• Ana Sayfa
  • Bakanlık
  • Hizmetler
  • İnsan Kaynakları
  • Askeralma
  • Atatürk Köşesi
  • E-Posta
  • En
Düzenleme Tarihi : 02.11.2015

Statü Değişiklik İşlemleri

1. 15 aylık erbaş/er statüsünde muvazzaf askerlik görevini yapmakta iken, yedek subay aday adayı olma hakkını veren en az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunu bitirenler, yedek subaylık statüsüne geçmek istediklerine dair dilekçelerini, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin iki sureti ve taahhütname (Örnek taahhütname için tıklayınız) ile birlikte birlik komutanlığına müracaat ederler.

2. Birlik komutanlıklarınca hizmet durum çizelgesi tanzim edilerek derhal geçici terhisleri yapılır. Birlik komutanlıkları tarafından hizmet durum çizelgesi ile geçici terhisleri yapılmış yükümlülerin terhis belgesi, yedek subaylık statüsüne geçmek istediklerine dair dilekçe, birliği tarafından onaylanmış diplomalarından veya mezuniyet belgelerinden iki suret ve taahhütnameden iki sureti ile birlikte doğrudan Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

3. Askeralma Dairesi Başkanlığınca belgelerin incelenmesini müteakip 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 103’üncü maddesi gereği statü değişikliği yapılarak statüsü yedek subay aday adayına çevrilir. Yükümlünün evrakı birliğine ve kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilir.

4. Bu yükümlüler evraklarını tamamlamalarını müteakip ilk yedek subay celp döneminde sevke tabi tutulur. Sevke tabi olduğu celbin sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat eder. Seçim ve sınıflandırılması sonucunda;

a. Kısa dönem er statüsüne ayrılmaları halinde;

                    (1) Daha önce yapmış oldukları geçici terhis belgesindeki sayılan hizmet süreleri toplamı, kısa dönem er hizmet süresi kadar veya daha fazla olanlar kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarınca terhis edilir.

                    (2) Daha önce yapmış oldukları geçici terhis belgesindeki sayılan hizmet süreleri toplamı, kısa dönem hizmet süresinden az olanlar, kalan askerlik hizmetlerini tertip edildikleri birliklerinde kısa dönem er hizmet süresine tamamlattırıldıktan sonra birlik komutanlığınca terhis edilirler. Birliklerine katılmayanlar, ele geçtiklerinde veya müracaatlarında derhal tertip edildikleri birliğe sevk edilirler ve geç iltihak bakayası suçundan işlem yapılır.

b. Yedek subay adayı statüsüne ayrılmaları halinde;

                    (1) Daha önce erbaş/er olarak yapmış oldukları askerlik süreleri ne olursa olsun, kanunda belirtilen yedek subay hizmet süresi kadar askerlik hizmetine tabi tutulur.

                    (2) Sınıf okulundaki eğitim süresine, herhangi bir kanunî mazerete müstenit olarak üçte birinden (1/3) fazla bir müddet devam edemeyerek devre kaybettikleri için geçici terhisi yapılanlar, mazeretlerinin bitimini takip eden ilk celp döneminde eğitim ve öğretim devresinin tamamına katılmak üzere askerlik şubesinden yeniden sevk evraklarını alarak doğrudan o dönemde yedek subay statüsüne ayrılan diğer yükümlülerle birlikte katılacak şekilde daha önce geçici terhis edildikleri sınıf okuluna sevk edilirler.

 


Okunma Sayısı : 28447

Yurtiçi/Yurtdışı Yasaklı Firmalar

AQAP Belgesi Alan Kuruluşlar

Askeri Cezaevi Yönetmeliği

Şehit Yakınları ile Malul ve Gazilere İlişkin Bilgiler

İletişim Bölümü


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral Danışma: 0 312 402 61 00
Devlet Mahallesi, Yahya Galip Caddesi,
Bakanlıklar / ANKARA 06100
Yukarı