HABERLEŞME ADRESİ 

MSB Personel Başkanlığı

Bakanlıklar / Ankara 

 E-mail Personeldairesi@msb.gov.tr

Telefon Numaraları

0-312-402 35 83

0-312-402 35 70

Fax

0-312-417 54 64

PERSONEL ALIMLARI 

   Aranan Şartlar 

Genel Şartlar;

 Ä  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 Ä  18 yaşını tamamlamış olmak,

 Ä Sınav tarihi itibariyle en az ortaöğretim kurumlarının bir meslek alanından mezun olmak veya en az ilköğretim (orta okul) okulu mezunu olmak kaydıyla meslek alanında işin niteliğine uygun, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen kalfalık ve/veya ustalık belgesine ya da Milli Eğitim Bakanlığınca veya bu Bakanlıkla işbirliği sonucunda meslek standartlarına uygun olarak verilmiş sertifikaya veya sürücü belgesine sahip bulunmak,

 Ä  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 Ä Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alim satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak,

 Ä  Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak veya tecilli bulunmak,

 Ä  İş-kur şube veya bürolarından birine kayıtlı olmak,

 Ä  Kamu kurum ve kuruluşunda daimi kadrolarında devlet memuru, sözleşmeli veya işçi olarak çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun kendi disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten ihraç edilmemiş olanlar.

Özel şartlar;

İşçi alımına ilişkin yayımlanan ilanlarda belirtilir.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip iseniz, Türkiye İş Kurumuna başvuru yapınız. Devamı için tıklayınız....