İŞÇİ ALIM SINAVI SONUÇLARINA YAPILMIŞ OLAN İTİRAZLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER SONUÇLANDIRILMIŞTIR


Millî Savunma Bakanlığına bağlı askeri fabrikalar ve tersanelerde 05-22 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıktan işçi alım sınavı sonuçlarına itiraz etmiş adaylar, itirazlarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını, aşağıda belirtilen linkten T.C Kimlik numarası ile sorgulayarak öğrenebilecekleridir.

Bu ilan ilgililere tebligat niteliğinde olup işçi alım sınav sonucuna itiraz eden adayların itirazlarına ilişkin değerlendirme sonuçları ile ilgili olarak başkaca bir tebligat yapılmayacaktır.

İtiraz sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.