ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

ADAY MEMURLAR

  • Aday memur olarak atanacağınıza dair belgeyle size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz halinde, Askeralma Yönetmeliği’nin 55’inci madde birinci fıkrasının a bendindeki “Herhangi bir kamu kurumuna aday olarak atanacağını belgelendirenlerin askerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir.” hükmü gereği askerliğiniz belge tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamanız şartıyla ertelenebilecektir.

  • Askeralma Yönetmeliği’nin 53’üncü madde birinci fıkra a bendi “Ertelemeye esas başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar ile yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde kayıt yaptıranların (göreve başlayanların) askerlikleri ertelenmez.” hükmünü amirdir. Bu hüküm gereğince, kamu kurum kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanlardan, memuriyete başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanların ertelemeleri yapılmamaktadır.

  • Askeralma yönetmeliği’nin 55’inci madde birinci fıkra a bendi gereğince aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre asil memur oluncaya kadar ertelenebilir. Ancak, kamu kurum kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların yönetmeliğin 53’üncü madde birinci fıkra a bendi gereğince göreve başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya olmamaları gerekmektedir. Aday memurun askerliği, bağlı bulunduğu bakanlığın merkez teşkilatındaki genel müdür ve eşiti seviyedeki kurum amirinin teklifi üzerine yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi başkanlığınca ertelenmektedir. Aday memurluğu nedeniyle azami süre kadar ertelemesi yapılanlardan kurum değiştirenlerin askere sevkleri yeniden ertelenmez.

  • Askeralma Yönetmeliği’nin 55’inci madde birinci fıkra a bendi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanların askerlikleri, staj başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları halinde, bağlı bulunduğu bakanlığın merkez teşkilatındaki genel müdür veya eşiti seviyedeki kurum amirinin teklifi üzerine yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi başkanlığınca azami üç yıla kadar ertelenebilir. Mesleki stajı nedeniyle azami süre kadar askerliği ertelenenlerden kurum değiştirenlerin askere sevkleri yeniden ertelenmez.

  • 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 4’üncü fıkrası b bendi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar ile aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.