ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

SIKÇA SORULAN SORULAR


Personel Genel Müdürlüğü
Personel İşlem Dairesi Başkanlığı
Vakıf Dernek ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
TSK yararına faaliyette bulunan (TSK Güçlendirme, Mehmetçik, Dayanışma, Eğitim ve Elele Vakfı) vakıflara nasıl bağış yapılabilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli asker ve sivillerin her ne sebeple olursa olsun vefatında ailelerine ve malul/gazilerimize yönelik faaliyette bulunan TSK Dayanışma Vakfına (www.tskdv.org.tr) terörle mücadelede şehit olanların yakınları ile gazilerimize yönelik faaliyetlerde bulunan TSK Mehmetçik Vakfına (www.mehmetcik.org.tr) harp sanayimizin gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunan TSK Güçlendirme Vakfına (www.tskgv.org.tr) TSK Mensuplarının çocuklarının yoğun olarak öğrenim gördüğü illere öğrenci yurtları açmak, üniversite dahil eğitim kurumları işletmek, burs vermek amaçlı TSK Eğitim Vakfına (www.tskev.org.tr) ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli, emekli malul bulunanlara ve bakmakla yükümlü olduklarına rehabilitasyon hizmeti ve devamlı bakımlarının sağlanması için TSK Elele Vakfına (www.elele.org.tr) ait internet adreslerinden nasıl bağış yapılacağı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Yapılan bağışlar Vakıfların kuruluş gayesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Personel Temin Dairesi Başkanlığı
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Temini
Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için genel başvuru şartları nelerdir?

Muvazzaf subay adayları için; Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik'in 25/a ve 26/a maddelerinde düzenlenmiş olan nitelikler ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.
Sözleşmeli subay adayları için; Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Sözleşmeli subay adaylarında aranacak nitelikleri" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylık için; sınıf ve branşlara göre kaynak okul olarak başvuru kılavuzunda belirtilen en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda yaş şartı nedir?

Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

TSK'da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat edebilirler mi?

Evet, başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kılavuzlarında belirtilen şartları taşımaları ve görevli bulundukları birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden "Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur" kayıtlı nitelik belgesini almış olmaları gerekmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay başvurusunda sağlık şartı nedir?

Sınav aşamalarında başarılı olan tüm adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan ?Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği?nde? belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayların bu hastanelerden, başvuru kılavuzunda belirtilen sağlık raporunu/raporlarını almaları gerekmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (yazılı sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

a. Genel ağ (internet) üzerinden ön başvuruların alınması,
b. (Kılavuzda belirtilmişse) Birinci Seçim Aşamasının (Yazılı sınav) yapılması,
c. İkinci seçim aşaması olmak üzere üç aşamadan oluşur İkinci seçim aşaması da aşağıda belirtilen aşamalardan oluşmaktadır.
(1) Evrak Kontrol,
(2) Fiziki Değerlendirme,
(3) Kişilik Değerlendirme Testi,
(4) Fizikî Yeterlilik Testi,
(5) Mülakat

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir?

Muvazzaf/sözleşmeli subaylığa müracaat eden adaylar (İlgili Temin Kılavuzunda Belirtilmişse) Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavlarına tâbi tutulabilmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarına uygulanan Genel Kültür ve Meslek Bilgisi sınavı soruları hangi konuları kapsamaktadır?

Adaylara uygulanan Genel Kültür yazılı sınavında; Türkçe, İnkılap Tarihi, Atatürkçülük, T.C. Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar ile Coğrafya konularından sorular sorulmaktadır. Adaylara uygulanan Meslek Bilgisi yazılı sınavında; mezun olduğu bölümle ilgili konulardan oluşan sorular sorulmaktadır.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının yazılı sınava itiraz hakkı var mıdır? İtiraz süresi ne kadardır?

Adayların yazılı sınav sonuçlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren başlamakta, itirazlar (beş) iş günü içerisinde dilekçe ile MSB Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci/ANKARA) yapılmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar ikinci seçim aşaması sınavı aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Evrak Kontrol aşamasında hangi işlemler yapılmaktadır?

Adayların ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınmakta ve adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. (Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmamaktadır.)

Fiziki Değerlendirme Aşamasında nelere bakılmaktadır?

Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilmektedir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmamaktadır. Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki Değerlendirme Aşamasında elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Fiziki Değerlendirme Aşaması olumsuz sonuçlanan adayların, sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilmektedir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi neden yapılmaktadır? Puanlamaya etkisi var mıdır?

Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmemektedir, mülakat sınavında kanaat oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

Mülakat sınavının amacı nedir?

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Şehit/gazi eş veya çocuklarına ek puan verilmekte midir?

Şehit/Gazi çocuklarına ek puan verilmemekle birlikte, giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dâhilinde değerlendirilmekte, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilmektedir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilmektedir.

Doktora veya yüksek lisansı olanlara ek puan verilmekte midir?

Milli Savunma Bakanlığınca aksi emredilmedikçe doktora ve yüksek lisansı olanlara ek puan verilmemektedir.

Sınavların değerlendirme esasları nedir?

Milli Savunma Bakanlığınca adayların tabi oldukları sınavların ağırlık oranları belirlenmekte ve ilgili Temin Kılavuzunda yayımlanmaktadır. Adayların başarı sıralaması bu oranlar ve Kılavuzda yayımlanan esaslara göre belirlenmektedir.

Başarılı olan adayların sınıflandırma işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanmaktadır. Sınıflandırmada öncelik sırası; kuvvet ihtiyacı, adayların bitirdikleri bölüm ve adayların tercihi şeklinde olmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl duyurulmaktadır?

İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların başarı sıralaması başvuru kılavuzunda belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanmaktadır.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Adayların sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte belirlenen Sağlık Kuruluşuna başvurup muayene işlemlerini başlatmaları ve sağlık kuruluşu tarafından kendilerine verilen Sağlık Kurulu Raporunun kılavuzda belirtilen süre içerisinde MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıl yapılmaktadır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilmektedir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilmekte, birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanmaktadır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilmekte olup bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesinleşmektedir. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinden başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının eğitime çağrı tebligatları nasıl yapılmaktadır?

Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitime çağrı tebligatları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ve adayların belirttiği cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile yapılmaktadır..

Sözleşmeli subay adaylarının sözleşme süreleri ne kadardır?

Sözleşmeli subay adayları, askerî eğitime alınırken ön sözleşme yapılır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler. Sözleşmeler, üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde yenilenir.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri ne kadardır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin rütbe bekleme süreleri 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen süreler uygulanır.

Sözleşmeli subaylıktan muvazzaf subaylığa geçiş hakkı var mıdır? Varsa hangi esaslara göre uygulanır?

Sözleşmeli subaylardan, 4678 sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlar, talepleri halinde muvazzaf subaylığa geçirilebilirler.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların atama ve yer değiştirme işlemleri neye göre yapılır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa alınanların kıta, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subayların izin işlemleri hangi esaslara göre yapılmaktadır?

Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenler, temel askerî eğitim ve Sınıf Okulu eğitimi ile özel askerî eğitim süresince izin işlemleri konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler. Dış kaynaktan muvazzaf/sözleşmeli subaylığa geçirilenlerin izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının eğitimi süresince iaşeleri nasıl sağlanmaktadır?

Dış kaynaktan temin edilen muvazzaf/sözleşmeli subay adaylarının temel askerlik ve subaylık anlayışı kazandırma eğitimi süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

Muvazzaf Astsubay Temini
Muvazzaf astsubaylık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Muvazzaf/sözleşmeli subay temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Muvazzaf astsubaylık için genel başvuru şartları nelerdir?

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde düzenlenmiş olan "Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Nitelikler" ile başvuru kılavuzlarında belirtilen sınıf ve branşlar için gerekli olan başvuru koşullarını taşımaktır.

Muvazzaf astsubaylık başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Başvuru kılavuzunda sınıflara göre kaynak olarak belirlenen iki yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinden veya dört yıllık fakülte/yüksekokulu bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır.

Muvazzaf astsubaylık başvurusunda yaş şartı nedir?

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak, Daha az süreli yüksek öğrenimi bitirenler için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranmaktadır.

Muvazzaf astsubay başvurusunda askerlik şartı nedir?

Muvazzaf astsubay başvurusunda askerlik şartı aranmamaktadır.

Askerlik hizmetini yaparken teskere bırakarak Muvazzaf astsubay olarak TSK'da kalınabiliniyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Uzman Erbaş Temini
Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır?<

Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Uzman erbaş başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Uzman Onbaşı adayları için; en az ilköğretim mezunu ,Uzman Çavuş adayları için ise en az lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda askerlik şartı nedir?

Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak uzman erbaş olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak
7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan adayların, aşağıda
belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;
a. İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayıp terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 3 puan, altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 9 puan,
b. Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından;
(I) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 6 puan,
(II) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Puanının aritmetik ortalamasına 12 puan ilave edilecektir.

Sözleşmeli Er Temini
Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Devlet Memuru Temini
Devlet memurluğu için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Devlet memuru temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Devlet memurluğu için genel başvuru şartları nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak, Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaktır.

Devlet memuru başvurusunda öğrenim şartı nedir?

Ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunları için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak.

Devlet memuru başvurusunda yaş şartı nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (18 yaşını tamamlamış olmak.)

Devlet memuru başvurusunda askerlik şartı nedir?

Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olanlar müracaat edebilirler mi?

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi DEVLET MEMURU olarak çalışıyor olmamak gerekmektedir.

Memur ve işçi Dairesi Başkanlığı
Plan Ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü
Bakanlığınıza üst kademe kamu yöneticisi olarak nasıl atanabilirim?

3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci maddesi kapsamında anılan kararnamenin 1 Sayılı Cetvelinde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararı ile, 2 Sayılı Cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır.

… Fakültenin …. Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum bölümde alım yapılacak mı? Ve nasıl başvurabilirim?

Milli Savunma Bakanlığı kendisine verilen kontenjan ve ihtiyaçları kapsamında personel alımlarını resmi sitesinden üzerinden yayınlamaktadır. MSB’nin sitesinden personel alım ilanlarını takip edebilirsiniz.

Bakanlığınızda çalışan memurlar ve sözleşmeli personel hangi statüde görev yapmaktadır?

Bakanlığımızda 657 sayılı kanuna tabi devlet memurları, 657 sayılı devlet memurları kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli personel görev yapmaktadır.

Memur Atama Şubesi Müdürlüğü
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları nelerdir?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı, Jandarma Hizmetleri Sınıfı, Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memuriyete girişte hangi yaş kuralı aranır?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun başka sınıfta ve derecesinin altında çalıştırılması durumu nasıldır?

Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel şartlar nelerdir?

- Türk Vatandaşı olmak,
- Bu Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
- Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmama,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna aday memur olarak atanmış kişilerin adaylık süresi nedir?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğuna aday memur olarak atanmış kişilerin asil memurluğa geçişleri nasıl olmaktadır?

Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle (naklen) yapılan atamalarda hangi madde esas alınmaktadır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda 74 üncü madde esas alınmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre karşılıklı olarak yer değiştirme hangi madde esas alınarak yapılmaktadır?

Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73üncü maddesine göre isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.

Memur Özlük İşlemleri Şubesi Müdürlüğü
Askere gideceğim ne yapmalıyım?

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birim aracılığı ile resmi işlemleri başlatmalısınız.

Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgesi ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

Babalık ve Ölüm izni kaç gündür?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gündür.

Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

Doğum yapan memura isteği üzerine doğum sonrası analık izin bitiminden itibaren yirmi dört ay aylıksız izin hakkı tanınmakta ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine çocuğunun doğumundan itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.

Analık izin sürem ne kadardır?

Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.
Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir..) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.

Süt izni ne kadardır?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır.

Aylıksız izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm aylıksız izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğinize ait dilekçenizi veriniz.

Yarım gün izni ne zaman başlar? Yarım gün izni ile süt izni birlikte kullanılabilir mi? Ne kadar yarım gün izni kullanılır?

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir.
Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde düzenlenen aylıksız izni nasıl kullanabilirim?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E maddesinde; "Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

108/E Maddesi uyarınca izin kullanmak için mazeret şart mıdır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinlerin sayıldığı 108/E deki izin mazeret sebebiyle alınan bir izin değildir. Kanunda bu iznin alınabilmesi için bir sebep de şart koşulmamıştır. Burada memurun isteği ve kurumun uygun görmesi yeterlidir.

Refakat İzni nasıl kullanılır, Raporda bulunması gereken ifadeler nelerdir ve Raporda refakatçinin adı ve soyadının bulunulması gerekli midir?

Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,
b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur. (2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.
(3) Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.
(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur. hükmü yer almaktadır. Bu itibarla Devlet memurlarına 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrasına göre refakat izninin üç aya kadar verileceği, gerek görülmesi halinde üç aylık sürenin aynı koşullarda bir katına katar uzatılabileceği belirtilmiştir.
Ayrıca sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği ifadelerin yer alması gerektiği raporda bu ifadelerden herhangi birinin bulunmaması halinde Devlet memuruna refakat izni verilmesine imkan bulunmamaktadır Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda refakatçinin adı ve soyadının yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

İştirakçilere İstekle Emekli Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?

a-İstekle emeklilik kişilerin mülga 5434 sayılı Kanunda belirtilen hizmet ve yaş şartlarını bir arada yerine getirmesi sonucu elde edilen bir haktır.
08/09/1999 tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak hizmet süresi bulunanlar kadın 20, erkek 25 hizmet yıllarını tamamlamaları ve kademeli geçiş sürecinde tabi oldukları yaşları doldurmaları halinde,
08/09/1999 tarihinden sonra 5434 sayılı Kanuna tabi iştirakçi olarak göreve başlayanlardan Kadın için 58, erkek için ise 60 yaşını doldurmaları ve her ikisinin de hizmet sürelerinin 25 yıl ve daha fazla olması halinde, emekli aylığına hak kazanabilmekte ve istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilmektedir.

Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden hangisi geçerlidir?

4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?

Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi ile yazılı olarak SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

İş Ve İşçi Münasebetleri Şubesi Müdürlüğü
Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilmek üzere yapılan/yapılacak işçi alım faaliyetleri hangi mevzuat kapsamında yapılmaktadır?

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi olarak istihdam edilecek işçi statüsündeki personel alımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde işçi olarak çalışmak istiyorum, nereye/nasıl başvuru yapmam gerekiyor?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde işçi statüsünde istihdam edilecek personel, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla kamuoyuna duyurulan işçi alım ilanlarına başvurarak talep şartlarını taşıdığını belgeleyen adaylar arasından yapılan kura ve/veya sınav sonucuna göre belirlenmektedir.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir iş yerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi olarak işçi statüsünde çalışmaktayım. Başka bir kamu kurum/kuruluşuna naklen atanma imkânım var mıdır?

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre, Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tâbi olarak işçi statüsünde istihdam edilmekte olan personelin başka bir kamu kurum veya kuruluşuna [Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT Başkanlığı), Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) dahil] naklen atanma imkânı bulunmamaktadır.

Askerlik hizmetimi yapmakta iken teröre mücadele göstermiş olduğum başarılarımdan dolayı tarafıma başarı belgesi verildi. Bu başarı belgesi, Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde işçi olarak istihdam edilmek için öncelik hakkı sağlar mı?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te askerlik hizmetini yapmak iken terörle mücadelede göstermiş olduğu üstün başarılarından dolayı takdire layık görülenlerin kamu kurum ve kuruluşlarının işçi alımlarında yazılı sınavdan muaf tutulmak suretiyle veya kura çekiminde öncelikli olarak gönderilen adayların kendi arasında kura çekimine alınarak kurada çıkan (kontenjanın 4 katı oranındaki adayın) adayların yapılacak sınava alınması suretiyle öncelik hakkının bulunmaktadır.

Lojistik Genel Müdürlüğü
Lojistik Daire Başkanlığı
Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlar dışında kalan MSB ve bağlı birimlerinde görev yapan personelin (memur, işçi, sözleşmeli er vb.) silah taşıma/bulundurma ruhsatı edinmeleri mümkün müdür?

Silah taşıma/bulundurma ruhsatı verilebilecek kişiler ve belirtilen kişilerin taşıması gereken şartlar 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına dair yürürlükte olan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi: “…(2) Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip bulunanlar… (4)…emekli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile emekli olan ya da mecburi hizmetini tamamlamak suretiyle istifa ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan subay, astsubay, uzman erbaşlar ile en az 10 yıl görev yapıp sözleşmesinin uzatılmaması sonucu veya kendi isteğiyle ayrılan uzman erbaşlar…” hükmünü amirdir. 6136 sayılı kanunun uygulanmasına dair Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi; “(1)/e Özellik arz eden görev yapanlardan; … 14-Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Başkan, başkan yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri başteknisyenleri ve pompa istasyonları başteknisyenlerine…” hükmünü amirdir. Sivil görevliler içerisinde MSB.lığı birim ve bağlılarında görevli diğer memur, işçi ve sözleşmeli er statüsünde bulunanlar ilgili mevzuat gereği silah taşımaya yetkili değildir.

