri Kuramının İşlevi Nedir ?, Pierre Brunet (Paris x Üniversitesi) (Fransızca Aslından Çeviren: Hakim Teğmen Yasemin SEMİZ), Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 25, Ankara 2010 .

98. (2010) Kamu Hizmeti ve Tüketici Hukuku, Av.Deniz Merve ERSOY PINAR İstanbul Barosu Avukatı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:25, Ankara 2010 .

99. (2011) TSK’da Görevli Devlet Memurlarına Disiplin Amirlerince Verilen Disiplin Cezalarının Yargısal Denetiminde Ön Sorun: Yasama Kısıntısı, Hâkim Yarbay İlter AKSOYLU AYİM.3.D.Raportörü,Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:26 Ankara 2011

100. (2011) AYİM Kararları Işığında Kamu Personelinin Kurslarından Devletin Mali Sorumluluğu, Hâk.Bnb. Hulusi GÜL Askeri Yargıtay Tetkik Hâkimi, Hâk.Bnb. Yunus YILMAZ AYİM 3.D.Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:26 Ankara 2011

101. (2011) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde Açılan Tam Yargı Davalarında Tazminat Miktarlarının Değiştirilmesi, Hâkim Yarbay Dr. Kazım GÜLTEKİN AYİM 2.D.Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:26 Ankara 2011

102.  (2012) AİHM İçtihatları Işığında Askeri İdari Yargı. Hv.Hâk.Yb. Hakan ABBAN AYİM 3.D.Raportörü, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:27 Ankara 2012

103.  (2012) AİHM. Kararları Işığında İdarenin İntihar Olaylarından Kaynaklanan Tazmin Sorumluluğu, Hâkim Kıdemli Albay H.Hasan MUTLU AYİM Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:27 Ankara 2012

104.  (2013) İnsan Hakları ve İdarenin Takdir Yetkisi Avukat Yalçın TORUN Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:28 Ankara 2013

105.  (2013) Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu Hâk. Tğm. Ahmet PEKSÖZ Hâk. Tğm. Fatih TAŞKIN Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:28 Ankara 2013

106.  (2014) 2. Askeri İdari Yargıda Kanun Yolları Hâk.Tğm.Ali SEVAL  Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:29 Ankara 2014

107.  (2014) 1. Türkmenistan'da Kamuda çalışan İşveren Konumundaki Komutanlar ile İşçilerin Kusurlarından Dolayı Oluşan Mali Sorumlulukları. Hâk.Yb. Annasapar ANNASEIDEV Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:29 Ankara 2014

108.  (2015) 7201 Sayılı Tebligat Kanunundaki Hükümlere Nazaran İdare  Yargıda Dosyanın İşlemden Kaldırılması ve Davanın Açılmamış Sayılması Hâk.Tğm. Yüksel ÇOBAN Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı:30 Ankara 2015

Okunma Sayısı : 1900
© 2017 High Military Administrative Court