"Aziz Şehitlerimizin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve ay yıldızlı bayrağımız göklerde daima dalgalanacaktır."

Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve Türk milletine tarih bilinci kazandırmak için Millî Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğünce yürütülen " Şehit Tespit Projesi ” kapsamında, 1853 Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911 Trablusgarp savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 İstiklal Savaşı, 1950-1953 Kore Savaşı ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Şehit olanların kimlik bilgileri bilgisayar ortamına aktarılmış ve 1998 yılında "ŞEHİTLERİMİZ” adı altında 5 ciltlik bir eser olarak yayımlanmıştır. Söz konusu eserde yer alan şehit kimlik bilgileri burada yer almaktadır. Şehit kimliklerinin tespitinde, belgelerde "Şehit” ve "Yaralanarak Şehit” ifadeleri yazılı olanlar dikkate alınmıştır. Ayrıca şehitlerin dışında kalan kayıp, esir, hastalıktan ölme, yaralı, gazi vs. zayiatların bilgisayar ortamına aktarılma işlemleri devam etmektedir ve önümüzdeki yıllarda tamamlandığında ayrıca yayımlanacaktır.

Bu sitede yer alan bilgiler, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmenliği gereğince; kanunun 29 ncu maddesinde yer alan " Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. ” hükmü ile Yönetmenliğin 42 nci maddesinde yer alan " Kanunda ve bu Yönetmenlikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılmaz, kullanılmaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır. ” hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Şehitler Listesi Sayfasına Giriş İçin Tıklayınız >>>