Emlak Daire Başkanlığı
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında MSB tarafından taşınmazın tapu kaydına konulan şerhlerin kaldırılması işlemi nasıl yapılır?

MSB Lojistik Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Gelen müracaatlar değerlendirilerek taşınmazın kullanımına ihtiyaç var ise kamulaştırma işlemi yapılır, kullanımına ihtiyaç yok ise söz konusu şerhin kaldırılması için ilgili tapu müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak taşınmaz sahibine bilgi verilir.

Emlak Bölge Başkanlığı
MSB.lığına tahsisli taşınmazları tarımsal amaçlı kiralamak istiyorum. Hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

Kiralama talebi konusu arazi bilgileri ve tarımsal amacın ne olduğuna yönelik talep dilekçesi Çevre Şehircilik İl Md.lüğü bünyesindeki Milli Emlak servisine gönderilir. Milli Emlak Servisince durum Milli Savunma Bakanlığının görüşü alınarak talep sahibine iletilir.

Milli Savunma Bakanlığına tahsisli taşınmazı işgal ettiğime dair bildirim aldım. Ne yapmam gerekiyor?

İşgal ve tecavüzün verilen süre içerisinde sonlandırılması gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığına tahsisli Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi vasfındaki taşınmaz üzerinde şahıs ve kurumlarca gerçekleştirilen işgal/tecavüzlerin tespit edilmesini müteakip işgal/tecavüz eden şahıs/kurumlara işgali sonlandırmalarına yönelik süreli bildirimde bulunulur. Verilen süre içinde işlem yapılmadığı takdirde ilgili Valilik/Kaymakamlık makamı tarafından işgal kaldırma faaliyeti gerçekleştirilir. İşgalin devam etmesi durumunda “meni müdahale” veya “kal davası” açılır.

….. kışlasındaki zeytin ağaçlarındaki ürünleri satın almak istiyorum. Hangi işlemleri yapmam gerekiyor?

İlgili Brl.K.lığına dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Sorumlu Birlik K.lığınca MSY 592 (A) Taşınır Mal Yönergesi ve MSY 310–6 B Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Mal ve Hizmetlerinin Satış, Mübadele, Hibe ve Devir İşlemleri Yönergesine göre ihale yöntemi (4734 Sayılı İ.K.ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ilan edilerek diğer taliplerinde katılması sağlanır) ile satışı gerçekleştirilir.

… ada … parselin malikiyim. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan kamulaştırma şerhinin kaldırılmasını nereden talep etmeliyim?

Taşınmaz bilgileri ve taşınmaz malikinin iletişim bilgilerini (adres ve telefon numarası vb.) içeren bir dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne veya ilgili MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanlıklarına başvuru yapılması gerekmektedir.

… ada … parselin malikiyim. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan askeri güvenlik bölgesi şerhinin kaldırılmasını nereden talep etmeliyim?

Taşınmaz bilgileri ve taşınmaz malikinin iletişim bilgilerini (adres ve telefon numarası vb.) içeren bir dilekçe ile tapu kaydına şerhi koyduran yetkili komutanlığa başvuru yapılması gerekmektedir.

… ada … parselin malikiyim. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde kamulaştırma şerhi bulunmasına rağmen herhangi bir kamulaştırma bedeli almadım. Kamulaştırma bedelinin ödenmesini nereden talep etmeliyim?

Taşınmaz bilgileri ve taşınmaz malikinin iletişim bilgilerini (adres ve telefon numarası vb.) içeren bir dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne veya ilgili MSB İnşaat Emlak Bölge Başkanlıklarına başvuru yapılması gerekmektedir.

Askeri Güvenlik Bölgesinde bulanan taşınmazım üzerine yapacağım bina vb. yapıların yapılmasında sakınca olup olmadığına dair kurum görüşü için nereye başvurmalıyım?

Taşınmazın üzerine yapılacak yapıya ait hazırlanan proje ile birlikte iletişim bilgilerini içeren bir dilekçeyle tapu kaydına askeri güvenlik bölgesi şerhini koyan yetkili komutanlığa başvurulmalıdır.

Mülkiyetimde bulunan taşınmaza komşu alanda imar planı çalışması yapıldığını öğrendim. Taşınmazım ile ilgili yapılacak işlemler nelerdir?

İmar planı çalışması tamamlandıktan sonra ilgili belediyesinde ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde askıya çıkarılacaktır. Askıya çıkarılan plan incelenerek söz konusu taşınmaz ile ilgili bir tereddüt olması halinde ilgili İnşaat Emlak Bölge Başkanlığına müracaat edilmelidir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Şehit ve Gazi İşleri Daire Başkanlığı
Kira yardımından kimler faydalanabilir?

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21. Maddesi gereğince, kamu görevlilerinin, yurtiçinde veya yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak malul olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri öncelik sırası; eş, çocuk, ana, baba olmak üzere kira yardımından faydalanabilir.

Aylıkları kesilen hak sahiplerinin kira yardımından yararlanmaları mümkün müdür?

SGK tarafından Kanun hükümleri uygulanarak aylığı kesilmiş kişilerin kira yardımından faydalanması mümkün değildir. Herhangi bir sebeple bağlanmış aylığın kesilmesi veya başka bir kanun kapsamına alınması halinde hak sahipliği sona erer.

Kira yardımından kaç yıl süre ile faydalanılır?

İkametgâh olarak kullanılan yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli (bir konut ile sınırlı olmak şartıyla) 10 yıl süre ile Devletçe karşılanmaktadır. Ancak, daha önce kamu konutlarından kira bedeli ödemeksizin yararlanılmışa, yararlanılan süre 10 yıldan düşülür.

Kira yardımından kimler faydalanamaz?

* SGK tarafından 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık bağlanmamış olanların kendileri veya dul ve yetimleri,
* 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca kamu konutlarından yararlanma hakkına sahip olmayanların kendileri veya dul ve yetimleri,
* Öncelik sırası itibarıyla kendinden önce hak sahibi bulunanlar,
* Kira yardımından herhangi bir sebeple feragat edenler,
* Kamu görevinden çıkarılmış olan maluller.

Kira sözleşmelerinde aranılan şartlar nelerdir?

Kiralanacak konutun kullanım alanı 120 m²’yi geçmemesi, konutların lüks olmayan konutlardan seçilmesi, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahalleler dışında olması, kira bedelinin kiralama yapılan yerin belediye rayiçlerini geçmeyecek şekilde tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Muazzaf veya askerlik yükümlüğünü yerine getiren personelden; hayatını kaybedenler, muharip veya malul olanların şehitlik/gazilik durumunun değerlendirilmesi/belge verilmesi için nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

Şehitlik, muharip ve malul gazilik durumunun incelemesi ve belge talepleri için durumu incelenecek şahsa ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığına (Kara, Deniz, Hava) başvuru yapılması gerekmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları için anılan komutanlıklara başvurulmalıdır.

Şehitlik/gazilik durumu gösterir kimlik/tanıtım kartı için nereye başvuru yapılması gerekmektedir?

Millî Savunma Bakanlığınca şehitlerin yakınları veya gazilere tanıtım veya kimlik kartı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen ücretsiz seyahat kartları tanıtım amaçlı da kullanılabilmektedir. Ücretsiz seyahat kartı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü
Savunma Sanayi Güvenlik Daire Başkanlığı
Savunma Sanayi Güvenlik - Belgelendirme Faaliyetleri
Hangi durumda Kuruluş İzni, Üretim İzin Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesine başvurmak gerekiyor?

5201 sayılı Kanun gereğince yayımlanan Kontrole Tabiî Liste kapsamına giren ürünlerin üretiminin yapılması durumunda, yeni kurulacak tesisler için öncelikle Kuruluş İzni, müteakiben mevzuatta belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde Tesis Güvenlik Belgesi Başvurusu ve Üretim İzin Belgesi Başvurusu yapılması gerekmektedir.
Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli proje ile savunma sanayi güvenliğine yönelik yapılacak faaliyetleri yürütecek kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, Tesis Güvenlik Belgesi ve buna bağlı olarak Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapması gerekmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) ,Kuruluş İzni (Kİ) ve Üretim İzin Belgesi (ÜİB) başvuru işlemlerini nasıl yapılmalıdır?

Savunma Sanayi Güvenlik faaliyetlerine yönelik daha hızlı ve etkin işlem yapılabilmesi, ihtiyaç duyulacak bilgi, belge ve formlara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla MSB'nin www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-güvenligi-kuruluş-belgelendirme-faaliyetleri internet sayfasından ilgili başvurulara(TGB, Kİ ve ÜİB) ait başvuru yazısı ve ekleri oluşturularak, MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Aynı zamanda ilgili web adresinden ;
- Belgelendirme Faaliyetlerin ilgili menülerinden kolaylıkla erişim sağlanarak başvuru aşaması ve sonrasına dair iş akışlarına, süreçlerle ilgili açıklayıcı bilgilere ve başvuru formlarına,
- Tesis Güvenlik ve Üretim İzin denetimlerine yönelik işlem adımlarına,
- Tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanması gereken ve doldurma talimatlarını da içeren taslak Tesis Özel Güvenlik El Kitabına (TÖGEK),
- Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı olan Sıkça Sorulan Sorular Bölümüne
- 15 günde bir güncellenen Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesine sahip firma listelerine erişilebilecektir.

Şirket ortaklarından veya Yönetim Kurulundan biri veya birkaçının yabancı uyruklu olması durumunda Tesis Güvenlik Belgesi alınabilir mi?

Yabancı ortaklı veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin bir veya birkaçı yabancı uyruklu olan Kuruluşlara, Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması hâlinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından sadece MİLLÎ HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilir.
Yabancı olan ortak veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin NATO üyesi ülke mensubu olması hâlinde, anılan personelin ülkesinden alınmış uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesinin bulunması ve Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması hâlinde, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilir.

Bilgi güvenliği kapsamında alınması gereken önlemler nelerdir? TEMPEST Raporu alınması zorunlu mudur?

Tesisteki internet (Siyah Ağ) ve İntranet (Kırmızı Ağ) bilgisayarları için ayrı bir ağ kurulmalı, gizlilik dereceli bilgi bulunan ve üzerinde gizlilik dereceli çalışma yapılan bilgisayarların internet bağlantısı engellenmeli, tesiste kablosuz intranet erişimi bulunmamalı, mevzuatta ve Tesis Güvenlik El Kitabında (TÖGEK) listelenen tüm tedbirler alınmalıdır.
ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılım üretenler ile en az ÖZEL gizlilik dereceli bilgi üreten, bu seviyeli bilgi ile çalışan veya elektronik ortamda depolayan kuruluşlar tarafından, bilginin üretildiği ve depolandığı bilgi sistem odalarında ve bilgisayar sistemlerinde kullanılan, enerji iletim, iletişim ve veri hatlarına dışarıdan müdahaleye ve bilgi sızmasına engel olacak güvenlik tedbirleri alınır ve bu sistemlere yönelik TEMPEST Raporu alınır. Diğer durumda başvuru esnasında kuruluş tarafından Tempest Taahütnamesinin verilmesi yeterli olacaktır.

Kişi Güvenlik Belgesine kimler başvurmalıdır/başvurabilir?

Şahıs şirketi statüsünde olan kuruluşların hissedarlarının tamamı, anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ise ortaklarından, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesine yönetim kurulu kararı ile izin verilen hissedarlar ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmalıdır.
ARGE faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar, projeler için çalışacak akademisyen personele Proje Makamı üzerinden Kişi Güvenlik Belgesi alınmalıdır.
Gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz etmeyecek personel (5188 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen Güvenlik Görevlisi, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi, Kat Görevlisi, Yemekhane Görevlisi, Şoför, Stajyer, Bekçi, Sağlık Görevlisi, Muhasebe Personeli vs.) için KGB talep edilmeyecektir.

Yabancı uyruklu personel için Kişi Güvenlik Belgesi talep edilebilir mi?

Kişi Güvenlik Belgesi talebi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için yapılabilir. Yabancı personel için klerans teminine ilişkin işlemler;
5202 sayılı Savunma Sanayi Kanunu kapsamında Kontrollü Bölgede çalıştırılması planlanan yabancı uyruklu personel için ülkesinden alınmış Tesis Güvenlik Belgesi talebine uygun gizlilik dereceli ve geçerlilik süresine sahip klerans temin edilmesi; çalıştırılması planlanan proje Proje Makamından ve Milli Güvenlik Makamı olan Tek.Hiz.D.Bşk.lığından izin alınması gerekmektedir.
Yabancı personel Yönetim Kurulu Üyesi veya Hissedar ise ülkesinden alınmış Tesis Güvenlik Belgesi talebine uygun gizlilik dereceli ve geçerlilik süresine sahip kleransın ibraz edilmesi, temin edilemiyorsa PSC (Personel Security Clearance Information Sheet) formu ile ilgili kişiye ait pasaport tıpkıçekimi ile birlikte Tek.Hz.D.Bşk.lığına talep başvurusu yapılmalıdır.

Kişi Güvenlik Belgesi bulunan firma personelinin Transfer Talebi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Personelin işten ayrıldığı firma ile yeni işe başladığı firmanın talep süresinin 1 aydan fazla olmaması ve Kişi Güvenlik Belgesi geçerlilik süresinin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.

Kişi Güvenlik Belgesi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

KGB talebinde bulunan firma, kurum, kuruluş ve kişiler 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği ve MSY 317-2(C) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi kapsamında yer alan KGB’ye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.
Kişi Güvenlik Belgesinin düzenlenmiş olması, 02.10.1981 tarih ve 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına dâhil olan kişiler için firma, kurum ve kuruluşların yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Kuruluşların Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Brifing ve Demonstrasyon müracaatlarınına ilişkin esaslar nelerdir?

Kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığına hiçbir mali ve hukuki yükümlülük getirmemesi ve firma tarafından, Milli Savunma Bakanlığının şimdi ve/veya geleceğe yönelik bir niyet beyanı olarak değerlendirilmemesi kaydıyla, ürün ve hizmet tanıtımı konusunda www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/brifing-faaliyetleri Tanıtım Brifing ve Demonstrasyon Faaliyetleri/Uygulama Esasları & Başvuru Formu internet adresinde yer alan başvuru belgeleri ile talepte bulunabilirler. Taleplerinize yönelik her türlü sorunuzu tdh-brifing@msb.gov.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Brifing ve Demonstrasyon talebinde bulunacak yurtdışı firmaların; başvuruda bulunmaları sırasında ibraz etmeleri gereken belgeler nelerdir?

Başvuruda bulunacak firmalar; eğer yabancı firmanın temsilci veya distribütörü iseler “Firma Temsilcilik Belgesini”, yabancı firmanın Türkiye’de konuşlu direkt bağlı çalışan firması ise bu firmanın imza atmaya yetkili çalışanının yetki belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Kontrole Tabi Liste Nedir?

Kontrole Tabi Liste; 5201 sayılı Kanun gereğince firma/kurum/kuruluş tarafından üretilmesi ile ithalat ve ihracatı Milli Savunma Bakanlığı iznine tabi olan, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojileri içeren listedir.

Kontrole Tabi Liste (KTL) ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimleri olan Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (WD) ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) Ek Listesi’ndeki malzemelerin üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerine yönelik izin alınmalı mıdır?

Kontrole Tabi Liste kapsamına giren malzemelerin üretimi, ithalatı ve ihracatına yönelik işlemler için Milli Savunma Bakanlığı adına Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (Makam) olan Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Savunma sanayi güvenliği mevzuatları uyarınca söz konusu faaliyetleri yürütecek kuruluşların, Kuruluş İzni (Kİ), Tesis Güvenlik Belgesi (TGB), Üretim İzin Belgesi (ÜİB) ve gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzemeye nüfuz etmesi muhtemel çalışanların Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)’ne sahip olması gerekmektedir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından (Makam) izin alınması gerekmektedir.
KTL kapsamında yer almayan ancak WD ve FTKR Listelerinde yer alan malzemelerin üretimi Makam iznine tabi değildir. Ancak ithalat ve ihracatına yönelik işlemlerde Makam’dan izin alınması gerekmektedir. Söz konusu ithalat ve ihracat faaliyetini yürütecek kuruluşun Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

İthalat İzni için talep edilen belgeler nelerdir?

* Kuruluş tarafından ;
- İthalata konu malzemenin cinsi, miktarı, alıcının bilgisi ve ülkesi ile malzemenin Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi Ek Listesi veya Kontrole Tabi Listenin hangi maddesinde yer aldığını belirten bir dilekçe,
- İthalatın yapılacağı ülke tarafından talep edilmesi durumunda Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından imzalanacak Son Kullanıcı Belgesi,
- Kuruluş antetli iki adet İthalat İzin Belgesi, (Belge formatı www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-ithalat-ihracat-izni-ve-son-kullanici-belgesi-islemleri islemleri adresinde yer almaktadır.) ile başvuru yapılmasını müteakip Makam tarafından sonuçlandırılır.
* Proje kapsamında yapılması planlanan ithalat başvurularının proje makamı üzerinden yapılması izin sürecini kısaltmaktadır.

