Düzenleme Tarihi : 19.04.2016

Misyonumuz


 • Yurtiçi ve yurtdışından temin edilen ilaç hammaddesi ve ambalaj malzemeleri ile TSK’nın barışta ve savaşta kullanacağı ordu tipi ilaç ve pansuman malzemelerini üretmek 
   
 • Üretimde kullanacağı her türlü ilaç hammaddelerinin ve üretimi yapılan ilaçların analizlerini ve kontrollerini yaparak ilacın üç temel niteliği olan kalite, emniyet ve etkinliğini sağlamak
   
 • İlgili devlet kurum ve kuruluşları (üniversite, sağlık bakanlığı, hıfzısıhha) ile koordineli çalışarak ilaç sanayinde araştırma ve geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak
   
 • TSK’nın ilaç ihtiyacını karşılamada dışa bağımlılığı azaltma, seferde ihtiyaç duyulacak ilaç ve tıbbî malzeme karşılama oranını arttırmak ilaç üretimi ve formülasyon geliştirme çalışmalarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak amacıyla arge faaliyetlerini yürütmek ve bilimsel çalışmalar yapmak. 
   
 • Modern teknoloji kullanarak asgari insan gücüyle en üst seviyede kaliteli ve ekonomik üretim yapmak. konvansiyonel ve NBC savaşlarında kullanılmak üzere çeşitli ilaç ve antidotları geliştirip üretmek. 
   
 • Üretilen ilaç ve tıbbi malzemelerin değişik saklama koşullarında her türlü analiz ve kontrollerini yapmak. MSB İlaç Fabrikası ürünlerinin TSK’de görevli sağlık personeline tanıtımını en iyi biçimde yapmak

Okunma Sayısı : 2694