Ana Sayfa Mevzuat Resmi Gazete English

ASKERİ HAKİM ALIMI

Askeri hâkim adaylarının seçimleri, yetiştirilmeleri, staj süreleri, görev ve sorumlulukları, göreve bağlılık dereceleri, sicil işlemleri, özlük hakları, başarılı olamayanlar ile niteliklerini kaybedenler hakkında yapılacak işlemlerle ilgili esas ve usuller, 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 2, 3, 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan

"ASKERİ HAKİM ADAYLARININ SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

kapsamında düzenlenmiştir.

 

ASKERİ HAKİM ALIMI SINAVI KONULARI

MESLEK BİLGİSİ SINAVI KONULARI

KONULAR

PUAN

1. ANAYASA HUKUKU

10

2. CEZA HUKUKU

10

3. CEZA USULÜ HUKUKU

10

4. İDARE HUKUKU

10

5. 04/01/1961 TARİHLİ VE 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU

5

5. 6,7,8/09/1961 TARİHLİ VE 10899-109000-10901 SAYILI RESMÎ GAZETE"LERDE YAYIMLANAN

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

5

TOPLAM TAM PUAN

50

 

GENEL KÜLTÜR SINAVI KONULARI

 
KONULAR PUAN
1. TÜRKÇE DİLBİLGİSİ 5
2. İNKILAP TARİHİ 10

3. ATATÜRKÇÜLÜK

   (a) Türk Devlet Hayatı

   (b) Fikir Hayatı

   (c) Ekonomik Hayat

   (d) İlke ve İnkılapları

10

4. ULUSLARARASI HUKUK 20
5. MATEMATİK 5

TOPLAM TAM PUAN

50

 

GEÇMİŞ YILLARA AİT SINAV SORULARI

2014 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2013 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2012 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2011 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2010 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2009 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2008 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2007 Yılı Soruları
2007 yılında Askeri Hakim Alımı Sınavı yapılmamıştır.

2006 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2005 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2004 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2003 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2002 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

2001 Yılı Soruları
Genel Kültür  Meslek Bilgisi

Not : Askeri hâkim alımı ile ilgili geçmiş yıllara ait sınav sorularının cevapları, ilgili soruların dâhil olduğu mevzuat (Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik vd.) taranmak suretiyle bulunabileceğinden soru cevapları yayınlanmamaktadır.

 

ASKERİ HÂKİM TEMİN PLANLAMA MERKEZLERİ;

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığı
                     06620 Cebeci / ANKARA

İrtibat Telefonu:0-312-562 11 11
                      0-312-562 03 65
                      0-312-562 05 34
http://www.kkk.tsk.tr

 

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
http://www.dzkk.tsk.tr/

 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
 http://www.hvkk.tsk.tr

 

 

 

 

 

 

İletişim : Site İçeriği : Svl. Me. Sadık ABALI & Svl. Me. Hikmet İÇEL
Bu site 18.07.2011 tarihinde güncellenmiştir.