• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En

1325 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİ KAPSAMINDA NAKLEN MİLLÎ SAVUNMA UZMANI OLARAK ATANMAK İSTEYENLER HAKKINDA DUYURU


     1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'un Geçici 7'nci Maddesi ile; "657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında mesleğe alınanlardan, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, Millî Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde; toplam Millî Savunma Uzmanı kadrosunun %20’si kadarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Millî Savunma Uzmanı olarak naklen atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

     Anılan hüküm kapsamında; Millî Savunma Bakanlığına naklen geçmek isteyenlerin durumlarının incelenebilmesi amacıyla, aşağıda istenen belgelerin 20 Şubat 2017 tarihine kadar MSB Personel Genel Müdürlüğüne iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Daha önceden başvuruda bulunanların da durumlarının değerlendirilebilmesi için istenilen belgeleri göndermeleri gerekmektedir.

 

          İstenen Belgeler

 

1.Özgeçmiş (tıklayınız) (İstenilen formatta hazırlanarak imzalı bir şekilde gönderilecektir.

 

2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi. (4 adet)

 

3.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (tıklayınız) (Bilgisayar ortamında doldurulacak, arkalı önlü olarak 4 suret çıktı alınacak, fotoğraf yapıştırılacak ve arka tarafta bulunan şahsın imzası kısmı imzalanacaktır.)

 

4. Diploma fotokopisi (Üniversite / Yüksek Lisans / Doktora)

 

5. Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi.

 

6. Kurumdan alınacak hizmet belgesi.

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Danışma: 0 312 402 61 00
Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,
Bakanlıklar / ANKARA 06100
Yukarı