ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA ILISKIN KARARLAR
  Kamu Konutlari (Lojman)
  SARTLI KONUT TAHSISI


  KARARLAR
  geri

  SARTLI KONUT TAHSISI

  ÖZETİ:Subay kontenjaninda sartli olarak konutta oturmakta olan davacinin konutunun subaylar tarafindan tercih edilmesi karsisinda konuttan tahliyesi gerekli oldugu gibi; bazi konutlarin kontenjan degisiklikleri esnasinda usulsüz bir islem yapilmadiginin anlasilmasi karsisinda, bu yöndeki iddialarinda da haklilik görülmemistir.


  Davaci, 18.09.2001 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; Istanbul Besiktas/Orhaniye konut grubu 8.Blok Subay Lojmaninda bulunan 25 numarali dairenin 01.11.1999 tarihinde kendisine sartli olarak tahsis edildigini, ancak 14.09.2001 tarihli emirle de tahliye etmesinin emredildigini, bu arada yapilan kontenjan düzenlenmesi ile Levent Lojmanlari Kanatli Apt. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ve 11 numarali daireler ile yine Levent Lojmanlari Mengüç Apartmaninin astsubay kontenjanina çevrildigini, astsubay kontenjanina çevrilen Mengüç Apartmanin da oturan 6 dairedeki subaylarin bes yilini dolduruncaya kadar oturmalarina müsaade edildigini, ancak ayni sayida subay kontenjaninda sartli oturan astsubaylarinda bes yilini dolduruncaya kadar dairelerinin astsubay kontenjanina çevrildigini, subay kontenjaninda sartli olarak oturmalarina müsaade edilen astsubaylarin seçiminde TSK.Konut Yönergesine uygun davranilmadigini, zira sartli oturan personel ve sira bekleyen personelin puan siralamasina tabi tutularak sartli oturanlardan yeni siralamaya göre konuta girebilecek olanlarin sartli tahsise alinmasi gerekirken keyfi davranildigini, çünkü sartli oturduklari halde, süre sonuna kadar lojmanlari astsubay kontenjanina alinanlarin bir çogundan puaninin yüksek oldugunu, aslinda kendisinin lojmanda oturmasina müsaade edilmesi gerektigini beyan ederek, lojmandan çikarilma isleminin iptaline karar verilmesi talebiyle bu davayi açtigi görülmektedir.
  Davacinin yürütmenin durdurulmasina iliskin talebi Dairemizin 11.12.2001 tarih ve 2001/1029 Esas nolu karari ile reddedilmistir.
  Dava dosyasinda mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinde; 1 nci Ordu Muhabere Ikmal Bakim Birlik Komutanligi (Selimiye/ISTANBUL) emrinde görevli olan davaciya, 3 ncü Kolordu Komutanliginin 1.11.1999 tarihli emri ile Orhaniye Konut Grubundan 8.Blok 25 nolu dairenin 1.11.1999 tarihinde sira (sartli) tahsisli olarak tahsis edildigi, ancak 27.8.2001 tarihinde yapilan lojman dagitiminda davacinin da içinde bulundugu subay kontenjaninda sartli oturan astsubaylarin konutlarinin tamaminin subaylar tarafindan tercih edilmesi üzerine, davaciya sartli oturdugu konutu tahliye etmesinin emredildigi görülmektedir. Ancak bu arada Istanbul Bölgesinin tasidigi deprem riski nedeniyle tüm lojmanlarin incelemeye tabi tutuldugu ve bazilarinin öncelikli riske maruz kaldiginin degerlendirilmesi üzerine bu lojmanlarin ivedi tahliyesi yoluna gidildigi ve bu nedenle de mevcut oturulabilir lojmanlardaki subay, astsubay, sivil memur kontenjanlarinda tahsis degisikligine gidildigi, bu arada iddia edildigi gibi subay kontenjaninda olan Levent Lojmanlari Kanatli Apartmaninin bazi daireleri ile, Mengüç Apartmaninin astsubay kontenjanina çevrildigi, ancak bu arada astsubay kontenjanina çevrilen Mengüç Apartmaninda oturan 6 subayin bes yilini dolduruncaya kadar oturmalarina müsaade edildigi, bunun karsiliginda da hakkaniyeti temin açisindan subay lojmanlarinda sartli oturan 6 astsubayin 5 yillarini dolduruncaya kadar oturmalarina müsaade edildigi anlasilmaktadir. Davaci da bu 6 astsubayin seçiminde TSK.Konut Yönergesine uygun hareket edilmedigi iddiasinda bulunmaktadir.
