ANT BAŞKANI
  MSB ANT Başkanı Baha Ayhan COSKUN    
  Baha Ayhan COŞKUN    
    e- mail : bahaayhancoskun@ant.gov.tr
  Sema B. BAŞKAYA : Sekreter
    Telefon : 0 312 430 62 86 -87
    Fax : 0 312 430 62 57
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
  İsmail ÜŞÜMEZOĞLU : Teftiş Kurulu Başkanı
    Telefon : 0 312 435 98 03
    e-mail : ismailusumezoglu@ant.gov.tr
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
  Uğur Cumhur TAŞKAYA : Hukuk Müşaviri
    Telefon : 0 312 430 62 66
    e-mail :  
AKARYAKIT İKMAL VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Ayşe Semra ŞAHİN :
Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanı
    e-mail : semrasahin@ant.gov.tr
    Telefon : 0 312 430 62 70
TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Yadigar BAŞARIR :
Tedarik Dairesi Başkanı
    e-mail : yadigarbasarir@ant.gov.tr
    Telefon : 0 312 430 62 68
    Fax : 0 312 430 62 88
İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  İsmail KOÇ :
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı
    e-mail : ismailkoc@ant.gov.tr
    Telefon : 0 312 430 62 71
    Fax : 0 312 430 62 58
MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Fahri Barış AYDINOĞLU : Mali İşler Dairesi Başkanı
    e-mail : barisaydinoglu@ant.gov.tr
    Telefon : 0 312 430 62 84
AKARYAKIT VE MADENİYAĞ İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  İnci DENİZ : Akaryakıt ve Madeniyağ İkmal Şube Müdürü
    Telefon : 0 312 430 62 59
    e-mail :  
İŞLETME VE BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Ayşegül TUZLUOĞLU : İşletme ve Bakım Şube Müdürü
    Telefon : 0 312 430 62 69
    e-mail : aysegultuzluoglu@ant.gov.tr
BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Arzu SUBAŞIOĞLU : Bilgi Sistemleri Şube Müdürü
    Telefon : 0 312 430 62 65
    e-mail : arzusubasioglu@ant.gov.tr
STOK KONTROL VE MALZEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Şule ÜŞÜMEZOĞLU : Stok Kontrol ve Malzeme Şube Müdürü
(Vekaleten)
    Fax : 0 312 430 62 88
    e-mail : suleusumezoglu@ant.gov.tr
TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Ersin YILDIRIM : Tedarik Şube Müdürü (Vekaleten)
    Fax : 0 312 430 62 88
    e-mail : ersinyildirim@ant.gov.tr
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Asuman Hikmet SÖZGEN : Personel Şube Müdürü (Vekaleten)
    Fax : 0 312 430 62 58
İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Tülay NAYMAN : İdari ve Sosyal Şube Müdürü (Tedviren)
    Fax : 0 312 430 62 58
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Sema OKUYUCU : İnsan Kaynakları Planlama Geliştirme
Şube Müdürü (Tedviren)
    Fax : 0 312 430 62 58
PLAN BÜTÇE VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  İbrahim KARSLI : Plan Bütçe ve Raporlama Şube Müdürü
    Telefon : 0 312 430 62 83
    Fax : 0 312 430 67 01
MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  Ebru Fisun AYDIN BAŞAK : Muhasebe Şube Müdürü (Tedviren)
    Fax : 0 312 430 67 01
    e-mail : ebrufisunaydinbasak@ant.gov.tr
GERİ ®