YERLİ MALZEME NATO STOK NUMARASI BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

 

 

KONU: Yerli Mlz.NATO Stok Numarası Tahsisi                                                  -----/-----/--------

 

 

 

 

 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI

TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

 

1……….……….................................... …….ihalesini aldım. Yerli / NATO dışı ………… Kalem

 

……………………..malzemesine NATO/Millî Stok Numarası almak istiyorum.

 

2.   Firmamızın NCAGE Kodu T…………..’dır.   Arz ederim.                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                          (İmza

                                                                           Adı Soyadı

                                                                                               Firma Kaşe

 

 

 

 

 

EKLER :

EK-A:  (Malzeme Kodlandırma Protokolü - 2 Nüsha),

EK-B: (Kodlandırılacak Malzeme Listesi, İlgili Sayman Onaylı - 2 Nüsha)

EK-C: (İmza  Sirküleri Noter Tasdikli)

EK-Ç: (Vekaletname veya Yetkilendirme Yazısı )

EK-D: (İhaleye Esas Teknik Şartnamenin Fotokopisi)

EK-E: (Malzeme Teknik Özelliklerini Belirtir Katolog / Broşür /Teknik  Resim…vb.

           Doküman Eklenecektir. Varsa TS Numarası Belirtilecektir.)  

EK-F: (İhalenin Kazanıldığına Dair Belge. Kesinleşmiş İhale Kararı, İhale

           Komisyonu  Karar  Tutanağı, Sözleşmeye Davet Yazısı  veya  Sözleşme)

 

 

 

NATO DIŞI ÜLKELERDEN İTHÂL EDİLEN MALZEMELER İÇİN:

- Üretim yapılan ülke  ve adresi:

 

B-1