ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Askerlik Kanunu'ndan Doğan İşlemler
  ASKERLİĞE ELVERİŞSİZLİK HALLERİ


  KARARLAR

  ASKERLİĞE ELVERİŞSİZLİK HALLERİ

  Özet

  1 - ÖZETİ:Eski yasa hükümlerine göre mevcut arızası nedeniyle askerliğe elverişsiz sayılarak ihtiyata ayrılan davacının, bilahare değişen yasa hükmüne dayanılarak hakem muayenesine sevki mümkün değildir.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:06.12.1989
  Karar No: 89/284-350 E-K
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  2 - ÖZETİ:Askerlik meclisinin kararı üzerine sevk edildiği Askeri hastane sağlık kurulunca askerliğe elverişli olduğu belirlenmekle beraber; sehven askerliğe elverişsiz olduğu şeklinde düzenlenen ön rapora dayanılarak yine aynı meclisçe ihtiyata ayrılan ve uzun yıllar süresince bu statüde kalan davacının yeniden askere sevkine idari istikrar ilkesi engeldir.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:06.12.1989
  Karar No: 89/284-350 E-K.
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  3 - ÖZETİ:GATA Profesörler Kuruluna gidilebilmesi için, Kontrol ve Hakem muayeneleri sonucu düzenlenen rapordaki tanı ve kararların farklı olması gerekir.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:26.12.1990
  Karar No: 90/250-480 E-K.
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  4 - ÖZETİ:Hile ile aldığı rapora dayanılarak askere sevk edilmemesine karar verilen ancak sonradan vaki ihbar üzerine hakkındaki adli soruşturma devam ederken yeniden askere şevki yolundaki işlem hakkında idari yargıda açılan davada yürütmenin durdurulması ve müteakiben de kabul nedeniyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığı kararı verilen davacının hile yaptığının adli yargı karan ile kesin olarak anlaşılması karşısında, bu yeni sebebe dayanmak suretiyle daha evvel tesis edilen askere sevk işleminin yenilenmesi mümkündür.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:06.02.1991
  Karar No: 90/307 E., 91/42 K.
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  5 - ÖZETİ:Askerliğe elverişli olmadığına ilişkin rapor düzenlenerek geçici terhisi yapılan davacının; kesin terhis işleminin yapılmayarak kontrol muayenesine şevki, sözkonusu raporun ilgili (davacı) tarafından kaybedilmesi ya da sahteliğinin ihbarı halinde mümkün olup, tesis edilen işlem hukuka aykırıdır.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYIM. 2. D.
  Karar Tarihi:16.11.1994
  Karar No: E. 1994/1094
  Karar No: K. 1994/1671

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  6 - ÖZETİ:Vatani görevini ifa etmekteyken hakkında çeşitli askeri hastanelerce verilmiş dört ayrı rapordan ikisinde askerliğe elverişli olduğu, ikisinde de elverişsiz olduğu belirtilen davacının; GATA Profesörler Kurulunca askerliğe elverişli olduğunun tespiti nedeniyle yeniden askere şevki işleminde hukuka aykırı bir yön yoktur.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYIM 2. D.
  Karar Tarihi:14.09.1994
  Karar No: E. 1994/1246
  Karar No: K. 1994/1484

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  Sayfa 1 [1 - 6] numaralı kayıtlar.
  Toplam 6 kayıt

  geri