ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Özel Kanunlardan Doğan İşlemler
  TSK. KIYAFET YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER


  KARARLAR

  TSK. KIYAFET YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

  Özet

  1 - ÖZETİ:TSK: Kıyafet Yönetmeliğinin Uzman erbaşların yaka işareti taşımayacaklarına ilişkin hükmünün hukuka aykırı ve iptali gereken bir yönü bulunmadığından; davacı uzman erbaşın, kendisine yaka (sınıf) işareti taktırılması gerektiği yolundaki iddiası hukuki dayanaktan yoksundur
  Dergi No:17
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:08.02.2002
  Karar No: E.2001/469
  Karar No: K.2002/147

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  2 - ÖZETİ:

  TSK Kıyafet Yönetmeliğinin 5nci Bölüm 11 nci maddesi gereğince tutuklu subaya “ mahkum ve mevkuflar için iş kıyafeti” giydirilmesi; İç Hizmet Kanununun 34 ve TSK Kıyafet Yönetmeliğinin 14 ncü maddesi uyarınca tutuklu Subaya üniforma giydirilmemesi, Askeri Ceza ve Tutukevleri Yönetmeliğinin 10 ncu bölüm 82 nci maddesi gereğince tutuk evi müdürünün lüzum görmesi halinde, tutuklu sevki sırasında kelepçe takılması işlemi hukuka uygundur
  Dergi No:18
  Karar Dairesi:AYİM 2.D.
  Karar Tarihi:02.10.2002
  Karar No: E.2002/816
  Karar No: K.2002/745

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  Sayfa 1 [1 - 2] numaralı kayıtlar.
  Toplam 2 kayıt

  geri