ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Aylık ve Aylığa İlişkin İşlemler
  YAN ÖDEME (İŞ RİSKİ,İŞ GÜÇLÜĞÜ,TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMLARI)


  KARARLAR

  YAN ÖDEME (İŞ RİSKİ,İŞ GÜÇLÜĞÜ,TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMLARI)

  Özet

  1 - ÖZETİ:Anayasa'nın hâkimlerin özlük haklarının kanunla düzenlenmesini emrettiği konularda, düzenlemenin yasama organı kökenli olarak yasa düzeyinde yapılması ve işin düzenleyici tasarruflara bırakılmaması Anayasal bir zorunluluk olduğundan; askeri hâkimlere yan ödeme verilmemesi, yolundaki tasarruf sonucu itibariyle doğrudur.
  Dergi No:8
  Karar Dairesi:AYİM.Drl.Krl.
  Karar Tarihi:17.06.1993
  Karar No: 92/28 E.
  Karar No: 93/5 K.

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  2 - ÖZETİ:Sağlık astsubayı iken GATA' da gördüğü röntgen teknisyenliği kursu sonucu fiilen röntgen teknisyenliği görevini ifa eden davacının, sınıfının "teknisyen" olmaması nedeniyle, bu hizmeti karşılığında iş güçlüğü zammı alması mümkün bulunmamaktadır.
  Dergi No:8
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:16.06.1993
  Karar No: 92/884 E.
  Karar No: 93/299 K.

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  3 - ÖZETİ:Komutanlık tasarrufu ile asıl kadrosu subay olan Takım Komutanlığı görevini vekaleten bilfiil ifa eden davacı astsubaya eleman temininde güçlük zammı (komutanlık puanı) verilmesi gerekir.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:20.04.1994
  Karar No: E.1993/280
  Karar No: K.1994/856

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  4 - ÖZETİ:Bakanlar Kurulunca kabul edilen TSK.Yan .Ödeme kararnamesinde, eleman temininde güçlük zammı verilmesi için sayılan birliklerde görevlendirilmiş olmak ve fiilen görev yapmak yeterli kabul edildiğinden ve bu görevlere asaleten ya da asaleten vekil olarak atanmış koşulu aranmadığından;J.Gn.K.lığı emri ile asli görevi uhdesinde kalmak üzere J.Komd.Özel Harekat Grup K.lığı emrinde görevlendirilen davacı subaya, bu göreve ilişkin eleman temininde güçlük zammı ödenmemesi işlemi hukuka aykırıdır.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:13.04.1994
  Karar No: E.1993/245
  Karar No: K.1994/780

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  5 - ÖZETİ:Görev yaptığı birim, Yan Ödeme kararnamesinde eleman temininde güçlük zammı verilmesini gerektiren görev yerlerinden olmadığından; yaptığı işin bu kapsamda olduğundan bahisle sözkonusu kararnameye bu görevinde dahil edilmesini isteyen davacının bu istemi; Anayasanın 125 ve 1602 sayılı Kanunun 21 nci maddelerinde öngörülen idari işlem ve eylem niteliğinde yargı kararı verilemeyeceğine ilişkin amir hükümler karşısında, yasal dayanaktan yoksundur.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:30.03.1994
  Karar No: E.1992/863
  Karar No: K.1994/574

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  6 - ÖZETİ:Tugay Komutanı tarafından görevlendirme emriyle tabur komutanlığına vekalet ettirilen davacı subayın bu görevi fiilen yürütmesi nedeniyle tabur komutanı için ön görülen eleman temininde güçlük zammı puanından yararlandırılması gereklidir.
  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:24.05.1995
  Karar No: E.1994/1478
  Karar No: K.1995/428

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  7 - ÖZETİ:Mühimmat İmha astsubayı kadrosuna atanmayan davacıya, mühimmat imhasıyla ilgili bir takım görevleri bulunduğu gerekçesiyle, mühimmat tahrip görevine atanıp bu görevi fiilen yapmakta olan astsubaylara ödenmesi gerekli bulunan eleman teminindeki güçlük zammının verilmemesi işleminde hukuka aykırı bir yön yoktur.
  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:08.02.1995
  Karar No: E.1994/322
  Karar No: K.1995/235

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  8 - ÖZETİ:Gökçeada 'da konuşlu komando taburunun OHAL Bölgesine intikali nedeniyle adada meydana gelebilecek zafiyeti gidermek maksadıyla Trakya'dan bir taburun Gökçeada'ya intikal ettirilip komando taburunun görevinin üstlenmiş bulunması; bu birliğin bir komanda birliğine dönüştüğü anlamına gelemiyeceğinden davacıya komando birlik mensuplarına ödenen eleman temininde güçlük zammı verilmesine olanak yoktur.
  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:29.03.1995
  Karar No: E.1994/1276
  Karar No: K.1995/321

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  9 - ÖZETİ:Özel Kanunu (2368 S.K. ) gereğince muayenehane açmak suretiyle meslek ve sanatını serbest olarak icra ettiği anlaşılan davacı askeri tabibin aynı kanunun 4. maddesi uyarınca İş güçlüğü, İş riski ve temininde güçlük zamlarını alabilmesine imkan olmadığı gibi; söz konusu yasa hükmünün Anayasaya aykırı bir yönü de bulunmamaktadır.
  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:13.12.1995
  Karar No: E.1995/91
  Karar No: K.1995/1007

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  10 - ÖZETİ:Deniz hava üs komutanlığı kuruluşundaki 351.Deniz helikopter filo komutanlığında helikopter pilotu olarak görev yapmakta olan davacının mensubu olduğu birliğin bir arama kurtarma birliği görevinin bulunmadığı anlaşıldığından; davacıya bilfiil bu görevi ifa edenlere verilmesi gerekli eleman temininde güçlük zammının ödenmemesinde hukuka aykırı bir durum yoktur.
  Dergi No:11
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:29.05.1996
  Karar No: E.1995/237
  Karar No: K.1996/475

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  Sayfa 1 [2][3][1 - 10] numaralı kayıtlar. Sonraki 10 Kayıt
  Toplam 27 kayıt

  geri