İhracat izni için talep edilen belgeler nelerdir?

* Kuruluş tarafından ;
- İhracata konu malzemenin cinsi, miktarı, alıcının bilgisi ve ülkesi ile malzemenin Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi Ek Listesi veya Kontrole Tabi Listenin hangi maddesinde yer aldığını belirten bir dilekçe,
- İhracat yapılacak ülkenin Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamına karşılık gelen karşı Makam tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Son Kullanıcı Belgesinin (SKB) aslı (imzalı mühürlü),
- İki adet İhracat İzin Belgesi (İhracat izin Belgesi ve Son Kullanıcı Belgesi formatı www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-ithalat-ihracat-izni-ve-son-kullanici-belgesi-islemleri adresinde yer almaktadır.) ile başvuru yapılmasını müteakip Makam tarafından Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının koordinesini müteakip söz konusu başvuru sonuçlandırılır.
* İhracat İzin işlemlerinin gecikmemesi için, SKB’lerin fotokopi, mühürsüz, imzasız ve ülke onay kısmının onaylanmadan gönderilmemesi önemlidir.

İthalat/İhracat İznine Yönelik Süre uzatımı yapılabilir mi?

Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan Tek.Hiz.D.Bşk.lığı tarafından 5201 Sayılı Kanun ve Yönetmelik uyarınca onaylanan ithalat ve ihracat izinlerine yönelik ilgili kuruluşlar tarafından izin süresi dolmadan MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığına başvuruda bulunulması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere daha önce verilen ithalat/ihracat izin süresi kadar süre uzatımı tesis edilmektedir.

Çift Kullanımlı (askeri ve sivil amaçlı) malzemelerin ithalat ve ihracat işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir mi?

Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılır. Kuruluşun beyanına esas olarak Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili sivil kullanıma yönelik ihracat işlemleri “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler ise “İthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.

Proje Güvenlik Talimatı hangi durumlarda hazırlanır?

Kontrole Tâbi Listede yer alan ve en az “ÖZEL” ve üzeri gizlilik derecesine haiz her projenin yürütülmesi sırasında alınması gerekli tüm güvenlik tedbirlerini içeren Proje Güvenlik Talimatı proje makamı koordinatörlüğünde hazırlanarak onay için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından onaylanan ve ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli her proje için, proje makamı tarafından, hazırlanan Proje Güvenlik Talimatı, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı onayına sunulur ve onayı müteakip yürürlüğe girer. Projenin, Proje Güvenlik Talimatı esaslarına uygun olarak yürütülmesi ve kontrolü proje makamı yetki ve sorumluluğundadır.

Test, Demonstrasyon, Brifing, İnceleme, Sergileme, Fuar vb. amaçlarla yurt dışına gönderilecek Kontrole Tabi Listedeki malzemeler için Son Kullanıcı Belgesi (SKB) almak gerekiyor mu?

Yurt dışına satışı destekleme faaliyetleri kapsamında; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin test, demonstrasyon, brifing, inceleme, sergileme, fuar ya da benzeri amaçlarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına yapılan Geçici İhracat İzin başvurusu için Son Kullanıcı Belgesi gerekmemektedir.

Son Kullanıcı Belgesi Onay İşlemleri nasıl yürütülmektedir?

- Türk silahlı Kuvvetleri ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı olarak yurt dışından tedariki yapılan, satışı yapan ülkenin ihraç lisansına tabi her türlü malzemeye ait Son Kullanıcı Belgesi, ihtiyaç makamının tedarikten sorumlu başkanlıkları tarafından hazırlanır ve asgarî bu makam tarafından imzalanan Son Kullanıcı Belgesi,
- Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretilebilmesi maksadıyla Makamdan Üretim İzin Belgesi alan kuruluşların Son Kullanıcı Belgesi talep etmesi durumunda; sadece bir nüsha olacak şekilde herhangi bir eksiklik bulunmayan ve mevzuata uygun hazırlanan Son Kullanıcı Belgesi Makama gönderilmesini müteakip Makam tarafından yapılan inceleme neticesinde onaylanır.
- İthalatın yapılacağı ülkeye ait farklı formdaki Son Kullanıcı Belgelerinden uygun bulunan ve usulünce doldurulduğu belirlenen orijinal belgeler de Son Kullanıcı Makamın imza ve mührü olması kaydı ile onaylanır.

Teknik Standartlaştırma Daire Başkanlığı
Kodlandırma Faaliyetleri
Kodlandırma Hizmetleri hangi mevzuata uygun olarak yapılmaktadır?

Kodlandırma faaliyetleri MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesine göre yapılmaktadır.

NATO Ticari ve Kamu Kurum Kuruluşu Kodu (NCAGE) nedir? NCAGE kodu tahsis edilebilecek kurum ve kuruluşlar hangileridir?

NATO ülkelerinde yerleşik firma/yüklenici kuruluşların bilgisayar ortamında arşivlenmesi amacıyla; ilgili NATO ve NATO üyesi ülkeler tarafından tahsis edilen, 5 karakterli alfabetik-nümerik bir koddur. NCAGE kodu tahsis edilebilecek kurum ve kuruluşlar MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinde belirtilmiştir.

NATO Stok Numarası (NSN) nedir?

NATO ve TSK bünyesinde takibi, Kuvvet Komutanlıkları arasında aktarımı söz konusu olabilecek dayanıklı tüketim malzemeleri kapsamında yer alan malzemeler için NATO standartlarına göre verilen numaradır.

Geçici Stok Numarası (GSN) nedir? Hangi malzemelere GSN tahsis edilir?

GSN, Kuvvet Kodlandırma Büroları (KKB) tarafından tahsis edilen NATO Stok Numarası (NSN) benzeri bir rakam ve harf dizinidir. Kuvvet Kodlandırma Büroları, Türk Millî Kodlandırma Bürosu tarafından kodlandırılmayan, MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/Teknik Standardizasyon Faaliyetleri/NATO ve Milli Kodlandırma Faaliyetleri/'' GSN ile Kodlandırılacak Malzemeler listesinde belirtilmiş malzemelere, ayrıca lojistik faaliyetlerin aksamaması için gerekli görülen durumlarda her türlü ikmal malzemesine GSN tahsis edebilir.

NCAGE/ NSN başvurusu nereden yapılabilir?

MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü, Teknik Standartlaştırma Daire Başkanlığı Kodlandırma Şube Müdürlüğüne (TMKB-Türk Milli Kodlandırma Bürosu) elden başvuru yapılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden e-imza ile, WETİKS üzerinden elektronik olarak başvuru yapılabilir.
NCAGE başvurusu ayrıca https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home internet adresinden de yapılabilmektedir.

Yabancı kodlandırma, yerli kodlandırma nedir?

Yerli Kodlandırma; malzemenin menşei Türkiye ise ya da NATO ve Tier 2 ülkeleri dışında kalan ülkeler ise başvuru yerli olarak yapılır.
Yabancı Kodlandırma; NATO üyesi ülkeler ve Tier 2 ülkeleri kendi NSN'lerini tahsis edebilme yetkisine sahip olduklarından menşei bu ülkelerden birinde olan bir malzeme için başvuru yabancı olarak yapılır.

TIER 1, TIER 2 ve NATO ülkeleri hangileridir?

NATO üyesi ülkeler haricindeki ülkeler sponsorluk sistemi ile kodlandırma faaliyetleri içerisinde yer alabilmektedir. Sisteme ilk dahil olan ülkeler Tier 1 (Tek taraflı NSN Tahsisi) seviyesindedir. Gerekli Kriterleri sağladıktan sonra ülkeler Tier 2 (İki taraflı NSN Tahsisi) seviyesine yükselmektedir. İlgili ülkelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

NSN başvurusu yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzalanmış olunması, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile imzalanan sözleşmelerde NSN ile ilgili maddenin olması, Yurt dışı tedarikinde; ilgili ülkelerin askeri birimleri ve NSPA alımlarında NSN alınması hususunun sözleşmede ön koşul olması.

Kodlandırma Başvurusu için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

Yükleniciye ait dilekçe, İhale kazandığına, sözleşme imzalandığına dair belge, Evrakla ilgilenen kişinin vekâletnamesi veya yüklenici tarafından hazırlanmış yetki belgesi, Yabancı başvuru için üreticiye ait parça numarasını gösteren orijinal doküman, üreticinin kendi web sayfasından alınan internet çıktısı, üreticiye ait proforma fatura, onaylanmış sipariş formu, üreticinin parça numarasını onayladığı mail çıktısı vb.

e-Devlet üzerinden WETIKS (Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi) aracılığıyla başvuru yapmak için hangi şartlar sağlanmalıdır?

WETİKS'i ilk defa kullanacak bir kullanıcı öncelikle Yetkilendirme Başvurusu yapması gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusu işlemi; daha önce WETİKS'i hiç kullanmamış firmaların sisteme kayıt olmak için yaptıkları bir defaya mahsus olan işlemdir. Yetkilendirme başvurusu formu doldurulurken; Formu doldurmadan önce e-imzanızın bağlı olmasına, daha önceden NCAGE alınmış ise firma adı alanının, NCAGE bilgisindeki firma adı ile aynı olacak şekilde yazılmasına, buradaki zorunlu alanların doldurulmasına dikkat edilmelidir. ''İmzala'' butonuna basılarak kullanıcı kaydı işlemi tamamlanır. Bu işlemi takiben sistem tarafından kullanıcı kaydı onaylandığında formda bildirilen mail adresine sistemde kullanıcı kaydınız oluşturulduğuna dair bir bilgilendirme maili gelmektedir. Kullanıcının e-imza veya mobil imzasının olması gerekmektedir. e-imza nerelerden temin edilmektedir? TÜBİTAK, eimzatr, e-güven, Turktrust, e-tuğra.

e-Devlet üzerinden başvuruda Yetkilendirme İşlemi sonrası NSN/NCAGE başvurusu için ne gereklidir?

Yetkilendirme Başvurusu sistem tarafından onaylandıktan sonra NCAGE başvurusu yapılabilmektedir. NSN başvurusu yapabilmek için ise sistemde kayıtlı NCAGE olması gerekmektedir. NSN başvurusundan önce NCAGE başvurusu yapılıp bu başvurunun Milli Kodlandırma Bürosu tarafından onaylanması gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden WETİKS (Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi) aracılığıyla yerli/yabancı NSN başvurusu sırasında hangi aşamalardan geçilir?

İnternet üzerinden WETİKS aracılığıyla başvurular için ayrıntılı bilgilerin açıklandığı ''WETİKS İnternet kullanıcısı dokümanı'' adlı kullanıcı dokümanı incelenmelidir. Söz konusu dokümana MSB İnternet Sitesinde ''Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ Teknik Standardizasyon Faaliyetleri/NATO ve Milli Kodlandırma Faaliyetleri” web sayfasından ulaşılabilmektedir. Söz konusu dokümana ulaşmak için tıklayınız.

NATO Kodlandırma Sisteminin amacı nedir?

Lojistik sistem içerisinde aynı özelliğe sahip ikmal maddelerini tek bir isim ve tek bir stok numarası altında toplama ve ikmal işlemlerinin tümünde ortak bir dil ve terim birliği sağlama işlemi şeklinde özetlenebilir.

Kodlandırma Başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

İstenen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olması, Malzeme listelerinin saymanlık onaylı olması, Malzeme listesinin eksiksiz doldurulması (Malzemelerin orijinal parça numarası ve üretici firmaların eksiksiz girilmesi vb.), Malzeme dokümanlarının üreticiye ait orijinal doküman olması.

Kodlandırma Faaliyetlerinde kullanılan dokümanlar nelerdir?

ACodP-1;NATO Kodlandırma Sisteminin tüm temellerini, ilkelerini ve prosedürünü anlatan NSPA tarafından hazırlanmış ve sürekli güncellenen doküman.
1. www.nato.int/structur/AC/135/acodp1/ACodP1_E.pdf
2. MSY:310-8 (A) Milli Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi

Kodlandırma işlemi hangi durumlarda iptal edilir?

Başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik olduğu bildirilen bilgi ve belge tamamlanmadığı takdirde ilgili mevzuat gereği kodlandırma işlemi Türk Milli Kodlandırma Bürosu tarafından iptal edilir.

Teknik Şartname Faaliyetleri
Teknik Şartname faaliyetlerinde kullanılan dokümanlar nelerdir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu mevzuata dayanılarak çıkarılmış olan Yönetmelik ve Yönergeler kullanılmaktadır.

Teknik Şartnamelerin yürürlük süresi ne kadardır?

Teknik şartnamelerin yürürlük süresi 5 yıl olup, teknik şartnameler yürürlük süresinin tamamlandığı yılın son gününe kadar geçerlidir.

Teknik Şartnamelerin onaylanma süreci nasıldır?

İhtiyaç makamı tarafından hazırlanan teknik şartname taslağı, onaylanmak üzere en az iki firma teyidi ile birlikte MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir. Uygun değerlendirilmesi sonucu, MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı tarafından onaylanır.

Teknik Şartname hazırlanırken dikkat edilen hususlar nelerdir?

Teknik şartnamelerde yer alan teknik istek ve özelliklerde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya, rekabeti engelleyici hususlar içermemesine ve istekliler için fırsat eşitliği sağlamasına dikkat edilmektedir.
Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.
Teknik şartnamelerde; idarî, hukukî ve mali isteklere yer verilemez.

İnternette TSK Teknik Şartnameleri nerede yayınlanmaktadır?

TSK Teknik şartnameleri MSB Teknik Bilgi Merkezince (TEKBİM) https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde gerçek ve tüzel kişilerin hizmetine sunulmaktadır.
Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığınca onaylı Teknik Şartnamelere de aynı adresten erişilebilmektedir.

İnternette TEKBİM tarafından hizmete sunulan Teknik Şartnamelere ulaşmak için ne yapılmalıdır?

TEKBİM tarafından hizmete sunulan Teknik Şartnamelere ulaşmak için TEKBİM’e kayıtlı üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde yer alan TEKBİM Üyelik Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.

İnternette TEKBİM Üyelik başvurusu yaptım, sisteme ne zaman giriş yapabilirim?

https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde yer alan TEKBİM Üyelik Başvuru Formunun doldurulmasını müteakip başvurunuz elektronik ortamda TEKBİM’e ulaşır. Başvurunuz TEKBİM tarafından incelendikten sonra uygun olan müracaatlar en geç iki iş günü içinde kullanıma açılır. Üyelik bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresinize bilgilendirme epostası ulaştığında sisteme giriş yapabilirsiniz.

Teknik Standardizasyon Faaliyetleri
Savunma sanayi firmaları STANAG/AP’lere (Standardizasyon Anlaşması/Müttefik Yayın) nasıl ulaşmaktadır?

Gizlilik derecesi bulunmayan halka açık STANAG/AP’lere NATO’nun resmi internet sitesinden (nso.nato.int) ulaşılmakta,
NATO Tasnif Dışı ve üzeri gizlilik dereceli diğer tüm STANAG/AP’ler Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüne talebin gerekçesini belirten resmi yazı ile başvurması ve gerekli şartları sağlaması halinde ivedi olarak talepleri yerine getirilmektedir.
Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde gerekli açıklamalar yer almaktadır.

Arge Ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı
Arge Ve Teknoloji Faaliyetleri
Vatandaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacının karşılanması için sahip olduğum bir fikrim veya proje önerim varsa ne yapmam gerekir?

MSB ARGE faaliyetleri gizlilik mevzuatına uygun yürütülür.
Vatandaş tarafından gönderilen fikrin veya proje teklifinin olgunluk seviyesi ve teknik detayları dikkat alınarak inceleme yapılmakla birlikte;
* Kendisi adına fikri mülkiyet tescilini yaptırması tavsiye edilebilmekte,
* Vatandaşımızdan ilave bilgi istenebilmekte,
* Hazır mal veya hizmet tanıtımı olduğu değerlendirilirse “Brifing ve Demonstrasyon” başvurusu kapsamında hareket edebileceği bildirilebilmekte,
* Yukarıda belirtilen gizlilik kriterlerine uygun savunma alanında çalışan üniversite, araştırma merkezi ve savunma sanayi firmalarına yönlendirilebilmekte,
* Gereken şartları sağladığı değerlendirilen başvuru olması durumunda ise projelendirme süreci gerçekleştirilebilmektedir

Stratejik Hedef Planının (SHP) savunma sanayi firmalarına açılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) ihtiyaçlarının azami ölçüde yurt içinden karşılanması, yurt içinde üretim için gerekli planlamanın yapılması ve yatırım zamanının kazanılması amacıyla TSK’nın ihtiyaçlarının yer aldığı SHP’nin bilmesi gereken prensibi çerçevesinde, sanayicinin ilgi alanına giren proje bilgileri sanayiciye açılmaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken işlemlere MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri/SHP’nin Sanayiye Açılım Esasları” dokümanından erişebilirsiniz.

NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology-STO) bünyesinde yürütülen faaliyetlere kimler katılım sağlayabilir ve katılım için yapılması gereken işlemler nelerdir?

Katılım sağlanacak faaliyet kapsamında teknik bilgiye sahip olan; TSK’da, Savunma Sanayi Kurum/Kuruluşlarında ve Üniversitelerde görev yapan ve yeterli derecede İngilizce bilen personel katılım sağlayabilir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri” web sayfasından erişebilirsiniz.

NATO STO bünyesinde yürütülen bir faaliyete katılım sağlandığında MSB maddi destek sağlar mı?

TSK, Savunma Sanayi Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler tarafından NATO STO çalışmalarına katılım talepleri, ülke adına çalışmalarda yer alacağımıza dair taahhüt anlamı taşıdığından katılım hususunun ciddiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve Millî Savunma Bakanlığından herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

NATO STO bünyesinde yürütülen faaliyetleri nasıl takip edebilirim?

MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri” web sayfasından ve https://events.sto.nato.int internet adresinden güncel faaliyetleri takip edebilirsiniz. Ayrıca https://www.sto.nato.int internet adresinden NATO STO hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Askeralma Genel Müdürlüğü
Yoklama, Celp ve Sevk İşlemleri
Askerlik hizmet süresi ne kadardır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesi gereğince, askerlik hizmet süresi erbaş ve er statüleri için 6 ay, yedek subay/yedek astsubay statüleri için 12 aydır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci madde 3’üncü fıkrası gereği erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam edebilir.

Öğrenci/mezun erteliyim. Silahaltına alınmak için ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 8’inci ve 47’nci maddeleri gereğince hakkınızda işlem tesis edilebilmesi için e-Devletten veya ikametinize en yakın askerlik şubesine müracaat ederek ertelemenizi iptal ettirmeniz ve yoklama işlemlerinizi tamamlatmanız gerekmektedir.

Askerlik ile ilgili durumumu gösterir belgeyi e-Devlet üzerinden alabilir miyim? EDevletten alınan belge geçerli bir belge midir?

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığının 11 Ekim 2018 tarihli Genelgesi gereğince, yükümlüler barkodlu askerlik durum belgelerini e-Devlet kapısından alabilir ve bu belgeyi her türlü işlemde (iş başvurusu, işe başlama okul kaydı vb.) resmi veya özel kurum/kuruluşlara ibraz ederek kullanabilir. Ancak yoklama kaçakları, bakayalar ve silahaltındaki yükümlülere e-Devlet kapısından askerlik durum belgesi verilmemektedir.

Yoklamamın yapılacağı tarihe ilişkin adresime herhangi bir tebligat yapılacak mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi gereğince, yükümlülerin yoklama işlemlerine ilişkin hususlar, bakanlık tarafından Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulmaktadır. Ayrıca bu duyuru Millî Savunma Bakanlığı resmî internet sitesinde ve e-Devlet sisteminde ilan edilmektedir. Bu duyuru ve ilan yükümlülere tebliğ mahiyetinde olduğundan yükümlülerin adreslerine ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İşyerim/kurumum askerlik şubesinden gönderilen, yoklama kaçağı/bakaya olarak çalıştığıma ve askerlik işlemlerimi tamamlatmam gerektiğine yönelik tebliğ yazısını tarafıma tebliğ etti. Benden askerlikle ilişiğimin olmadığına dair askerlik durum belgesi getirmemi istedi. Ancak özel durumlarım sebebiyle işime devam etmeliyim. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 41’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 88’inci maddesi gereğince, yoklama kaçağı ve bakayaları kamu veya özel hizmetine almak ve bunları çalıştırmak mevzuat gereği suç teşkil etmektedir. Bunları kamu veya özel hizmete alanlar hakkında askerlik şubelerince mahallin Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu nedenle 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında herhangi bir erteleme/muafiyet hakkınız bulunmuyor ise askerlik işlemlerinizi tamamlatmanız gerekmektedir.

Yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan hakkımda para cezası uygulandı. Cezama itiraz etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 101’inci maddesi gereğince, yoklama kaçağı veya bakaya kalmak suçundan hakkınızda uygulanan idari para cezasının iptali için Kabahatler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince cezanın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde en yakın Sulh Ceza Mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Askere gitmek istediğim celp dönemlerine dair tercih yapabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 17,18 ve 26’ncı maddesi gereğince, size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek veya e-Devlet üzerinden yoklamanızı yaptırmanızı müteakip (yoklama kaçağı olmamak kaydıyla) celp tercihinde bulunabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı öncelikli olmak üzere tercihiniz dikkate alınacaktır.

Askere sevk sonuçlarını nereden ve ne zaman öğrenebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 28’inci maddesi gereğince, her sınıflandırma dönemininin (Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım) başlangıcından önce Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları, Millî Savunma Bakanlığı resmî internet sitesi ve e-Devlet’te ilan edilen tarihlerde, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Askere sevk evrakımı nereden ve nasıl alabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden veya ikametinize en yakın askerlik şubesine başvurarak alabilirsiniz. İşleminizi e-Devlet üzerinden yapmak isterseniz e-Devlet sistemindeki “e-hizmetler” menüsü altındaki “Güvenlik” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girmeniz ve “ASAL Sevk İşlemleri” seçeneğinden ilgili bölümleri doldurarak sevk belgenizi alabilirsiniz.

Askere sevk evrakımı e-Devlet üzerinden aldım. Yol paramı veya yemek paramı nereden alacağım? Askerlik şubesine gitmeme gerek var mı?

Askere sevk evrakınızı e-Devlet üzerinden almanız durumunda askerlik şubesine başvurmanıza gerek yoktur. Sevk evrakını e-Devlet veya askerlik şubelerinden alan yükümlüler 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 102’inci maddesi gereğince verilen gittiği yere göre değişen yol ücretleri ile günlük iaşe parasını PTT bankamatiklerden veya nüfus cüzdanını ibraz ederek PTT şubelerinden alabilir.

İkiz kardeşimle aynı birlikte askerlik yapabilir miyim?

İkiz kardeşler yoklamaları sırasında bu durumlarını belirtmeleri halinde sınıflandırma işlemleri sırasında durumları göz önüne alınacaktır. Buna rağmen ikiz kardeşinizle farklı birliklere sınıflandırılmanız durumunda eğitim birliklerine katılmanızı müteakip talebinizi ilgili kuvvet komutanlığına iletebilirsiniz. Talebiniz neticesinde sizin veya ikiz kardeşinizin tertibi yapılarak aynı birlikte askerlik yapmanız sağlanacaktır.

İkamete yakın bir yerde askerlik hizmeti yapma imkânı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 29’uncu maddeleri çerçevesinde, yükümlülerin görev yapacağı birlikler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre yükümlülerin sağlık, öğrenim, meslek, gördüğü kurslar vb. niteliklerine göre tespit edilmektedir.
İkametine yakın yerde askerlik hizmeti yapmasına ilişkin mazeret (bakıma muhtaç engelli anne, baba, eş, çocuk olması vb.) bildiren yükümlülerin müracaatlarını, silahaltına alındıktan sonra birliğine veya birliğinin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlığa yapması gerekmektedir. Talebiniz ilgili kuvvet komutanlığınca değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde ikametinize yakın, en uygun birlik komutanlığı emrine tertibiniz yapılarak askerlik hizmetinizi tamamlamanız sağlanacaktır.

20 yaşındayım. Haziran ayında yoklamamı yaptırdım. Müteakip yılın ilk sınıflandırma döneminde askere gitmek için ne yapmalıyım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince, askerlik şubesinden veya e-Devlet’ten celp tercihi yapmanız gerekmektedir. Tercihiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

Oğullarımdan biri Doğu Anadolu bölgesinde askerlik hizmetini yapıyor. Diğer oğlumun bu bölgelere gönderilmesini istemiyorum. Ne yapmam lazım?

Birinci derecede kritik il kapsamında bulunan illerde (Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) askerlik hizmetini yapmakta olan yükümlülerin kardeşlerinden birinin dağıtımı, bu illerin dışındaki birlik, kurum ve karargâhlara yapılmaktadır. Ancak birinci derecede kritik il kapsamındaki illerde MEB emrinde öğretmen olarak askerlik hizmetini yapanlar bu kapsama dâhil edilmezler.

Benim 3 oğlum vardır. Bunlardan 2 tanesi askerlik hizmetini doğuda yapmışlardır. Son oğlumun da doğuda askerlik yapmasının istemiyorum. Ne yapmalıyım?

Askerlik hizmetini tamamlamış veya devam etmekte olan kardeşlerin (kendisi hariç) yarısı veya yarısından fazlasının birinci derece kritik illerde görevlendirilmesi durumunda, askerlik hizmet sırası gelen kardeşi sevki sırasında askerlik şubesi başkanlığına bildirmeniz gerekmektedir. Şubeye müracaatta bulunduğunuz halde birinci derece kritik illerden birine tertip edilmesi halinde silahaltındaki yükümlünün ilgili birlik komutanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Müracaat ilgili kuvvet komutanlığınca değerlendirilecek, uygun görülmesi halinde yükümlünün kritik il kapsamında olmayan yerde konuşlu bir birliğe tertibi yapılacaktır.

Yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunan oğlum var. Yoklama işlemlerini nasıl yaptırabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 12’inci maddesi gereğince, yatalak veya gözle görülür rahatsızlığı bulunan oğlunuz hakkında size en yakın askerlik şubesine engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporunu ibraz etmeniz halinde oğlunuzun durumu askerliğe elverişlilik yönünden değerlendirilecektir.

Yoklamam esnasında askerlik şubesince sevk edildiğim sağlık kuruluşunda yapılan muayene sonucunda herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 102’inci maddesi gereğince, aile hekimi, toplum sağlık merkezi veya sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve düzenlenen raporlar için herhangi bir ücret ve katkı payı alınmamaktadır.

Yurt dışında ikamet etmekteyim. Askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunum var. Ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15 inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi gereğince, bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğu tarafından sevk edileceğiniz resmi sağlık kuruluşlarında muayenenizi yaptırarak, alacağınız muayene ve tetkik sonuçlarını Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluğunuz aracılığıyla Millî Savunma Bakanlığına göndermeniz gerekmektedir. Raporunuzun incelenmesine müteakip hakkınızda durumunuza uygun sağlık kararı verilecektir.

Hakkımda verilen sağlık kararına (Askerliğe elverişli değildir, askerliğe elverişlidir, ertesi yıla bırakma) itiraz edebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi gereğince, onaylı sağlık raporunun aslının tebliğ/teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde adresinize en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaatınız halinde itiraz hakkınız vardır.

Hakkımda iki yıldır ertesi yıla bırakma/sevk geciktirmesi kararı verilmektedir. Bu yıl da aynı hakkımda işlem yapılacak mı?

Askeralma Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi gereğince, haklarında “Ertesi Yıla Bırakma” veya “Sevk Geciktirmesi” kararı alınan yükümlüler hakkında rapor süresi ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında ilk rapor tarihi esas alınır. Farklı tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar. Üçüncü yılda yükümlü hakkında “Askerliğe Elverişlidir” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor düzenlenir.

Gönüllü olarak askerlik hizmeti yapabilir miyim?

TSK hâlihazırda kendisine tevdi edilebilecek her türlü görevi yapabilecek insan gücü kaynağına sahip olduğundan ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi gereğince, bayanlar, herhangi bir nedenle askerlik hizmetinden muaf tutulan veya daha önceden askerlik hizmetini yerine getirmiş yükümlüler yeniden silahaltına alınmamaktadır.

E-Yoklama İşlemleri
Bu yıl askerlik çağına girdim. Askerlik yoklamamı e-Devlet kapısından yaptırmak için nasıl bir yol izlemeliyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince;
a. T.C. Kimlik kartınız ile birlikte en yakın PTT şubesine şahsen müracaat ederek şifre almanızı müteakip, internete bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden www.turkiye.gov.tr adresine girerek eDevlet sistemindeki “e-hizmetler” menüsü altındaki “Güvenlik” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girmeniz ve "Asal Yoklama Başvurusu" linkinden e-yoklama işleminizi başlatabilirsiniz.
b. e-Devlet kapısı üzerinden vesikalık fotoğrafınızı yükledikten sonra "Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu" ve "Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu"nu doldurarak, ancak çıktısını almadan, kayıtlı olduğunuz aile hekiminize T.C. kimlik kartınız ve varsa sağlık durumunuza ilişkin raporlarınız ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.
c. Aile hekiminiz tarafından hakkınızda “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmesi durumunda yoklama sonucunuz elektronik ortamda askerlik şubenize aktarılacaktır.

E-Devlet kapısından yoklama başvurumu yaptım. Askerlik şubesine gitmem gerekiyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince, yoklamalarını e-Devlet kapısından başlatan yükümlülerin askerlik şubesine gitmesine gerek yoktur. Kayıtlı bulunduğunuz aile hekiminize T.C. kimlik kartınız ve varsa sağlık durumunuza ilişkin raporlarınız ile birlikte müracaat edebilirsiniz. Ancak yoklama kaçağı durumunda iseniz aile hekiminden işleminizi tamamladıktan 1 iş günü sonrasında askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir. Yoklamanız ile ilgili işlemlerinizin işleyiş sürecini www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-Devlet sistemindeki “e-hizmetler” menüsü altındaki “Güvenlik” alt menüsü içerisinden MSB sekmesindeki “Yoklama Süreç Takip Ekranı” vasıtasıyla takip edebilirsiniz.

E-Devlet kapısından yaptığım yoklama başvurusu sırasında fotoğraf yükleme sorunu yaşıyorum. Ne yapmalıyım?

Fotoğrafınızı sisteme yükleyebilmeniz için azami 85 kb boyut sınırını aşmaması, .jpg veya .jpeg formatında olması gerekmektedir.

E-Devlet kapısından yoklama işlemini başlattım. Aile hekimine ne zaman başvurmam gerekmektedir?

E-Devlet kapısı üzerinden işlemlerinizi tamamlar tamamlamaz aile hekiminize başvurabilirsiniz.

E-Devlet kapısından yoklama işlemini başlattım. Kayıtlı olduğum aile hekimi, adresime uzak bir yerde bulunmaktadır. Başka aile hekiminde yoklamamı tamamlayabilir miyim?

Askerlik yoklamanızı e-Devlet kapısından başlattığınızda sistem tarafından kayıtlı olduğunuz aile hekiminize yönlendirilmektesiniz. Kayıtlı olduğunuz aile hekiminizde işleminizi yaptırabilirsiniz. Aile hekiminize ulaşamayacak durumda iseniz bulunduğunuz yerde yeni aile hekimi (bizzat müracaatla veya e-Devlet kapısı, e-nabız sistemi üzerinden) yeniden belirleyerek yoklamanızı yaptırabilirsiniz.

E-Devlet kapısından yoklama işlemini başlattım. Aile hekiminde yoklama işlemini tamamladıktan sonra tarafıma verilen belgeyi askerlik şubesine teslim etmem gerekiyor mu ?

Aile hekiminizde yoklama işleminiz tamamlandıktan sonra tarafınıza verilen bilgi niteliğindeki belgeyi askerlik şubesine teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışında ikamet etmekteyim. Askere gitmek istiyorum. Askerlik yoklama işlemlerimi eDevlet kapısından başlatabiliyor muyum ?

İkametiniz yurt dışında ise; yurt dışında en yakın Türk konsolosluğuna, yurt içinde en yakın askerlik şubesine bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.

4 Yıllık üniversite mezunuyum. Askerliğimi erteletmek istiyorum. E-Devlet kapısından yoklama yaptırmam gerekiyor mu ?

4 Yıllık üniversite mezunlarının 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesi gereğince, e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklama yapmalarına gerek yoktur. www.turkiye.gov.tr adresine girerek e-Devlet sistemindeki “e-hizmetler” menüsü altındaki “Güvenlik” alt menüsü içerisinden MSB sekmesindeki “Erteleme Ekranı” vasıtasıyla ertelemelerini yapabilirler.

Yoklama kaçağı olarak aranmaktayım. E-Devlet kapısından yoklama işlemlerini başlatabiliyor muyum ?

Yoklama kaçağı durumunda iseniz yoklamanızı e-Devlet kapısından başlatabilirsiniz. Ancak işlemlerinizi tamamladıktan sonra ADNKS adresinizin bağlı olduğu askerlik şubesine bizzat müracaat etmeniz gerekmektedir.

E-Devlet kapısından yaptığım yoklama başvurum sonrasında yönlendirildiğim aile hekimi “askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık raporu verebilir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 15’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi gereğince; yükümlüler hakkında verilen sağlık kararları Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hastalık ve arızalar çizelgesi kapsamında rapor vermeye yetkili sağlık kurulları tarafından verilmektedir. Aile hekimi; “Askerliğe Elverişlidir” veya “TSK Sağlık Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşuna” sevk kararı verebilmektedir. Aile hekiminin “Askerliğe Elverişli Değildir” sağlık kararlı rapor verme yetkisi bulunmamaktadır.

