Ana Sayfa
Nakdi Tazminat nedir?
Nakdi Tazminat Kimlere verilmektedir?
Nakdi Tazminat Komisyonu
Nakdi Tazminat Ödeme Miktarları
Nakdi Tazminat İşlem Safhaları

 

Nakdi Tazminat İşlemleri

 

NAKDÎ TAZMİNAT KOMİSYONU

Güvenlik ve asayişin korunmasında hizmetlerinden yararlanılması zorunlu görülen ve bu amaca yönelik görev verilen veya güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan şahıslar ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları İçişleri Bakanlığınca,

     Diğer kamu personeli ile bunların eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tazminatları bu personelin bağlı olduğu bakanlık veya kurum tarafından ödenir.  

Nakdî Tazminat ödenmesine Nakdî Tazminat Komisyonunca karar verilir. Komisyon kararları ilgili Bakanlık veya kurumun en üst amiri veya bunların yetkili kılacağı merci tarafından onaylanır. Nakdî Tazminat Komisyonu ilgili Bakanlık veya kurumun personel, maliye, hukuk ve sağlıkla görevli birim amirleriyle konu ile ilgili diğer yetkililerinden oluşur.   

Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu Millî Savunma Bakanlığı personeli ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin Nakdî tazminat dosyalarını görüşerek karara bağlar.

 

     Millî Savunma Bakanlığı Nakdî Tazminat Komisyonu aşağıdaki personelden oluşur.  

BAŞKAN

Toplantıya katılan en kıdemli Üye

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Maliye Dairesi Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri ve Davalar Dairesi Başkanı

ÜYE

Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanı

ÜYE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Personel Daire Başkanları

ÜYE

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Maliye Daire Başkanları

  Toplantılara en kıdemli üye başkanlık eder. Komisyonun sekreterya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığınca, Büro Hizmetleri ise Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığınca yürütülür. 

 

 

 

 

 

HABERLEŞME ADRESİ :

MSB Personel Başkanlığı

Bakanlıklar / Ankara 

 

 

Telefon Numaraları:

Personel Yönetim Şubesi 0-312-402 35 75
Fax: 0-312-417 54 64