ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Sağlık İşlemleri
  MALULEN EMEKLİ TSK. PERSONELİNE SAĞLIK DURUMUNA UYGUN BİR GÖREV VERİLMESİ


  KARARLAR

  MALULEN EMEKLİ TSK. PERSONELİNE SAĞLIK DURUMUNA UYGUN BİR GÖREV VERİLMESİ

  Özet

  1 - ÖZETİ:TSK. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin 31 inci maddesine göre TSK.’de görev yapamaz raporu alması nedeniyle hakkında malulen emeklilik işlemi tesis edilen kişinin yeniden TSK.’de uygun bir kadro görevinde istihdamı, idarenin takdir alanı içerisinde olduğundan; hakkında sıralı sicil üstlerince düzenlenen kanaatleri dikkate alarak davacının bu konudaki istemini reddeden idarenin söz konusu takdirinde zaaf bulunmamaktadır.
  Dergi No:13
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:23.12.1998
  Karar No: E. 1998/800
  Karar No: K. 1998/806

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  2 - ÖZETİ:TSK.de görev yapamaz kararı alan davacı subay hakkında sıralı sicil üstlerince TSK.de sağlık durumuna uygun bir görev verilmesi ve istihdamı yolunda olumlu kanaat belirtilmeyen davacının, bu yöndeki isteminin kabul edilmemesinde takdir yetkisinin objektif şekilde kullanıldığı açıktır.
  Dergi No:14
  Karar Dairesi:AYİM. Drl.Krl.
  Karar Tarihi:27.05.1999
  Karar No: E. 1999/61
  Karar No: K. 1999/79

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  3 - ÖZETİ:

  Organ kaybı veya zaafiyeti teşkil etmeyen rahatsızlığından dolayı malulen emekliye sevk edilen ve hizmet süresinin yeterli olması sebebiyle maaş bağlanan davacının sağlık durumuna uygun bir görev verilmesi talebi, ihtisasını ve durumunu gözönüne alan Dz.K.K. tarafından fiilen uçuşu gerektirmeyen kadro görevlerinde dahi aranan nitelikleri taşımaması ve hizmetinden başka bir birimde yararlannılamayacağı değerlendirmesiyle uygun görülmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
  Dergi No:23
  Karar Dairesi:AYİM 3.D.
  Karar Tarihi:08.02.2007
  Karar No: E. 2006/1525
  Karar No: K.2007/411

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  4 - ÖZETİ:TSK SYY’nin 31/6 maddesi kapsamında TSK kadrolarında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan personelin sıhhi durumunu tespiti için sevk yetkisi davacının bağlı olduğu Jandarma Genel Komutanlığına ait olduğundan, hizmet gereklerini gözeterek takdir yetkisinin talebin reddi yönünde kullanan Komutanlık işleminde hukuka aykırılık bulunmamak-tadır.
  Dergi No:27
  Karar Dairesi:AYİM 3.D
  Karar Tarihi:17.11.2011
  Karar No: E. 2011/1122
  Karar No: K. 2011/2388

  Kararın tümünü görmek için tıklayınız..


  Sayfa 1 [1 - 4] numaralı kayıtlar.
  Toplam 4 kayıt

  geri