MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLI İŞYERLERİNE İŞÇİ ALIMI İLE İLGİLİ İLAN


1.         Millî Savunma Bakanlığına açıktan işçi alım ilanına müracaat ederek, mülakat/uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.

2.         Başvurusu uygun bulunup ön elemeyi geçen adayların başvuru sırasında İŞKUR sitesinde beyan ettikleri bilgi ve belgelerinin işyerlerince kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu maksatla adaylar başvuruda bulunduğu işyerine (EK-A Listede isminin hizasında belirtilen işyerine) 16, 17, 18 Temmuz 2018 tarihlerinin herhangi birinde, EK-B’de belirtilen belgeleri şahsen ibraz ederek kontrol ettireceklerdir. Posta yolu ile gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır.

3.         Mülakat/uygulama sınavına hak kazananların listesi EK-A’da, belge kontrolü için istenen bilgi ve belgeler EK-B’dedir.

4.         Bu duyuru evrak kontrol için çağrı niteliğinde olup ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

5.         Mülakat/uygulama sınav tarihleri ileriki bir tarihte ayrıca ilan edilecektir.

 

İlanen Duyurulur.

 

EKLER           :

EK-A (Sınava Hak Kazananların Listesi)

EK-B (İstenilen Bilgi ve Belgeler.)