E-Devlet kapısından yaptığım yoklama başvurusuyla yönlendirildiğim aile hekimim izinde ya da geçici görevde ise işlemlerimi nasıl tamamlayacağım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 14’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 8’inci maddesi gereğince;
a. Yükümlüler için yoklama dönemi 1 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu süre içerisinde aile hekiminiz görev yerine döneceğinden işlemlerinizi tamamlatabilirsiniz.
b. Aile hekiminizin resmi vekâlet verdiği diğer aile hekiminde yoklamanızı yaptırabilirsiniz.
c. Size en yakın yeni aile hekimine bizzat müracaatla veya e-Devlet kapısı (sağlık bakanlığı e-nabız) üzerinden aile hekiminizi yeniden belirleyerek yoklamanızı yaptırabilirsiniz.

E-Devlet kapısından yoklama işlemi başlattım ancak “öğrenime uygun eğitim bilgisi sistem tarafından bulunamıyor” hatası vermektedir. Bu durumda yapılacak işlem nedir?

Okuduğunuz veya mezun olduğunuz okula ait öğrenim belgesi veya mezuniyet belgesi/diploma ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir.

E-Devlet kapısından başlattığım yoklama başvurusuyla yönlendirildiğim aile hekimi; hasta olmama rağmen hakkımda “askerliğe elverişlidir” kararı verirse, ne yapmam gerekiyor?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 17’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi gereğince; aile hekiminiz; vermiş olduğu “askerliğe elverişlidir” kararına itirazınızın olup olmadığını sorduğunda, karara itiraz ederek hastaneye sevkinizi isteyebilirsiniz.

E-Devlet kapısından başlattığım yoklama başvurusuyla neticesinde celp tercihi ve hizmet tercihi yapabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 17,18 ve 26’ncı maddesi gereğince, e-Devlet üzerinden veya size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek yoklamanızı yaptırmanızı müteakip (yoklama kaçağı olmamak kaydıyla) celp tercihi ve hizmet tercihinde bulunabilirsiniz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı öncelikli olmak üzere tercihleriniz dikkate alınacaktır.

Öğrenci İşlemleri
Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi kaç yaşına kadar erteletebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında; lise veya dengi okullarda öğrenim görenler 22 yaşını, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler 28 yaşını, yurt içinde veya yurt dışında dil öğrenimi, yüksek lisans öğrenimi görenler 32 yaşını, ihtisas, sanatta yeterlik veya doktora öğrenimi görenler ise 35 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar askerliklerini erteletebilirler.

1994 doğumluyum, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümüne 15.09.2013 tarihinde kayıt oldum. Öğrenciliğim nedeniyle 31.12.2020 tarihine kadar erteliyim, 31.12.2020 tarihinde azami öğrenim süresimi doldurmama rağmen mezun olamıyorum. Öğrenciliğim nedeniyle askerliğimi tekrar erteletebilir miyim?

Öğrencilerin askerlikleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci maddesi ikinci fıkrası kapsamında; lisans eğitimi yapan yükümlülerin askerlikleri öğrenimlerine kayıt tarihlerinden önce yoklama kaçağı veya bakaya olmamaları şartıyla, öğrenim gördükleri kurumlarının elektronik ortamda öğrenci bilgilerinin Bakanlığımıza bildirilmesini müteakip 28 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ertelenebilmektedir. 1994 doğumlu olduğunuzdan öğrenciliğiniz nedeniyle askerliğiniz 31.12.2022 tarihine kadar ertelenebilecektir. Bu nedenle öğrenim gördüğünüz kuruma müracaat etmeniz gerekmektedir.

Lise mezunuyum, mesleki eğitim merkezinde eğitim görmekteyim. Askerliğimi erteletebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra a bendi gereğince; mesleki eğitim merkezleri ile meslek okullarında eğitim görenlerin askerlikleri, 22 yaşını geçmemek üzere kurs veya okulun bitiş tarihine kadar ertelenir. Lise ve daha üst seviyede bir öğrenim kurumundan mezun olanların mesleki eğitim merkezleri ile meslek okulu nedeniyle askerlikleri ertelenmez.

Çift anadal programına kayıtlıyım. Bir programdan mezun olmama rağmen diğer programdan eğitimim devam etmektedir. Devam etmekte olduğum programdan dolayı askerliğim öğrenciliğim nedeniyle ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 2’nci fıkra b bendi gereğince; çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin askerlikleri, bir anadal lisans programından mezun olmalarını müteakip, diğer anadal programından eğitimlerine devam ettikleri müddetçe mezun oluncaya kadar 28 yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir

2 yıllık meslek yüksekokulunda bilgisayar programcılığı okumakta iken aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde İşletme Bölümünde de okumaktayım. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenci olduğumdan askerliğimin ertelemesini hangi bölüme göre yaptırmam gerekmektedir?

Askeralma Yönetmeliği 47’nci madde 4’üncü fıkrası gereğince; aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenime devam edenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece mezun oluncaya kadar ya da ilişiği kesilinceye kadar lehine uygun olan okula göre ertelenir.

Bir yükseköğretim kurumundan (ön lisans/lisans) mezun olanların, ÖSYM ile yeniden yükseköğretime kayıt yaptırmaları halinde askerlikleri erteleniyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkrası a bendi gereğince; yükümlülerin bitirdiği okulun alt veya aynı seviyesinde bir okula yerleştirilmesi halinde öğrenciliğinden dolayı askerlikleri ertelenmemektedir. Yerleştirildiği okulun, öğrenim düzeyi bitirdiği okuldan daha yukarı seviyede ise askerliği okulun azami öğrenim süresi kadar yaş sınırı esas alınarak ertelenmektedir.
Örnek 1: Aksaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığından 15.06.2017 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümüne 15.09.2017 tarihinde kayıt yaptırması halinde, daha önce aynı seviyedeki eğitimden mezun olduğundan erteleme hakkı yoktur.
Örnek 2: Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 16.06.2017 tarihinde mezun olan yükümlünün, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi iktisat bölümüne 15.09.2017 tarihinde kayıt yaptırması halinde, daha önce aynı seviyedeki eğitimden mezun olduğundan erteleme hakkı yoktur.

Öğrenim kurumlarından terk, ilişik kesme veya mezun olmam durumunda kaç yaşına kadar ertelememi yaptırabilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci madde 3’üncü fıkrası gereğince yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren;
a) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
b) Mesleki ve Teknik Liselerden mezun olanların altı yıl,
c) Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile Meslek Yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,
ç) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iki yıl,
d) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar bir yıl, süreyle ertelenir.
Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara denklik işlemlerini tamamlamaları için ilave bir yıl süre verilir.

Yoklama kaçağı kaldıktan sonra sağlık muayenemi yaptırarak ilk celp döneminde sevke tabi oldum. Sevke tabi tutulacağım tarihe kadar üniversiteye kayıt yaptırırsam askerliğim ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; yoklama kaçağı kaldıktan sonra sınıflandırma kaynağına alınacaklardan sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.

Liseyi bitirmeden terk ettim. Yoklama kaçağı olarak aranıyorum. Açık liseye kayıt olmak istiyorum. Askerliğimi erteletme hakkım var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; liseyi terk ettiğiniz yılın 31 Aralık tarihine kadar açık liseye kayıt yaptırmanız halinde öğrenciliğinizden dolayı erteleme hakkınız vardır. Ancak, yoklama kaçağı kaldıktan sonra açık liseye kayıt olmanız halinde erteleme hakkınız bulunmamaktadır.

Üniversiteye kayıt hakkı kazandım, ancak yoklama kaçağı/bakaya durumunda olduğum için okul benden askerlik durum belgesi istiyor. Bu durumda askerlik durum belgesi alabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkra c bendi gereğince; okula kayıt tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanların askerlikleri ertelenmemektedir. Üniversiteye kayıt olabilmeniz için askerlik şubesince tarafınıza askerlik durum belgesi verilir ancak, öğrenime başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı olmanız sebebiyle askerliğiniz ertelenmez.

Yurt dışında ön lisans/lisans öğrencisiyim. Askerliğimi öğrenciliğimden dolayı erteletmek için ne yapmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 2’nci fıkrası ç bendi gereğince; yabancı ülkelerde yükseköğrenim gören öğrencilerin askerliklerinin ertelenmesi, öğrenciliklerinin tanınması şartına bağlıdır. Yetkili makamlar, Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerimizdeki eğitim müşavirliği/ataşeliği, eğitim müşavirliği/ataşeliği bulunmadığı takdirde konsolosluklar, konsoloslukların bulunmadığı ülkelerde, bu ülkelere akredite olan yurt dışı temsilciliklerimizdir. Erteleme işleminiz için yurt dışı temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan diplomamı aldım. Denklik işlemlerimin yapılabilmesi için yükseköğretim kurulunca belirlenen üniversitede lisans tamamlama programına tâbi tutuldum. Askerliğim öğrenciliğim nedeniyle ertelenir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci madde 2’nci fıkra gereğince; lisans tamamlama programına tâbi tutulduğunuza dair yükseköğretim yürütme kurulunun karar yazısını askerlik şubesi başkanlığına ibraz etmenizi müteakip, karar tarihinden itibaren iki yıl süreyle öğrenci olarak askerliğiniz ertelenebilecektir.

Öğrenci olarak erteli durumda iken, sözleşmeli er olarak kabul edildim. Ancak, kısa bir süre sonra sözleşmemi tek taraflı feshettim. Yeniden öğrenci olarak erteleme yaptırabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 46’ncı madde 3’üncü fıkrası gereğince; sözleşmeli erlerden sözleşmesi feshedilenlerin kalan askerlik hizmeti, ilişikleri kesilmeden ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirleyeceği birliklerde erbaş veya er olarak yerine getirilmektedir. Bu nedenle, askerliğinizin öğrenci olarak ertelenmesi mümkün değildir.

Yurt dışında YÖK tarafından tanınan üniversiteden lisans düzeyinde mezun oldum. Denklik işlemlerimi tamamlatana kadar erteleme hakkım var mı? Denklik belgem onaylandıktan sonra tekrar askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci madde 2’nci fıkrası gereğince; YÖK tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar hakkında denklik başvuru tarihinden itibaren denklik işleminin tamamlanabilmesi için bir yıl sevk tehiri hakkı verilir. Denklik belgesi onaylananlardan dilekçe ile sevk tehiri talebinde bulunanlara, denklik belgesindeki YÖK karar tarihi itibariyle iki yıl ilave sevk tehiri hakkı verilir. Ancak verilen sevk tehiri süresinin bitimi, mezuniyet tarihinden itibaren üç yılı geçemez.

Bedelli Askerlik
Bedelli askerlik başvurumu hangi tarihten itibaren yapabilirim? Ödeme ve başvurumu hangi tarihe kadar tamamlamalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir.

Bedelli askerlik hizmetinden kaç yaşındakiler/kaç doğumlular faydalanabilir?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince askerlik çağına girmiş yükümlüler, herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın bedelli askerliğe başvurabilirler.

Bedelli askerlik hizmeti için bizzat müracaat etmek zorunda mıyım? Ayrıca nereye müracaat etmeliyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.

Bedelli askerlik kapsamında ne kadar ücret ödeyeceğim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Temmuz – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 37.070,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 2021 yılı ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır.

Bedelli askerlik kapsamında ödeyeceğim tutara taksit yapılıyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödenecek, taksit yapılmayacaktır.

Bedelli askerlik kapsamındaki ücreti nereye yatıracağım?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine tabi tutulacak mıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi 1’inci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde 1’inci fıkra ğ bendi gereğince yükümlüler 1 (bir) aylık temel askerlik eğitimine tabii tutulacaktır

Bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmem halinde yedek subay olarak askere alınabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde bedelli askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.

Temel askerlik eğitimimi ne zaman ve nerede yapacağımı nereden öğreneceğim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince başvuruda bulunulan yılın 31 Aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir. Başvuru yapılan yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında ise sınıflandırma işlemleri yapılmaktadır. Temel eğitim birlikleri ile celp ve sevk tarihlerinin açıklanacağı tarihler ulusal kanallar ile Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Yükümlüler başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarına başvurarak öğrenebilirler.

Temel askerlik eğitimini süresi içinde tamamlamazsam ne olur?

Temel askerlik eğitimine başlayan ve belirtilen tarihlerde tamamlamayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde beşinci fıkrası gereğince kapsamdan çıkarılanlar ise kalan askerlik hizmetini er/erbaş olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Temel askerlik eğitimi süresince izin kullanabilecek miyim?

Bir gün izin hakkınız bulunmaktadır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince her ay için bir gün kanuni izin verilmektedir.

Bedelli askerlik celp dönemi açıklandıktan sonra birlik yerini değiştirebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliğinin 61’inci madde üçüncü fıkrası (d) bendi gereğince yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri o yıl içerisinde olmak kaydıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

Bedelli askerlik kapsamında sevke tabiyim, rahatsızlandım ne yapmam lazım?

Askerliğe sevkiniz sırasında rahatsızlığınızı en yakın askerlik şubesine beyan etmeniz halinde ilgili sağlık kuruluşuna sevkiniz sağlanacaktır.

“Askerliğe Elverişli Değildir” raporum var. Bedelli askerlikten faydalanabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince “Askerliğe Elverişli Değildir.” raporu bulunan yükümlülerin bedelli askerlik hizmetinden yararlanmalarına yasal imkân bulunmamaktadır.

Yoklama kaçağı/bakaya durumundayım. Yasadan faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde 6’ncı fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (b ve c) bendi gereğince yoklama kaçağı/bakaya durumunda bulunan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim, bedelli askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunduğu sürece halinde yararlanabilirsiniz Bedelli askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde 6’ncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Şu an silahaltındayım/firardayım/hava değişimindeyim/izindeyim. Bedelli askerlikten faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde altıncı fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde beşinci fıkrası gereğince askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar eden, hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler kapsamdan çıkarılarak bedelli askerlikten faydalanamaz.

Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış bulunmaktayım, bedelli askerlikten faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde beşinci fıkrası gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar, bedelli askerlik hizmetinden yararlanamazlar.

Bedelli askerlik için müracaat ederek paramı yatırdım. Kendi isteğimle vazgeçmem halinde/erteleme hakkım olması halinde tekrar bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde üçüncü fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.

Bedelli askerlik hizmeti için müracaatta bulunarak paramı yatırdım. Bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmek istiyorum, paramı iade alabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu madde beşinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde altıncı fıkrası kapsamında bedelli askerlik hizmeti için belirlenen müracaat tarihleri içerisinde veya eğitim birliğine katılmadan bedelli askerlik yapmaktan vazgeçenlerin yatırdıkları ücretler askerlik şubelerine şahsen veya vekâlet verecekleri vasileri aracılığı ile müracaat etmeleri halinde iade edilecektir.

Bedelli askerlik hizmeti için silahaltına alındıktan sonra temel eğitimimi tamamlamadan askerliğe elverişli değildir raporu almam halinde paramı iade alabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde altıncı fıkrası (e) bendi kapsamında temel askerlik eğitimini tamamlamadan askerliğe elverişsiz hale gelenlerin ödedikleri bedel; talepleri halinde, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

Bedelli askerlik için temel eğitim dönemine denk gelen evliliğim veya çocuğumun doğumu gibi mazeretlerde ne yapmam gerekmektedir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 23’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi gereğince mazeretleri bulunan yükümlülerin en yakın askerlik şubesine mazeretlerini kanıtlayan belgeleri sunması halinde sevkiniz bir sonraki celp ve sevk dönemine ertelenmektedir.

30.06.2019 tarihinde fakülteden mezun oldum. 31.12.2019 tarihine kadar yoklamamı yaptıramadığımdan 01.01.2020 tarihinden itibaren yoklama kaçağı kaldım. Ne zamana kadar bedelli askerliğe başvurabilirim?

30.06.2019 tarihinde fakülteden mezun olduğunuzda ertelemeniz 30.06.2021 tarihinde bitecektir. Kanuni erteleme sürenizin sonu olan 30.06.2021’den sonra da 31.12.2021 tarihine kadar askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde bedelli askerlik başvurunuz kabul edilecektir.

30.06.2020 tarihinde MYO mezun oldum. 30.10.2020 tarihinde yoklamamı yaptırdım ve Şubat 2021 celbine sınıflandırıldım. Şubat 2021 celbine katılamadığımdan bakaya kaldım. Bedelli askerlik başvuru hakkım var mıdır? Ne zamana kadar başvurabilirim?

Şubat 2021 celbine katılmadığınızdan bakaya olarak aranırken, askere gitmekten vazgeçmeniz ve yeniden erteleme hakkınızı kullanmanız halinde, 30.06.2022 tarihine kadar mezuniyetinizden dolayı ertelemeniz yapılacaktır. Kasım 2022 ilk celp ve sevk döneminde sevke tabi olacağınızdan Kasım 2022 sınıflandırma sonucu açıklanıncaya kadar bedelli askerliğe başvurabilirsiniz.

