HABERLEŞME ADRESİ 

MSB Personel Başkanlığı

Bakanlıklar / Ankara 

Telefon Numaraları

Memurlar için

0-312-402 35 65

Fax

0-312-417 54 64

PERSONEL ALIMLARI

 

MEMUR YEMİN METNİ 

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk inkılâp ve ilkelerine,Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine sadakatla bağlı kalacağıma;  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin millî, ahlâki, insani, manevi, ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına  ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan millî, demokratik, lâik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış hâlinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.