BASIN AÇIKLAMALARITarih : 23.07.2019


Konu : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültelerine Millî Savunma Bakanlığı Nam ve Hesabına Alınacak Askerî Öğrenci Temini İçin Duyuru1.         Onurlu bir meslek, saygın bir gelecek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakülteleri’nde MSB adına eğitim görecek adayların, ÖSYM’nin tercih kılavuzunu dikkatli okumaları, MSB ve SBÜ’nin internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

2.         MSB adına alınacak öğrencilere sağlanacak imkanlar aşağıda belirtilmiştir.

3.         Öğrencilik dönemi özlük hakları:

a. MSB adına SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin tüm ihtiyaçları / masrafları (yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası vb.) MSB tarafından karşılanacak,

b. Eğitim gören öğrencilere aylık öğrenci harçlığı verilecek,

c. Askerî tıp öğrencilerinin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılacak ve hizmet süresinden sayılacak,

4.         Mezuniyet sonrası tabip subay özlük hakları:

a. Tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak “Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı” verilecek,

            b. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verilecek,

            c. MSB personeline sağlanan ordu evi, lojman ve kamplardan istifade imkanı sağlanacaktır.

5.         Mezuniyet sonrası eğitim imkânı:

            a. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi sınavlarına sivillerden ayrı olarak MSB için belirlenen kontenjana girme imkanı sağlanacak,

b.  Tıp Fakültesi eğitimini müteakip, personelin şartları sağlaması koşuluyla,  bir yıllık yurt dışı eğitim imkanı sağlanacak,

c. Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilecek,

ç. Yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminerlerde MSB’yi temsilen katılım imkanı sağlanacaktır.

6.         İstihdam:

a. Uzman / Pratisyen tabipler, TSK’nın uzman ve pratisyen tabip kadro görev yerlerinde istihdam edilecek,

b. TSK ihtiyacına binaen, Sağlık Bakanlığı / Üniversite Hastaneleri’nin akademik kadrolarında görev almaları sağlanacaktır.