Ana Sayfa Mevzuat Resmi Gazete English

 

    TANITIM


     353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 35 nci maddesi; Askeri mahkemelerin idari işleri ile askeri savcılıkların bütün işlemlerinin Milli Savunma Bakanının gözetimine tabi olduğunu ve bu görevin Askeri Adalet İşleri Başkanlığı aracılığı ile yürütüleceğini düzenlemiştir.

 
    Askeri Adalet İşleri Başkanlığının görevleri, 8 Şubat 1965 tarihinde yayınlanan "Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

      

 

 

 

 

 

 

İletişim : Site İçeriği : Svl. Me. Sadık ABALI & Svl. Me. Hikmet İÇEL
Bu site 09.10.2013 tarihinde güncellenmiştir.