Düzenleme Tarihi : 28.01.2019

Yayınlar

ŞEHİTLERİMİZ

Millî Savunma Bakanlığı'nca yürütülen "Şehit Kimliklerinin Tespiti" projesi kapsamında 5 cilt olarak hazırlanmıştır.Kitabın hazırlanmasında ...

(Detaylı Bilgi)

MİLLÎ MÜCADELE'DE VE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA KADINLARMIZ

Türk kadını; bu gün bulunduğu konumu ve sahip olduklarını öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk'e onun silah ve cephe arkadaşı ...

(Detaylı Bilgi)

BELGELERLE ATATÜRK

Ulusların tarihinde bazı liderler sadece yaşadıkları dönemle tanınırlar. Bazı liderlerse milletleri ve vatanları için yaptıkları hizmetlerle derin izler bırakmış, ünleri o ülke sınırlarını da aşan köklü değişiklikler yapmış, çok üstün nitelikli olanlardır. Mustafa Kemal Atatürk ...

(Detaylı Bilgi)

ÇANAKKALE 1915

18 Mart 1915 - 09 Ocak 1916 tarihleri arasında cereyan eden Çanakkale Muharebeleri, Türk askerlerinin inanç, azim, cesaret, sadakat ve vatan ...

(Detaylı Bilgi)

CEPHEDEN MEKTUPLAR

Türk Tarihi Türk Milleti'nin bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ilişkin olaylarla dolu savaşlara ...

(Detaylı Bilgi)

OSMANLI ORDU TEŞKİLATI

Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürmesi, büyümesi, gelişmesi ve üç kıt'aya uzanan bir cihan imparatorluğu haline gelmesinde ordusunun büyük etkisi olmuştur ...

(Detaylı Bilgi)

CEPHEDEN MECLİSE

Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinde imparatorluğu çöküşten kurtarmak ve varlığını sürdürebilmek maksadıyla; 1839'da Gülhane Hattı Hümayunu ...

(Detaylı Bilgi)

YURTİÇİ SEHİTLİKLERİ

Türk Milleti, vatan bildiği toprak üzerinde tarih boyunca bir bayrak altında, özgür olarak kalabilmesini şehitlerine borçludur...

(Detaylı Bilgi)

YURTDIŞI ŞEHİTLİKLERİ

Türk töresinde vatan, millet ve bayrak sevgisi her sevginin önünde gelir. Bunun içindir ki, Türk insanı vatan için ölmeyi bir görev bilmekte, oğlunu şehit veren anne ve baba acısını yüreğine gömerek "vatan sağolsun" diyebilmektedir ...

(Detaylı Bilgi)

OSMANLI DÖNEMİNDE ASKERİ OKULLARDAKİ EĞİTİM

Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Fermanı ile başlayan yenileşme hareketleri ile birlikte, yükselme dönemindeki muharebe yeteneğini koruyamayan ve Avrupa ordularına karşı girdiği savaşları kaybeden ...

(Detaylı Bilgi)

BİR KAHRAMANLIK ABİDESİ 57 NCİ PİYADE ALAYI ŞEHİTLER ALAYI

Türk Tarihi, Türk Milleti'nin bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı inanılması güç mücadelelere ilişkin olaylarla dolu savaşlara sahne olmuştur...

(Detaylı Bilgi)

ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLAR

Osmanlı Devleti’nin son dönem askerî tarihi içerisindeki muharebe zayiatlarının tutulma esasları ve bununla bağlantılı askeralma kayıtları, Millî Mücadele’nin ilk yılları da dâhil olmak üzere...

(Detaylı Bilgi)

 


Okunma Sayısı : 4254