ASKERİ FABRİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTELERİ YAYINLANMIŞTIR


MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü'nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun'unun 3'üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı alımlarda uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği “17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden; Askerî Fabrikaların, kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden mal ve hizmet alımı yapabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkân tanınmıştır. 31.12.2019 tarihinden sonra 2017/10605 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen tutarları aşan alımların Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne göre ve Onaylı Tedarikçilerden yapılması gerekmektedir.

 

MSB Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvuruları 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. İlk onaylı tedarikçilere 21 Kasım 2018 tarihinde yapılan Onaylı Tedarikçi Kurulu 1’inci Toplantısında karar verilmiştir.

 

Onaylı Tedarikçi Firmaların listesine, www.msb.gov.tr adresinin “HİZMETLER” sekmesinin, "Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü" alt sekmesinden ulaşılabilmektedir. Onaylı tedarikçi olmak isteyen firmaların başvuruları alınmaya devam edilmektedir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.