Geçici Rahatsızlığı Olanların Erteleme İşlemleri
Askerlik yoklamamı yaptırırken rahatsızlığım nedeniyle “Ertesi Yıla Terk” kararlı rapor aldım. Askerliğim ne zamana kadar ertelenir? Müteakip yoklama (muayene) işlemlerim için nereye, ne zaman müracaat etmeliyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 50’inci maddesi 1 ve 2‘nci fıkrası gereği; yoklama esnasında sağlık kuruluşunca “Ertesi Yıla Terk” kararlı rapor verilenlerin askerlikleri rapor bitim tarihine kadar ertelenir. Rapor bitim bitiminde müteakip yoklama (muayene) işlemleriniz için size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir. Yoklamaya tabi iken “Ertesi Yıla Terk” kararlı rapor aldıysanız raporunuzun bittiği yılın sonuna kadar yoklama işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir. Ancak yoklama kaçağı iken “Ertesi Yıla Terk” kararlı rapor aldıysanız rapor bitim tarihini takip eden 15 günlük süre içinde yoklama işlemlerini tamamlamanız gerekmekte olup 15 günlük süre içinde yaptırmamanız durumunda 16’ncı günden itibaren yoklama kaçağı takibine alınacaksınız.

Geçici rahatsızlığı nedeniyle ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’ veya ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kararlı rapor alanların rapor süreleri ne kadardır?

Askeralma Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi 1‘inci fıkrası gereği; geçici hastalıkları olanlar hakkında verilen ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’ ve ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kararlı raporların süreleri ilk rapor tarihinden itibaren üç yılı geçemez. Üç yılın hesabında ilk rapor tarihi esas alınır.

Trafik kazası geçirmem nedeniyle askerlik yoklamam esnasında “Ertesi Yıla Terk” kararı aldım. Raporumun üzerinden 3 ay geçti ve iyileştim. Biran önce sağlık muayene işlemlerimi yeniden yaptırarak silahaltına alınmak istiyorum. Ne yapmam lazım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi 1‘inci fıkrası gereği; geçici rahatsızlığı nedeniyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor süresi bitmeden yeniden sağlık muayenesine tabi tutulamaz.

Rahatsızlığım nedeniyle “Sevk Geciktirmesi” kararlı rapor aldım. Askerliğim ne zamana kadar ertelenir? Askere ne zaman giderim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 50’ncu madde 3’üncü fıkrası a ve b bendi gereği; sevki esnasında rahatsızlığı nedeniyle sağlık kuruluşlarınca “Sevk Geciktirmesi” kararlı rapor alanların askerlikleri rapor bitim tarihine kadar ertelenir. Bunlar rapor bitim tarihini takip eden 15 günlük süre içinde sağlık muayenesi için askerlik şubesine müracaat etmek zorundadır. Bunlardan, bakaya kalmadan önce “Sevk Geciktirmesi” alan er statüsündekiler sevkine mani hali olmadığına dair verilen karar tarihini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, bakaya iken “Sevk Geciktirmesi” raporu alan er statüsündekiler sevkine mani olmadığına dair verilen karar tarihini takip eden ilk mesai günü sevk edilir.

Yoklama kaçağı/bakaya iken rahatsızlığım nedeniyle bir yıl “Ertesi Yıla Terk/Sevk Geciktirmesi” kararı aldım. Erteli olduğum süre içinde yüksek lisans eğitimine başlarsam askerliğim ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 50’nci madde dördüncü fıkrası gereği ertelenmemektedir. Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra “Ertesi Yıla Terk/Sevk Geciktirmesi” kararlı rapor alanların erteli oldukları süre içinde lisansüstü eğitime başlamaları halinde, öğrenime başladığı tarihten önce yoklama kaçağı/bakaya durumunda olduklarından ertelemeleri yapılamamaktadır.

Sevke İlişkin Mazeret Hallerinde Erteleme İşlemleri
Ağustos 2020 celbinde sevke tabiyim. Sınıflandırma sonucunda 1.P.tug.K.lığına 08 Ağustos 2020 tarihinde katılmam gerekiyor. Ancak rahatsızlığım nedeniyle 08 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 20 gün istirahat raporu aldım. Ne zaman birliğime katılmam gerekir?

Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesi 1’inci fıkra b bendi ve 3’üncü fıkrası gereği; almış olduğunuz istirahat raporunu askerlik şubesine ibraz ettiğinizde 28 Ağustos 2020 tarihine kadar askerliğiniz ertelenecektir. Rapor bitim tarihi olan 28 Ağustos 2020 tarihinde askerlik şubesine müracaat ederek aynı gün askere sevk edilmeniz gerekmektedir.

Kasım 2020 celp ve sevk döneminde sevke tabiyim. Annemin hayatı tehlikesi bulunduğuna dair heyet raporu aldım. Askerliğim ertelenir mi? Ne zaman silahaltına alınırım?

Askeralma Yönetmeliği’nin 59’uncu madde 1’inci fıkra c bendi ve 3’üncü fıkrası gereği; Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayatı tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı bulunanlar, raporunu askerlik şubesine ibraz ettiğinde, mazeretlerinin bitimini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde silahaltına alınırlar.

Kasım 2020 celp ve sevk döneminde sevki tabiyim. Babam 20 Ekim 2020 tarihinde vefat etti. Askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 59’ncu madde 1’inci fıkra ç bendi gereği; sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde eşinin, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin öldüğüne dair ölüm raporu ile askerlik şubesine müracaat edenlerin askerlikleri, sevke tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp ve sevk dönemine kadar ertelenir. Bu nedenle Şubat 2021 sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde silahaltına alınmanız gerekmektedir.

Kasım 2020 celp ve sevk döneminde sevki tabiyim. 30 Ekim 2020 tarihinde düğünüm vardır. Askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 59’ncu madde 1’inci fıkra d bendi gereği; sevkten önceki veya sonraki 15 gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri evlenenlerin evlilik cüzdanı fotokopisi veya belediyeden nikah tarihini gösterir belge ile birlikte askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde askerlikleri, sevke tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp ve sevk dönemine kadar ertelenir.

08 Ağustos 2020 tarihinde sevki tabiyim. 15 Ağustos 2020 tarihinde bir çocuğum dünyaya geldi. Bu nedenle celbe katılamadım ve bakaya kaldım. Cezalı durumu düşer miyim? Bu nedenle askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 59’ncu madde 1’inci fıkra e bendi gereği; sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğu doğanlar, doğum raporu ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde askerlikleri, sevke tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp ve sevk dönemine kadar ertelenir. Bu nedenle Kasım 2020 sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde silahaltına alınmanız gerekmektedir. Ayrıca, sevkten önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunuz dünyaya geldiğinden hakkınızda bakaya işlemi yapılmayacaktır.

Yedek Subay İşlemleri
Yedek subayların askerlik hizmet süresi ne kadardır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, yedek subaylar için hizmet süresi on iki aydır.

Kimler yedek subay olabilir? Yedek subay seçilemeyen yükümlüler askerlik hizmetini hangi statüde tamamlar?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 7’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereğince, dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden; istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirir.

Yedek subay seçiminde nelere dikkat ediliyor?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 7’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı ile yükümlülerin istekleri, meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb. dikkate alınmaktadır.

İki yıllık yüksekokul mezunuyum yedek subay olabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 7’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 17’nci maddesi gereğince, iki yıllık yüksekokul mezunları yedek subay olamamaktadır. TSK ihtiyaçlarına uygun niteliklere sahip olmanız durumunda yedek astsubay olma imkanınız vardır.

Yedek subay olarak sınıflandırıldığım halde tabi olduğum sevk döneminde birliğime katılmayarak bakaya kaldığımda yedek subay statüm değişir mi?

Askeralma Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi gereğince, tabi oldukları ilk celp ve sevk döneminde sınıf okulu veya eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanların statüsü er olarak değiştirilir. Statü değişikliği yapılırken Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç tutulabilir.

Öğretmenlerin askerlik hizmeti yeni sistemde nasıl olacak?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 94’üncü maddesi gereğince, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve bakanlığın uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra edenler arasından bildirilenler, temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere, 926 sayılı kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

Dört yıllık üniversite mezunuyum. En kısa sürede ne zaman askere gidebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince, mezuniyetinizi müteakip, edevlet sistemi üzerinden veya askerlik şubesi vasıtası ile yoklamanızı yaptırmanız ve celp tercihi yapmanız gerekmektedir. Celp tercihleriniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Dört yıllık üniversiteden yeni mezun oldum. İstanbul’da ikamet etmekteyim. Diploma/geçici mezuniyet belgemi memleketimde unutmuşum. Biran önce yoklamamı yaptırıp ilk celp döneminde askere gitmek istiyorum. Ancak önümüzdeki ilk celp döneminin başvuru süresi yarın sona eriyormuş. Yoklamamı yaptırabilmek için memleketimden diploma/geçici mezuniyet belgemi getirmem gerekli mi?

Yoklamanızı yaptırmanız için memleketinizden diploma/geçici mezuniyet belgenizi getirmenize gerek yoktur. Kimliğiniz ile size en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ilgili işlem memurunca e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgeniz alınacak ve yoklama işleminiz tamamlanabilecektir. Yoklamanızın tamamlanması halinde erken sevk talebinde bulunabilirsiniz. Erken sevk talebiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Dört yıllık yüksekokul/fakülte mezunuyum. Annemin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ve çevresinde askerliğimi er statüsünde yerine getirebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 22’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi gereğince, yükümlülerin statü, sınıf, branş ve birlik yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir. Silahaltına alınmanızı müteakip konuya ilişkin talebinizi ilgili kuvvet komutanlığına iletmeniz gerekmektedir.

Yurtdışı üniversite mezunuyum. Denklik belgem onaylanıncaya kadar erteleme hakkım var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci maddesi gereğince, denklik işlemlerini tamamlayabilmeniz için yüksek lisans/lisans denklik başvuru tarihinden itibaren bir yıl sevk tehiri hakkı verilebilmekte olup, YÖK'e denklik başvurusu yaptığınıza dair bir belge ile en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ertelemeniz başvuru tarihinden itibaren bir yıl süreyle yapılabilecektir.

Denklik belgem YÖK tarafından onaylandı kaç yıl tecil hakkım var?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci maddesi gereğince, dilekçe ile sevk tehiri talebinde bulunmanız halinde denklik belgesindeki YÖK karar tarihi itibariyle lisans mezunları için iki yıl, yüksek lisans mezunları için bir yıl ilave sevk tehiri hakkı verilir. Ancak verilen sevk tehiri süresinin bitimi, mezuniyet tarihinden itibaren lisans mezunlarında üç yılı, yüksek lisans mezunlarında iki yılı ve 32 yaş sonunu geçemez.

Askerlik hizmetimi er olarak yapmakta iken dört yıllık fakülte bitirdim. Statüm yedek subay veya yedek astsubay olarak değişir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 34’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesi gereğince, askerlik hizmetini yapmakta iken yedek subay veya yedek astsubay olma hakkını veren öğrenim kurumlarından mezun olanların yedek subay veya astsubay olarak statü değişikliği talepleri dikkate alınmaz. Bu durumdaki yükümlüler tabi oldukları er statüsünde askerlik hizmetlerini tamamlar.

Lisansüstü eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı nedir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 48’inci maddesi gereğince, erteleme yaş sınırı yüksek lisans eğitimi yapanlar için 32, doktora eğitimi yapanlar için 35 yaştır.

Yurt içinde yüksek lisans eğitimine başladım. Askerliğimi erteletmem için ne yapmalıyım?

Üniversiteniz yüksek lisans eğitimine kayıt olduğunuzda öğrenciliğinizi YÖKSİS üzerinden Millî Savunma Bakanlığı’na bildirmektedir. Bağlı bulunduğunuz askerlik şubesi başkanlığı tarafından yapılan kontrol neticesinde ertelemeniz yapılacaktır. Erteleme durumuzu e-Devlet veya ikametinize en yakın askerlik şubesi aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapmaktayım. Askerlik ertelememi nasıl yaptıracağım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi gereğince, kayıt kabul belgesi ile birlikte yurt dışı temsilciliğimize, müracaat etmeniz gerekmektedir.

Dört yıldan fazla öğrenim süreli öğretim kurumu mezunlarının yüksek lisans eğitimi yapma hakkı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi gereğince, dört yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının (uzman tabipler hariç) yüksek lisans eğitimi nedeniyle askere sevkleri, öğrenim gördükleri kurumun teklifi üzerine erteleme yapılabilmektedir.

Yüksek lisans eğitiminden mezun oldum. İkinci bir branşta yüksek lisans eğitimi yapmak istiyorum. Tecil hakkım var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi gereğince, bir branşta lisansüstü eğitimden mezun olan yükümlülerin aynı ve daha aşağı seviyede yapacakları ikinci lisansüstü eğitimlerinden dolayı sevk tehiri işlemi yapılmamaktadır.

Yedek subayların özlük hakları nelerdir?

Yedek subayların her türlü özlük hakları (maaş, tazminatlar, izin vb.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Yedek Astsubay İşlemleri
Yedek astsubayların askerlik hizmet süresi ne kadardır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, yedek astsubaylar için hizmet süresi on iki aydır.

Kimler yedek astsubay olabilir? Yedek astsubay seçilemeyen yükümlüler askerlik hizmetini hangi statüde tamamlar?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 8’inci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 18’inci maddesi gereğince, iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar ile dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar yedek astsubay olabilir. Seçim esnasında öncelik iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda olup ihtiyacın tamamlanamaması halinde dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan istekli olanlar seçilebilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirir.

Yedek astsubay seçiminde nelere dikkat ediliyor?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 8’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 25’inci maddesi gereğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı ile yükümlülerin istekleri, meslek bilgisi, tahsil durumu, akademisyenlik durumu, sağlık durumu, yaş, fiziksel özellik, ön lisans/lisans bitirme notu, yabancı dil notu vb. dikkate alınmaktadır.

Lise mezunuyum yedek astsubay olabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 8’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliğinin 18’nci maddesi gereğince, lise mezunları yedek astsubay olamamaktadır.

Yedek astsubay olarak sınıflandırıldığım halde tabi olduğum sevk döneminde birliğime katılmayarak bakaya kaldığımda yedek astsubay statüm değişir mi?

Askeralma Yönetmeliğinin 25’inci maddesi gereğince, tabi oldukları ilk celp ve sevk döneminde sınıf okulu veya eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanların statüsü er olarak değiştirilir. Statü değişikliği yapılırken Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç tutulabilir.

Dört yıllık üniversite mezunları yedek astsubay olabilir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 8’inci maddesi gereği dört yıl ve daha fazla süreli kurumlardan mezun olanlardan istekli olanlar yedek astsubay olabilir.

İki yıllık yüksekokul mezunuyum. En kısa sürede ne zaman askere gidebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince; mezuniyetinizi müteakip, yoklamanızı yaptırmanız ve en yakın askerlik şubesine başvurarak veya e-devlet sistemi üzerinden celp tercihi yapmanız gerekmektedir. Celp tercihleriniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

İki yıllık yüksekokuldan yeni mezun oldum. İstanbul’da ikamet etmekteyim. Diploma/geçici mezuniyet belgemi memleketimde unutmuşum. Biran önce yoklamamı yaptırıp ilk celp döneminde askere gitmek istiyorum. Ancak önümüzdeki ilk celp döneminin başvuru süresi yarın sona eriyormuş. Yoklamamı yaptırabilmek için memleketinden diploma/geçici mezuniyet belgemi getirmem gerekli mi?

Yoklamanızı yaptırmanız için memleketinizden diploma/geçici mezuniyet belgenizi getirmenize gerek yoktur. Kimliğiniz ile size en yakın askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde ilgili işlem memurunca e-devlet sistemi üzerinden mezuniyet belgeniz alınacak ve yoklama işleminiz tamamlanabilecektir. Yoklamanızın tamamlanması halinde erken sevk talebinde bulunabilirsiniz. Erken sevk talebiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir.

İki yıllık Yüksekokul/MYO mezunuyum. Annemin rahatsızlığı nedeniyle İstanbul ve çevresinde askerliğimi er statüsünde yerine getirebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 23’üncü maddesi gereğince; Yükümlülerin statü, sınıf, branş ve birlik yerleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre bilgisayar ortamında belirlenmektedir. Silahaltına alınmanızı müteakip konuya ilişkin talebinizi ilgili kuvvet komutanlığına iletmeniz gerekmektedir.

Askerlik hizmetimi er olarak yapmakta iken iki yıllık yüksekokul bitirdim. Hangi belgelerle nereye başvuracağım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 34’üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesi gereğince; askerlik hizmetini yapmakta iken yedek subay veya yedek astsubay olma hakkını veren öğrenim kurumlarından mezun olanların yedek subay veya astsubay olarak statü değişikliği talepleri dikkate alınmaz. Bu durumdaki yükümlüler tabi oldukları statüde askerlik hizmetlerini tamamlar.

