696 SAYILI KHK KAPSAMINDA MSB TEŞKİLATINDA KUVVET KOMUTANLIKLARI DAHİL PERSONEL ÇALIŞTIRMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI


4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiştir. Başvuruculara ilişkin arşiv araştırması işlemleri devam etmektedir. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların veya başvuru şartları taşımadığı daha sonra belirlenen adayların daimi işçi kadrolarına geçişi yapılmayacaktır.

 

     İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

Başvuru sonuçlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.