Yüksel DOĞAN
Hâk. Alb.(1988 -Topçu.1)
Genel Sekreter

         

 04.03.1965 yılında Kayseri’de doğmuştur. 1984 yılında Işıklar Askeri Lisesini bitirmiş, 1988 yılında Kara Harp Okulundan Topçu Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. TSK’nın değişik birliklerinde Takım ve Topçu Batarya Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetini müteakip 1996 yılında askeri hakim sınıfına geçirilmiş, muhtelif askeri mahkemelerde askeri hakim ve askeri savcılık görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında Genelkurmay Adli Müşavirliği Hukuk İşleri Şube Müdürü görevinde iken Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeliğine seçilmiştir. 2008-2010 yılları arasında İkinci Daire Üyeliği yapmış, 2010 yılından itibaren ve halen Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Genel Sekreteri olarak görev yapmakta olup, 19.06.2015 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü Asıl Üyeliğine de seçilmiştir.

İtalya’da Silahlı Çatışma Hukuku, ABD’de Barışı Koruma Harekâtının Hukuki Yönleri ve ABD Askeri Yargı Sistemi Kurslarına katılmıştır. Uluslararası barış operasyonlarında çokuluslu karargâhlarda 2005 yılında Afganistan NATO/ISAF ve 2007 yılında Kosova NATO/KFOR gücünün Baş Hukuk Müşaviri görevlerinde bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Topluluk Hukuku Yüksek Lisans Sertifika Programını, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programını ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır.

İngilizce ve Almanca bilen DOĞAN, evli ve iki çocuk babasıdır.