İki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı nedir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 47’nci maddesi gereğince; iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların eğitim sebebiyle erteleme yaş sınırı 28’dir. (Örn.:1990 Doğumlu bir yükümlünün iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olması durumunda mezuniyet tarihine bağlı olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar askerliği ertelenebilir.)

Yedek astsubay olarak askerlik hizmetini yerine getirenlerin maaş ve özlük hakları nelerdir?

Yedek astsubayların her türlü özlük hakları (maaş, tazminatlar, izin vb.) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Yedek astsubayların maaşları muvazzaf astsubay çavuş maaşı dikkate alınarak belirlenmektedir.

Emniyet Personelinin İşlemleri
POMEM sınavını kazandım. Askere sevkimi uzatmak için ne yapmalıyım?

Polis Meslek Memurluğu Eğitimi (POMEM) Giriş Sınavını kazanan asil ve yedek adayların ertelemeleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiğinde, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında fiilen göreve başlayabilmeleri için bir yıl süreyle askerlik şubesi başkanlıklarınca ertelenmektedir.

Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen polis memuru olarak göreve başladım. Askerliğimi nasıl erteletebilirim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında emniyet hizmetleri sınıfında fiilen göreve başlayanların ertelemeleri Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine göreve başladıkları tarihten itibaren 10 yıl süre ile askerlik şubesi başkanlıklarınca ertelenmektedi

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelden on yıllık hizmet süresini tamamlamadan ayrılanlar askerlik hizmeti yapar mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 11’inci maddesi gereğince; emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelden on yıllık hizmet süresini tamamlamadan ayrılanların, başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel askerlik hizmeti yükümlülüğünü yerine getirir. Bu durumdakilerin durumu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiğinde, Askeralma Yönetmeliği’nin 95’inci maddesi 3 ve 4’üncü fıkraları gereğince, ertelemeleri iptal edilmekte ve statülerine göre askerlik işlemleri kaldığı yerden devam etmektedir. Bu nedenle size en yakın askerlik şubesine müracaat ederek statünüze göre askerlik işlemlerinizi tamamlatmanız gerekmektedir.

Askerlik yerim belli oldu. Polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavına girdim. Ancak sonucu belli olmadı. Askerde iken kazandığım belli olursa terhis edilip polislik eğitimine başlayabilir miyim?

Silahaltındaki yükümlülerden polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavını kazananların askerliklerinin ertelenmesi veya geçici olarak terhis edilmesi, Askeralma Yönetmeliğinin 95’inci maddesi 5’inci fıkrası gereğince mümkün değildir. Bu nedenle, silahaltına alındıktan sonra POMEM sınavını kazandığınız açıklanırsa, askerlik hizmetinizi tamamladıktan sonra POMEM için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne müracaat edebilirsiniz.

Sporcu İşlemleri
Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye giren takımda sporcuyum. Erteleme hakkım var mıdır?

Askeralma Yönetmeliği’nin 57’nci madde 1’inci fıkra a bendi gereğince son bir yıl içinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular; aktif spor hayatı devam ettikleri sürece askere sevkleri, müsabaka tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları şartıyla teklif tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle 35 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ertelenebilmektedir.

A/Büyükler millî takım kadrosunda yer almaktayım. Geçen yıl milli takımda yer aldığımdan ertelemem yapılmıştı. Ancak, bu yıl millî takım düzeyinde müsabaka yapılmadı. Erteleme hakkım var mıdır?

Askeralma Yönetmeliği’nin 57’nci madde 1’inci fıkra b bendi gereğince; A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular; ilk defa yapılacak erteleme işleminde son bir yıl içerisinde en az bir kez A/büyükler millî takım kadrosunda yer almalıdır. Müteakip ertelemelerde ise, bir önceki erteleme dönemi içerisinde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde millî takım kadrosunda bulunmak şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Ancak, erteleme süresi içinde millî takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus son bir yıl içinde millî takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

Sporcuların askerlikleri ertelenmekte midir? Sporcu olarak askerlik ertelemesi için herhangi bir şart var mıdır?

Aktif spor hayatı devam eden sporcuların askerlikleri, Askeralma Yönetmeliği’nin 57’nci maddesindeki şartları taşımaya devam ettikleri sürece erteleme teklif tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

Yoklama kaçağıyım. Sporcu olarak askerliğimi erteletebilir miyim?

Yoklama kaçağı kalmadan önce; erteleme kapsamında bulunan bir takımla sözleşme imzalamış ve teklif tarihine kadar erteleme şartlarınızın devam ediyor olması halinde askerliğinizin ertelenmesi mümkündür. Askeralma Yönetmeliği 57’nci madde 7’nci fıkrası gereğince yoklama kaçağı kaldıktan sonra bir takımla sözleşme imzalamış olmanız halinde erteleme hakkınız bulunmamaktadır.

2’nci ligde profesyonel futbolcuyum. Sporcu olarak hiç tecil yaptırmadım. Askerliğimi tecil ettirmek için nereye müracaat etmeliyim?

Yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşmeden önce kulübünüz ile sözleşme imzalamış olmanız ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde Askeralma Yönetmeliğinin 57’nci maddesindeki şartları da taşımanız halinde; Kulübünüzün Federasyona, Federasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığının Millî Savunma Bakanlığına teklifte bulunması gerekmektedir.

3’ncü ligde profesyonel futbolcuyum. 3’üncü ligde oynayan profesyonel futbolcuların ertelemeleri yapılmakta mıdır?

Askeralma Yönetmeliğinin 57’nci maddesi 1’inci fıkra c bendi gereği, Türkiye Profesyonel Futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcuların ertelemeleri yapılabilmektedir. Bu nedenle, 3’ncü ligde bulunan kulübünüz ile profesyonel futbolcu sözleşmesi yaptığınız tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamanız halinde, kulübünüz aracılığıyla Futbol Federasyonu üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığına; Gençlik ve Spor Bakanlığınca da şartlarınız uygunsa Millî Savunma Bakanlığına erteleme teklifi yapılması gerekmektedir.

Askerliğim sporcu olarak erteli iken sakatlığım nedeniyle müsabakalara katılamadım. Askerliğim ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği 57’nci madde 5’inci fıkrası gereğince; rahatsızlığınızı belirtir en az üç ay süreli yetkili sağlık kuruluşundan aldığınız heyet raporu varsa, raporunuzla birlikte askerliğinizi ertelettirmek için kulübünüz aracılığıyla ilgili federasyona müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu durumda müsabakalara katılma oranınız aranmadan erteleme işleminiz yapılabilir.

Sporcu olarak erteli iken altı aylık hak mahrumiyeti cezası aldım. Askerliğim ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği 57’nci madde 2’nci fıkrası gereğince; bir defada altı aydan fazla hak mahrumiyeti cezası alan sporcuların ertelemeleri iptal edilmekte ve bunlar hakkında bir daha erteleme teklifi yapılmamaktadır.

Askerliğim sporcu olarak erteli iken, yurtdışındaki bir takımla anlaşarak sözleşme imzaladım. Dönüşümde askerliğim sporcu olarak ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği 57’nci madde 3’inci fıkrası gereğince; sezon içerisinde veya sonunda, yurt dışındaki bir başka takıma transfer veya geçici transfer nedeniyle gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki erteleme dönemindeki profesyonel futbol ligi müsabakalarının en az üçte bir, diğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma şartı aranmadan ertelemeleri yapılabilmektedir.

Askerliğim erteli iken sözleşmemi feshettim/sözleşmem sona erdi. Askerliğimin ertelemesi devam eder mi?

Askeralma Yönetmeliği 57’nci madde 6’ncı fıkrası gereğince; erteli olduğu süre içerisinde sözleşmesi sona eren ve ilk transfer döneminin sonuna kadar yeni sözleşme yapmayan sporcuların sevk tehirleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığına bildirilmekte ve Millî Savunma Bakanlığınca da ertelemeleri iptal edilmektedir.

Sevkim profesyonel futbolcu olarak erteli iken, erteleme süresinin uzatılması için hangi tarihte müracaat etmem gerekir?

Askeralma Yönetmeliği 53’üncü madde 3’üncü fıkrası gereğince; erteleme uzatma teklifleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, sevk tehir bitim tarihinden en az bir ay önce Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Fenerbahçe Basketbol Kulübünde aktif spor hayatıma devam etmekteyim. Üniversiteden yeni mezun oldum. Askerliğimi nasıl erteletebilirim?

Askeralma Yönetmeliği 57’nci maddesi gereğince; mezuniyet belgeniz ile birlikte askerlik şubesine müracaat etmeniz halinde, Askeralma Kanunun 20’nci maddesi gereğince mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl süre ile erteleme hakkınız bulunmaktadır. Bu tecil süreniz bittiğinde ise yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamanız ve aktif spor hayatınızın devam etmesi şartıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığına her yıl erteleme teklifi yapılmasını sağlamanız halinde birer yıllık süreler ile 35 yaş sonuna kadar askerliğiniz ertelenebilecektir.

Yurt Dışı İşçi Erteleme
Yurt dışında işçi/işveren statüsünde ikamet etmekteyim. Askerliğimi erteletmek için ne yapmalıyım?

Askeralma Yönetmeliği 63’üncü madde 1’nci fıkrası a ve b bendi gereğince; Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmış yabancı ülkenin resmî makamlarından iltica başvurusu dışında elde ettikleri ve kendilerine yabancı ülkede işçi/işveren statüsü sağlayan çalışma iznini ihtiva eden oturma izni veya çalışma izin belgesi ve umuma mahsus Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile bağlı olduğunuz yurt dışı temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

Askerliğimi yurt dışında işçi olmam nedeniyle ertelettim, çalıştığım firma beni Türkiye’de görevlendirdi. Askerliğim erteli iken Türkiye’ye gelip çalışabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği 65’inci madde 1’nci fıkrası i bendi gereğince; yurt dışı işçi erteleme süresi içerisinde her ne sebeple olursa olsun bir takvim yılı içerisinde toplam olarak altı aydan fazla süreyle (184 gün ve daha fazla süreyle) Türkiye’de ikamet etmeniz halinde ertelemeniz iptal edilir ve durumunuza uygun askerlik işlemine tâbi tutulursunuz.

Askerliğim erteli iken Türkiye’de bir okulda öğrenim görebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği 65’inci madde 1’inci fıkrası b bendi gereğince; bir takvim yılının yarısından fazlasını (184 gün ve daha fazla) yurt içinde geçirirseniz askerlik ertelemeniz iptal edilir ve müteakip erteleme talebiniz kabul edilmez. Bu nedenle; mevcut yurt dışı ertelemenizi askerlik şubenize veya konsolosluğunuza müracaat edip sonlandırarak, işlemlerinizin yurt içi öğrencilik kapsamında yürütülmesini talep etmeniz uygun olacaktır.

Yurt dışı işçi erteliyim. Erteleme hakkımdan vazgeçerek askere gitmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Askeralma Yönetmeliği 65’inci madde 1’inci fıkra b bendi gereğince; erteleme hakkınızdan vazgeçtiğinizi belirten bir dilekçe ile yurt dışında konsolosluğunuza, yurt içinde askerlik şubenize başvurduğunuz takdirde, tâbi olduğunuz statüye göre askere sevk işleminiz yapılacaktır.

Erteleme sürem bu sene bitiyor, erteleme işlemini yenilemek için konsolosluğa ne zaman başvurmam gerekiyor?

Askeralma Yönetmeliği 67’inci madde 1’inci fıkrası gereğince; ertelemeye esas teşkil eden bilgi ve belgelerle birlikte, ertelemenizin biteceği yılın herhangi bir ayında konsolosluğunuza başvurabilirsiniz. Ancak, cezalı duruma düşmemek için erteleme bitim sürenizin 20 iş günü öncesine kadar müracaat etmeniz uygun olacaktır.

Sağlık muayenemi yaptırmadan askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği 62’nci maddesi gereğince; askerliğinizin ertelenmesi için sağlık muayene işlemini yaptırmanıza gerek yoktur. Sağlık muayenenizi yaptırmadan da erteleme başvuru belgeleri ile konsolosluğunuza başvurmanız halinde askerliğinizi erteletmeniz mümkündür.

Almanya’da oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek ya da sanat mensubu statüsü ile yurt dışında çalışmakta iken Türkiye’de 184 günden fazla bulunduğumdan ertelemem iptal edildi. Daha sonra yurt dışına çıkarak Fransa’da oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi oldum. Tekrar askerliğimi erteletme hakkım var mı?

Askeralma Yönetmeliği 65’inci madde 1’inci fıkrası i bendi ve 66’ncı madde 1’inci fıkrası gereğince tekrar askerliğinizi erteletme hakkınız yoktur. Bir takvim yılının yarısından fazlasını (184 gün ve daha fazla) yurtiçinde geçirirseniz askerlik ertelemeniz iptal edilir ve müteakip erteleme talebiniz kabul edilmez.

Yurt dışında resmi burslu öğrenci (yüksek lisans/doktora dâhil) olarak eğitim görüyorum, işçi-işveren ertelemesinden yararlanmak için bursumu iptal ettirmem gerekiyor mu?

Askeralma Yönetmeliği 63’üncü maddesi gereğince; yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin size yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlaması halinde resmi burslu öğrenci olmanızın işçi-işveren ertelemesinde herhangi bir etkisi yoktur.

Yurt dışı işçi ertelememi kaç yaşıma kadar yaptırabilirim?

Askeralma Yönetmeliği 62’nci madde 1’inci fıkrası gereğince; yurt dışında işçi/işveren statüsünde bulunan vatandaşlarımız askerlik ertelemeleri 35 yaş sonuna kadar yapılabilir.

Yurt dışı işçi erteleme süresinin 35 yaşa inmesi sebebiyle daha önce 38 yaşına kadar yaptırmış olduğum ertelemem iptal edilecek mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun Geçici Madde 1’in 1’inci fıkrası gereğince; yurt dışı işçi erteleme süreniz erteleme şartlarını devam ettirmeniz halinde iptal edilmeyerek 38 yaş sonuna kadar devam edecektir.

Dövizle Askerlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dövizle Askerlik
Yurtdışında yaşamaktayım. Dövizle askerliğe başvurmak istiyorum, dövizle askerlik şartları nelerdir, ne yapmam lazım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliği’nin 73’üncü madde birinci fıkrası gereğince vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarına haiz olup olmadıkları konsolosluklarımızca değerlendirilecektir.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak istiyorum. Taksitle ödeme imkânım var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası (b) bendi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 73’üncü madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince dövizle askerlik ödeme miktarının; başvuru esnasında peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Taksitle ödeme imkânı bulunmamaktadır.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yaş sınırı var mıdır?

Yaş sınırı yoktur. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için 38 yaş sınırı kaldırılmıştır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası (b) bendi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 74’üncü maddesi gereğince vatandaşlarımızın ikamet ettikleri bölgelerdeki Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde yararlanma şartlarına haiz olup olmadıkları konsolosluklarımızca değerlendirilecektir.

26 Haziran 2019 tarihinden önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere döviz ödemesinde bulunarak başvurdum. Ancak başvurum konsolosluğumca/askerlik şubesince kabul edilmedi. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen şartlara haiz olarak yeniden başvurmam halinde ödemiş olduğum döviz miktarı ödeyeceğim döviz miktarına mahsup edilecek mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 76’ncı madde üçüncü fıkrası gereğince bu durumda olan vatandaşlarımızın, ödemelerinin T.C. Merkez Bankası/konsolosluk kayıtlarına geçmiş olması ve iade edilmemiş olması halinde ödemiş oldukları döviz miktarı ödeyecekleri döviz miktarına mahsup edilecektir.

Çok vatandaşlık statüsü ile yurt dışında bulunmaktayım. Yurt dışında üç yıllık çalışma süresini doldurmam gerekir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu maddesi 2’nci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (ç) 1’inci fıkrası ç bendi gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen çok vatandaşlık statüsünde bulunanlar vatandaşlarımızın, yurt dışında 1095 günlük bulunma süresini doldurmuş olmaları kaydıyla çalışma şartı aranmayacaktır.

Daha önce işçi-işveren-meslek/sanat mensubu-gemi adamı statüsünde askerliğim erteli iken, erteleme süresi içinde bir takvim yılının yarısından fazla süreyle Türkiye’de kaldığım için bir daha yenilenmemek üzere ertelemem iptal edildi. Dövizle askerlik hizmeti için başvuru hakkım var mı? Ertelememin iptal edildiği tarihe kadar olan çalışma sürelerim yanar mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası (a) bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (b) bendi gereğince hesaplanan oturma ve çalışma izinlerine istinaden çalışma/bulunma süreleri 1095 günü karşılıyorsa, yurt dışı işçi ertelemelerinin iptal edilmesi, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına engel değildir. Ertelemelerinin iptal edildiği tarihten önceki çalışılan süreler dövizle askerlik için aranacak çalışma süresine dâhil edilir.

