HABERLEŞME ADRESİ 

MSB Personel Başkanlığı

Bakanlıklar / Ankara 

 E-mail Personeldairesi@msb.gov.tr

İş ve İşçi Münasebetleri Şubesi

0-312-402 35 70

Fax

0-312-417 54 64

İşçi İzin İşlemleri

Diğer Ücretli İzinler

   İşçinin müracaatı üzerine çalıştığı işi aksatmamak ve en yakın amirinden başlayarak yazılı muvafakatlarını almak suretiyle yetkili amiri tarafından bir defada yarım günden aşağı olmamak üzere, yılda toplam 6 işgünü perakende ücretli mazeret izni verilir.    

    Bu izinlerin kullanılmasında işe girişten itibaren bir yılı tamamlama şartı aranmaz.  Bu izin toptan kullanılamaz ve gelecek yıla devir olamaz.  İzin talep eden işçi, ücretli mazeret izin hakkı bitmeden ücretsiz mazeret izni almaya zorlanamaz.

   

     Yıl içinde işe girenler ile süresi belirli hizmet akdi ile çalışan işçilere, bu izin oran dahilinde verilir.

 

Ä  Evlenen işçilere işçinin yazılı isteği üzerine nikah ve düğün törenlerinin birinde beş işgünü,

 

Ä  Eşi doğum yapan işçiye iki işgünü, (ölü doğum halinde ölüm izni verilir)

 

Ä  Anne, baba, eş ve çocuklar ile üvey çocuklarının ölümü halinde beş işgünü,

 

Ä  Kardeşlerinin ölümü halinde üç işgünü,

 

Ä  Kayınpeder, kayınvalide, üvey anne ve üvey babası, büyükanne ve büyükbabasının ölümü halinde iki işgünü,

 

ücretli izin verilir. 

    İşçinin anne, baba, eş ve çocuklarının muayene ve tedavileri için hastanın ikamet ettiği il sınırları dışında bir hastahaneye S.S.K., Devlet ve Üniversite Hastaneleri hekimlerince refakatçi nezdinde gönderildiğinin belgelenmesi kaydıyla işçiye bir günden az olmamak ve yılda toplam beş (5) işgününü geçmemek üzere ücretli refakatçi izni verilir.

 

    İşyerinde sakat kadrosunda çalışan işçilerden sakatlar haftasında düzenlenen toplantılara delege olarak katılacaklar ile yangın, zelzele veya sel gibi tabii afete maruz kalan işçilere belgelemeleri kaydıyla üç güne kadar ücretli izin verilebilir.

 

    Ayrıca, iş yerinde çalışan özürlü işçiler ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs "Sakatlar Haftasının" ilk günü ile, 3 Aralık "Dünya Özürlüler Gününde" ve olumsuz hava koşulları nedeni ile Valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde (aynı bölgedeki özürlü işçiler) idari izinli sayılırlar.