ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Devlet Memurları İle İlgili İşlemler
  KADRO VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ


  KARARLAR

  KADRO VE SINIF DEĞİŞİKLİĞİ

  Özet

  1 - ÖZETİ:Teknik hizmetler sınıfında görev alma şartlarını taşıyan, davalı idarece bu sınıftan memur alınacağına ilişkin gazete ilânı uyarınca girdiği sınavı kazanarak TSK. bünyesinde sivil memur kadrosuna atanan davacının; bu sınıf yerine yardımcı hizmetler sınıfına geçirilmesi hukuka aykırıdır.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:09.01.1990
  Karar No: 89/182 E.90/53 K.
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  2 - ÖZETİ:657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen sınıflar genel düzenlemeler olup, ilgilinin mezun olduğu fakülte branşı dışında işe alınması ve o görevde istihdamında yasaya aykırılık bulunmadığından; gıda mühendisi olan davacının sağlık hizmetleri sınıfında istihdamı mümkündür.
  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:26.12.1990
  Karar No: 90/305486 EK.
  Karar No:

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  3 - ÖZETİ:Genel idare hizmetleri sınıfından olup fotoğrafçı olarak istihdam edilen davacı memurun, dışarıdan Ticaret Lisesini bitirmesi dolayısıyla teknik hizmetler sınıfına geçirilmesine, 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri manidir.
  Dergi No:8
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:03.03.1993
  Karar No: 92/110 E.
  Karar No: 93/105 K.

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  4 - ÖZETİ:GATA K.lığında genel idare hizmetleri sınıfında görevli olan davacı, memurenin, Kimya meslek lisesini bitirmesi, salt bu nedenle sağlık hizmetleri sınıfına geçirilmesini gerektirmeyip; hizmet gerekleri, kadro ve personel ihtiyacı açısından idarece yapılan değerlendirmede sınıf değişikliğinin uygun bulunmamasında, takdir hakkını sakatlayan bir zaaf görülmemiştir.
  Dergi No:9
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:02.02.1994
  Karar No: E.1993/47
  Karar No: K.1994/156

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  5 - ÖZETİ:Berber kadrosunda yardımcı hizmetler Sınıfından memuriyete alınan davacının ifa ettiği görev itibariyle genel idari hizmetler Sınıfına geçirilmesine hukuki imkan yoktur.
  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.1.D.
  Karar Tarihi:13.06.1995
  Karar No: E.1995/176
  Karar No: K.1995/624

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  6 - ÖZETİ:1980 yılından itibaren genel idari hizmetler sınıfında en az lise mezunu personel istihdam eden davalı idarenin; yardımcı hizmetler sınıfı kadrosunda olup bu statüde iken ortaokulu bitiren davacı memurun genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi yolundaki isteminin reddinde takdir hakkının subjektif kullanıldığı söylenemez.
  Dergi No:11
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:14.05.1996
  Karar No: E.1996/40
  Karar No: K.1996/450

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  7 - ÖZETİ:"Genel İdari Hizmetler" sınıfında bilgisayar proğramcısı olarak istihdam edilen personelden bir bölümünün başarı ve liyakat durumuna göre "teknik hizmetler" sınıfına geçirilmesi, aynı konumda olan davacı memurun ise öngörülen kontenjan miktarına girememesi nedeniyle sınıf değişikliği yapılması işleminde, idarenin takdir yetkisini yerinde kullanmadığı söylenemez.
  Dergi No:12
  Karar Dairesi:AYİM. 2. D.
  Karar Tarihi:11.12.1996
  Karar No: E. 1996/871
  Karar No: K. 1996/1144

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  8 - ÖZETİ:Dz.K.K. lığı Gündüz Bakımevinde davacının istihdam edildiği kadronun davalı idarece, bu konudaki takdir hakkına dayanılarak, "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri" sınıfı olarak ihdas edilmesi bu boş kadroya memur alınması için açılacak sınav öncesinde kadronun bu özelliğinin ve başvuracak adayların öğrenim durumları ile niteliklerinin verilen ilanda açıklanması, davacının da bu durumu bilerek söz konusu kadroya başvurup statüye alınması karşısında; öğrenim durumu esas alınarak "sağlık hizmetleri" sınıfına geçirilmesi isteminin reddinde hukuka aykırılık yoktur.
  Dergi No:12
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:24.12.1997
  Karar No: E.1997/944
  Karar No: K.1997/1058

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  9 - ÖZETİ:Berber olarak yardımcı hizmetler sınıfında görev yapmakta olan davacı, sivil memurun, Meslek Lisesi kuaförlük bölümünü bitirerek “teknisyen” unvanını alması, salt bu nedenle teknik hizmetler sınıfına geçirilmesini gerektirmeyeceği gibi; esasen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin (II) numaralı bölümünde sayılan görevler dışında teknik hizmetler sınıfında istihdamına da imkan yoktur.
  Dergi No:13
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:09.12.1998
  Karar No: E.1998/550
  Karar No: K. 1998/777

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  10 - ÖZETİ:Fakülte mezuniyet branşı itibarıyla teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliğini haiz olmakla beraber; fiilen bu mesleği ile ilgili bir iş yapmayan davacının teknik hizmetler sınıfına geçirilebilmesine 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi engeldir.
  Dergi No:14
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:08.06.1999
  Karar No: E. 1998/883
  Karar No: K. 1999/664

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  Sayfa 1 [2][1 - 10] numaralı kayıtlar. Sonraki 10 Kayıt
  Toplam 16 kayıt

  geri