ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

YENİ ASKERALMA SİSTEMİ


     1.  1927’den beri uygulanan 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu 26 Haziran 2019’da yürürlükten kaldırılmış;

               a.  Modern, öngörülebilir, eşit hizmet sürelerine sahip,

               b.  Eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını imkan veren,

               c.  Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzmanlaşmasına katkı sunan, zorunlu askerlik hizmetine tabi yükümlülerden azami derecede istifade edilmesini sağlayan,

              ç.  Gençlerimizin bir taraftan ordumuzun ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı yaparken diğer taraftan da kendi eğitim, öğretim ve mesleki gelişmelerini sürdürebilecekleri,

     7179 sayılı Askeralma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Askeralma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Askeralma Yönetmeliği 22 Temmuz 2020’de yürürlüğe girmiştir.

     2.  Yeni askeralma sistemi ile;

               a. Askerlik süresi 6 aya düşürülmüş,

               b. Bedelli askerlik sürekli hale getirilmiş,

               c. Dövizle askerlikteki yaş sınırlaması kaldırılmış,

               ç. Askerlik yapanlara ilave haklar verilmiş,

               d. Altı aylık askerliğini tamamlayanlara ilave özlük hakları ile birlikte ikinci altı ay askerlik yapabilme imkanı sağlanmış,

              e. İki yıllık meslek yüksekokulu mezunlarından azami istifade etmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin astsubay ihtiyacını karşılamak için ilk defa yedek astsubaylık statüsü getirilmiştir. Yedek astsubaylık hizmet süresi yedek subaylıkta olduğu gibi 12 ay olarak uygulanmaya başlanmıştır.

     3.  Yedek astsubaylık milletimiz tarafından büyük teveccüh ile karşılanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sayının çok üzerinde vatandaşımız yedek astsubay olmak için istekli olmuştur.

     4.  Geçmiş yıllarda, sadece belli yaş gruplarına ve geçici sürelerle bedelli imkânı sağlanırken, yeni kanun ile bedelli askerlik sürekli hale getirilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın beklentisi istisnasız karşılanmış ve askerliklerini nasıl yapacaklarına ilişkin soru işaretleri ortadan kaldırılmıştır.

     5.  Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak dövizle askerlikte 38 yaş sınırı kaldırılmıştır. Dövizle askerlik ve bedelli askerlik bedellerinde farklılık olmayacak şekilde eşitlikçi bir anlayışla düzenleme yapılmıştır.

     6. Yeniliklerden birisi de ikinci altı aylık askerlik hizmeti uygulamasıdır. İstekli olan erbaş/erler, ilk altı aylık hizmeti sonrasında asgari ücretten az olmamak üzere harçlık alarak altı ay daha askerlik yapabilmektedir. Ayrıca, askerlik hizmetini yapmakta olan/tamamlayan yükümlülere ilave haklar sağlanarak;

               a. Muhtaç asker ailelerine yardım,

               b.  Askeri öğrenci temininde ilave puan,

               c.  Toplu Konut İdaresinin yaptığı konutların tahsisinde öncelik,

               ç.  Hizmette geçen süre içinde kamunun ve belediyelerin işlettiği deniz ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma,

               d. Hizmette geçen süre içinde müze ve ören yeri gibi yerlerden ücretsiz yararlanma,

               e. İkinci altı ay askerlik yapanlar için hizmet borçlanmasına esas prim ödemelerinin Devlet tarafından karşılanması imkanları tanınmıştır.

     7.  Yeni askeralma sistemi; Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükümlü ihtiyacını ve vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamış, yeni getirilen yedek astsubaylık statüsü vatandaşlarımız tarafından benimsenerek ilgi görmüş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğine ve saygınlığına olumlu katkı sağlamıştır.