  TSK.Konut Yönergesinin Üçüncü Bölüm "Sartli Konut Tahsisi" baslikli 7 nci maddesine göre; "Ayrilan kontenjana göre konuta girecek personel olmadigi için tahsis edilemeyen konutlar, kendi kontenjaninda bos konut olmadigi için konuta giremeyen, diger kontenjanlardaki personele; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbas öncelik sirasina göre önerilerek sartli olarak tahsis edilir.
  Sartli girenlerin tahliyesi gerektiginde, ihtiyaç miktari kadar konut; konuta önce girenlerden, giris tarihleri ayni ise giris puani az olandan, giris puani da esit ise hizmet süresi az olandan baslamak üzere tespit edilerek, hak sahibi personele önerilir. Bu konutlardan tercih edilenler teblig tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahliye ettirilir. Sartli konutlarin tahliyesi gerekmedigi müddetçe konutta oturma süresi bes yildir.
  Garnizonda sartli verilmis sobali ve kaloriferli konut bulunmasi halinde, kaloriferli konutlardan baslamak üzere yeteri kadar konut personele önerilerek, yukaridaki esaslar dahilinde tahliye ettirilir."
  Dava konusu ihtilafin subay lojmaninda sartli otururken (6 subay karsiligi) süre sonuna kadar oturmasina müsaade edilen 6 astsubayin seçiminde TSK.Konut Yönergesinin yukarida ifade edilen kurallarina uyulup uyulmadigina verilecek cevapla çözüme ulastirilmasi mümkün görülmektedir.
  Öncelikle belirtilmesi gereken söz konusu 6 konutun tahsis yetkisinin 3 ncü Kor.K.Yrd.ligi ve 52 nci Zirhli Tümen K.ligina ait oldugudur.
  Dairemizin re'sen gerek görmesi ve davacinin verdigi dilekçeler üzerine 30.10.2001 ve 20.11.2001 tarihli ara kararlari ile söz konusu 6 astsubayin her türlü bilgileri (isimleri, rütbeleri, birlik adresleri, sartli olarak oturdugu lojmana giris tarihleri, 27.8.2001 tarihli dagitimdaki mevcut lojman puanlari vb.) davali idareden sorulmus olup, 10.12.2001 ve 16.1.2002 tarihlerinde AYIM kayitlarina giren cevaplar ve ekindeki belgelerden, söz konusu 6 astsubaydan 5 tanesinin davacidan sonra sartli olarak lojmana girdikleri ve bu personelin tamaminin 52 nci Zirhli Tüm.K.ligi ve 3 ncü Ordu K.Yrd.ligi tahsis yetkisindeki birliklerde görev yaptigi, davacinin israrla üzerinde durdugu ve 1 nci Ord.K.ligi Kh.Per.Bsk.ligi emrinde görev yapan Per.Bsçvs.S.K.'nin lojmana sartli olarak giris tarihinin ise, davacinin giris tarihi olan 1.11.1999 tarihinden önceki bir tarih olan 22.9.1999 tarihi oldugu görülmektedir.
  TSK.Konut Yönergesine istinaden ve bunun esaslarina göre çikartilan K.K.K.1 nci Ordu ve Istanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin incelenmesinde (EK-C Bölümü) lojmanlarin tahsis yetkisinin degisik birlik ve Komutanliklara verildigi, buradan da davacinin çalistigi birlik itibariyle sadece 1 nci Ordu K.ligi tahsis yetkisindeki lojmanlarda oturma hakkina sahip oldugu, 1 nci Ordu K.ligi Kh.Per.Bsk.ligi emrinde görevli olan Per.Bsçvs.S.K.'nin ise hem 1 nci Ordu K.ligi tahsis yetkisindeki lojmanlarda hem de 3 ncü Kor.K.Yrd.ve 52 nci Zirhli Tüm.K.ligi tahsis yetkisindeki lojmanlarda oturma hakkinin bulundugu görülmektedir. Bu nedenle de, Per.Bsçvs.S.K.'nin söz konusu lojmanda süre sonuna kadar oturmasina müsaade edilmesinde hukuka aykiri bir durum bulunmamaktadir. Ayrica davaci konumunda olan ve 3 ncü Kor.(52 nci Zh.Tüm.) K.ligi subay kontenjaninda sartli oturan bazi personelin de lojmana giris tarih ve puanina bakilmaksizin lojmandan çikarildigi görülmektedir.
  Bu nedenle davacinin sartli olarak oturdugu lojmandan çikarilmasi seklinde tesis edilen islemde hukuka ve ilgili düzenlemelere aykiri bir duruma rastlanmamistir.
  Açiklanan nedenlerle; yasal dayanaktan yoksun olan DAVANIN REDDINE,

  Dergi No:17
  Karar Dairesi:AYIM.1.D.
  Karar Tarihi:3/26/2002
  Karar No:
  Karar No:


  geri