Yurt dışında resmi burslu öğrenci (yüksek lisans/doktora dâhil) olarak eğitim görüyorum, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için bursumu iptal ettirmem gerekiyor mu?

Bursunuzu iptal ettirmenize gerek yoktur. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası (a) bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (b) bendi gereğince yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri için oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statüsünde yabancı ülkelerde ya da bir iş sözleşmesi ile yabancı bayraklı gemilerde gemi adamı statüsünde, Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süre ile çalışmış olmaları gerekmektedir. Çok vatandaşlık statüsünde bulunanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanların ise en az üç yıl süre ile yurt içinde geçen süreler hariç yurt dışında bulunmuş olmaları gerekmektedir. Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde 13’üncü fıkrası gereğince resmi burslu öğrenci olmanızın dövizle askerlik hizmetine herhangi bir etkisi yoktur. Önemli olan, yabancı ülke makamlarınca verilen oturma-çalışma izninin size yasada öngörülen işçi-işveren-meslek/sanat mensubu statülerinden birini sağlamasıdır.

Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir müddet çalışmıştım, ancak çeşitli nedenlerle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmadan Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kaldım. Şimdi yeniden yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmaktayım. Daha önce çalıştığım süreler, dövizle askerlik başvurum sırasında dikkate alınır mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39’uncu madde birinci fıkrası (a) bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (b) bendi gereğince vatandaşlarımızın yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu statüsünde çalıştıkları tüm süreler, Askeralma Yönetmeliğinin 74’üncü maddesinde istenen belgelerle konsolosluklara müracaatlarında, dövizle askerlik hizmeti için gerekli çalışma süresinden sayılır.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmak istiyorum, aynı zamanda Türkiye’ye gelerek askerlik yapmak zorunda mıyım?

Dövizle askerlik kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’ye gelerek askerlik hizmetini yapma zorunlulukları yoktur.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere uzaktan eğitimimi tamamlayarak Askeralma Kanunu yürürlüğe girmeden önce 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında ödeme ve başvuru işlemlerini tamamladım. Ödememi Askeralma Kanunu’nda belirtilen miktara tamamlamam gerekiyor mu?

Askeralma Yönetmeliğinin Geçici 1’inci madde altıncı fıkrası gereğince mülga 1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 53’üncü maddesi kapsamında başvurularını tamamlayanların, uzaktan eğitim almalarına gerek kalmadan, 1000 avro ödeme ve başvuru işlemlerini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Ayrıca başvuru tarihlerinde geçerli ödeme miktarını ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamış diğer yükümlülerin de ödeme miktarlarını Askeralma Kanunu’nda belirtilen tutara tamamlamalarına gerek bulunmamaktadır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme miktarının peşin olarak 1.000 avro tutarında ödenmesi şartının getirildiği 27 Ocak 2016 tarihinden sonra döviz ödemesinde bulunarak dövizle askerlik hizmetine başvuruda bulundum. Ancak başvurum kabul edilmedi. Yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilir miyim?

Bu durumda olanların 7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu madde birinci ve ikinci fıkrasında ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü maddesi birinci fıkrasında belirtilen şartları haiz olarak uzaktan eğitimi tamamlamalarını müteakip konsolosluklarına gerekli belgeleri ibraz etmeleri ve ödemelerini 7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu maddesi gereğince belirtilen döviz miktarına tamamlamaları halinde dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün olabilecektir.

Yurt dışında çalışmama rağmen ücret veya maaşım yurt içinden transfer edilmektedir. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmem mümkün müdür?

Yurt dışında çalışmalarına rağmen maaş veya ücretleri yurt içinden transfer edilenlerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmelerine 7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu madde üçüncü fıkrası b bendi ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü maddesi üçüncü fıkrası gereğince yasal imkân bulunmamaktadır.

Yurt dışında doğdum ve yurt dışında ikamet etmekteyim aynı zamanda süresiz ikamet iznine sahibim ancak doğduğum ülke vatandaşı değilim. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartlarım nelerdir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu madde ikinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde altıncı fıkrası gereğince yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan çok vatandaşlık hakkına sahip olmayan vatandaşlarımızda en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları hâlinde çalışma şartı aranmadan kanunda yazılı diğer şartları sağlamak koşuluyla dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler ne zaman askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılırlar?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu madde birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73-75’inci maddeleri kapsamında vatandaşlarımız, uzaktan eğitimi aldıktan sonra dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden diğer evrakı ile konsolosluklarına müracaat etmeleri, konsolosluklarınca başvurularının uygun görülmesi, başvuru tarihlerinde geçerli olan döviz miktarını ödemeleri, haklarında konsolosluklarınca dövizle askerlik başvuru belgesinin tanzim edilmesi ve başvuru bilgilerinin askerlik şubelerine ulaşmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Uzaktan eğitimin içeriği nedir?

Uzaktan eğitim konuları ,“Ülkemizi Tanıyalım”, “Türk Silahlı Kuvvetlerini Tanıyalım” ve “Temel Askerlik Eğitimi” ana başlıkları altında toplanmıştır.

Dövizle askerlik uzaktan eğitim portalına nasıl giriş yapabilirim?

Tarayıcınızın adres bölümüne https://dovizle.msb.gov.tr adresini yazarak giriş yapabilirsiniz.

Dövizle askerlik uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine nasıl erişebilirim?

https://dovizle.msb.gov.tr internet adresinde ana sayfada bulunan “sisteme giriş” bölümünden T.C. Kimlik Numarası ve belirlediğiniz şifre ile uzaktan eğitim portalı eğitim içeriklerine erişebilirsiniz. İlk defa siteye giriş yapıyorsanız “sisteme giriş” bölümünde “yeni hesap” butonunu tıklayarak açılan pencerede kişisel bilgilerinizi doldurmak suretiyle ana sayfadan T.C. Kimlik Numarası ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Uzaktan eğitimi tamamladıktan sonra ne yapmam gerekiyor?

Uzaktan eğitimi tamamladıktan sonra konsolosluğunuza başvurmanız, ödeme ve diğer başvuru işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere uzaktan eğitimi tamamladım, konsolosluğuma başvurdum. Ne zaman askerlik hizmetini yerime getirmiş sayılırım?

Vatandaşlarımız, uzaktan eğitim programını tamamladıktan sonra dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarına esas teşkil eden diğer evrakı ile konsolosluklarına müracaat etmeleri, konsolosluklarınca başvurularının uygun görülmesi, Askeralma Kanununda belirtilen döviz miktarını veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri ve başvuru bilgilerinin askerlik şubelerine ulaşmasını müteakip askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

Askeralma Kanunu yürürlüğe girmeden önce uzaktan eğitimi tamamladım, ancak dövizle askerlik için başvurmadım. Ne kadar döviz ödemem gerekir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 39’uncu maddesi birinci fıkrası ve Askeralma Yönetmeliğinin 73’üncü madde birinci fıkrası (d) bendi gereğince tespit edilen ve başvuru tarihinizde konsolosluğunuzca tahsil edilecek mevzuatta öngörülen döviz miktarını ödemeniz gerekmektedir. HİZMETE

Askeralma Kanunu yürürlüğe girmeden önce uzaktan eğitimi tamamlamış olmam nedeniyle dövizle askerlik için başvurmuş sayılabilir miyim?

Uzaktan eğitimi tamamlamış olmanız nedeniyle, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmuş sayılabilmeniz mümkün değildir.

Uzaktan eğitim portalına giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

https://dovizle.msb.gov.tr internet adresinde ana sayfa sağ alt bölümünde yer alan “Destek İçin İletişime Geçiniz” kısmına durumunuzu anlatan mesajı yazarak yardım talep edebilirsiniz. Sorularınızın cevapları size elektronik posta ile iletilecektir

Uzaktan eğitim portalına giriş için TC Kimlik Numarası gerekiyor. Ancak TC Kimlik Numaramı bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

Pasaportunuzu veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı kontrol ediniz. Her ikisinde de TC Kimlik Numaranız bulunmuyor ise en yakın konsolosluğa müracaat ediniz.

Uzaktan eğitim şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?

Ana sayfada “Sisteme Giriş” bölümündeki “Şifremi unuttum.” kısmına tıklayarak yeni şifre isteyebilirsiniz.

Yurt dışında doğdum ve yurt dışında süresiz ikamet iznine sahibim. Ancak çok vatandaşlık hakkına sahip değilim. Dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39 madde ikinci fıkrası gereğince yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olanlar en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde çalışma şartı aranmayacaktır.

Çok Vatandaşlık Statüsündeki Yükümlüler
Çok vatandaşlık statüsünde askerliğimi erteletmek için ne yapmam lazım?

Tabiiyetinde bulunduğunuz yabancı ülkede ikamet etmeniz şartı ile durumunuzu ispata yarayan belgeler ile bağlı bulunduğunuz Türk Konsolosluğunu başvurmanız gerekmektedir.

Çok vatandaşlık statüsündeki Türk vatandaşlarının askerlik hizmetinin en son tecil edileceği yaş sınırı nedir?

Yabancı ülkelerde ikamet etmeleri şartıyla çok vatandaşlık statüsüne haiz olan Türk vatandaşlarının askerlikleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 38’inci maddesi kapsamında 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilir.

Yurt dışında askerlik hizmetini yapan çok vatandaşlık statüsündeki Türk vatandaşlarının askerlik hizmeti Türkiye’de sayılmakta mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 45’nci maddesi birinci fıkrası gereğince, iki ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair ikili anlaşmalar (Tunus) kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulacak ya da ertelenecek yükümlülerin işlemleri anlaşma hükümlerine göre yürütülmektedir. Yurt dışında yapılan askerlik hizmetleri ikili antlaşmaların olduğu ülkeler hariç Türkiye’de sayılmamaktadır.

Çok vatandaşlık statüsündeki yükümlüler Türkiye’de hangi statüde askerlik hizmetini yerine getirebileceklerdir?

Eğitimlerine uygun olarak erbaş-er, yedek subay/yedek astsubay, olarak askerlik hizmetini yerine getirebileceklerdir. Aynı zamanda başvuru şartlarını taşımaları halinde Askeralma Kanununun 9’uncu maddesi gereği bedelli ve 39’uncu maddesi gereğince dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilirler.

Türk Vatandaşı iken çok vatandaşlık statüsünü 25 yaşında kazandım. Askerliğim 35 yaş sonuna kadar ertelenir mi?

Kanuni rüşt yaşından sonra; yabancı ülkeye giderek o ülkenin vatandaşlığını kazananlar kanunun 38’inci maddesi kapsamında erteleme şartlarını haiz olması kaydıyla 35 yaş sonuna kadar ertelenebilir.

Silahaltı ve Terhis Sonrası İşlemleri
Askerlik hizmet süresi kaç aydır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, askerlik hizmet süresi erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır.

Altı aylık askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve erlerden askerlik hizmetine devam etmek isteyenlerin şartları, süresi ve sağlanan hakları nelerdir?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile askerlik hizmetine devam etmektedirler. Bu kapsamda; Askerlik hizmetine devam edenlere bu görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere, 23/2/1961 tarihli ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenir.
Askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde; askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde on beşine kadar, ilave puan verilebilir.
Askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlardan, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet borçlanması talebinde bulunanların; 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında geçmiş olan sürelerin taleplerinde 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre prime esas günlük kazanç alt sınırının %32’si ile çarpımı neticesinde hesaplanacak kısmı, borcun Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca Bakanlığımıza tebliğ edildiği tarihi takip eden üç ay içinde ilgili Bakanlıkça ödenir.

Askerlik hizmetini yerine getiren yükümlülerin izin süreleri ne kadardır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 28’inci maddesine göre, Erbaş ve erlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için bir gün izin verilir. İkinci altı aylık hizmet süresi kapsamında askerlik hizmetine devam edenlere muvazzaflık hizmetinin her ayı için ilave bir gün izin verilir. Askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden, muvazzaf askerlik hizmetleri boyunca, disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara, azami üç güne kadar ilave izin verilebilir.
Radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere, her ay için iki gün ilave izin verilir.
Muvazzaflık hizmeti esnasında eşi doğum yapan ya da eşi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından biri vefat eden erbaş ve erlere, talepleri üzerine ilave on gün izin verilir.
Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek astsubay olarak yerine getirecek yükümlülerin izinleri 926 sayılı Kanunda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir. Buna göre; a) Sağlık sınıfı ile karışık sınıflardan Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen meslek ve branşlardaki (meslek kurasına tabi) yedek subay ve yedek astsubay adaylarının yetiştirme süreleri bir ay ve kıtadaki hizmet süreleri 11 ay olduğundan, 28 gün kanuni ve 14 gün mazeret olmak üzere toplam 42 gün,
b) Diğer karışık sınıf yedek subay ve yedek astsubay adaylarının eğitim süreleri iki buçuk ay ve kıta hizmet süreleri dokuz buçuk ay olduğundan, 24 gün kanuni 12 gün mazeret olmak üzere toplam 36 gündür.
c) 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 28’inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki mazeret hallerinde talep üzerine iznin tamamı verilir.

Askerlik hizmetini yerine getirmekte iken yükümlü hakkında otuz gün istirahat/hava değişimi verilmiştir. Bu süre askerlik hizmetinden sayılır mı?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahatte geçen sürelerinin, tabi olduğu altı aylık hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı (altı gün) askerlik hizmetinden sayılır. Aynı Kanun’un 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince yedek subay veya yedek astsubaylıkta alınan (sınıf okullarında alınanlar dahil) sıhhi izin sürelerinin, tabi olduğu on iki aylık hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı (on iki gün) askerlik hizmetinden sayılır.

Hava değişimi süresi bitiminde on günlük askerlik hizmet süresi kalan yükümlü kalan askerlik hizmetini birliğinde mi tamamlar?

Askeralma Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, yükümlülerden, muvazzaflık hizmeti veya hava değişimi sonunda kalan noksan hizmetleri, kullanmadıkları izinler hariç altı gün (dâhil) ve daha az olanların bu hizmetleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ayrımı yapılmaksızın ikamet ettikleri yere en yakın askerlik şubesinde, yedi gün ve daha fazla olanların ise birlik veya kurumlarında tamamlatılır.

Yükümlü beş günlük istirahat süresi bitiminde kalan üç günlük askerlik hizmetini nerede tamamlar?

Askeralma Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince, yükümlünün almış olduğu hava değişimi sayılmayan istirahat süresinin sonunda kalan askerlik hizmetini askerlik şubesinde yapmasına yasal imkan bulunmamaktadır. İstirahat süresi sonunda kalan askerlik hizmetini görev yaptığı birlikte tamamlar.

Terhis edildikten sonra askerliğin sebep ve tesiri ile rahatsızlandığını beyan eden yükümlüler malullük işlemleri için nereye başvuru yapmaları gerekmektedir?

Askerliğin sebep ve tesiriyle engelli kaldığını beyan ve iddia edenler; bir defaya mahsus olmak üzere askerlik şubelerine başvurarak en yakın yetkili sağlık kuruluşlarına sevklerini talep edebilmektedirler. Tanzim edilen sağlık raporlarına istinaden malullük müracaatlarını Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez veya il/ilçe müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Yükümlü askere alındıktan sonra, yoklama işleminde beyan edilmeyen bir hastalığı nedeniyle hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor verilmesi halinde tazminat talebinde bulunabilir mi?

Askeralma Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, “Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti veya bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama veya sevk esnasında yapılan muayenenin eksik ya da hatalı yapıldığının veya muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.” hükmü gereği yargı yoluna başvurma hakları saklı kalmak üzere tazminat ödenmez.

Terhis öncesi uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formunda beyan edilmeyen bir hastalık nedeniyle, hastalığının askerlik hizmeti sırasında olduğu gerekçesiyle tazminat talebinde bulunabilir mi?

Askeralma Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, “Yoklama ve sevk esnasında yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti veya bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez. Yükümlülerin silahaltına alındıktan sonra saptanan hastalıkları yoklama veya sevk esnasında yapılan muayenenin eksik ya da hatalı yapıldığının veya muvazzaflık hizmeti sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.” hükmü gereği yargı yoluna başvurma hakları saklı kalmak üzere tazminat ödenmez.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Veya İlişiği Kesilenlerin Hizmette Geçen Süreleri
Harp Okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi (25.07.2016 tarihinden önce) ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksekokullardan ilişiği kesilenlerin geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılmakta mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, bu okullarda okudukları sürenin ay olarak üçte biri askerlik hizmetinden sayılır. Bu okullarda geçen sürenin erbaş ve erlerin tabi olduğu altı aylık askerlik hizmet süresini karşılaması halinde askerlik hizmeti yerine getirilmiş sayılır.

Üniversitelerin en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan (dış kaynak) alınan muvazzaf subay/astsubayların eğitimde ve görevde geçirdiği süreler askerlik hizmetinden sayılır mı?

Üniversitelerin en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan (dış kaynak) temin edilen muvazzaf subay ve astsubaylar ile bunların adaylarından deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf subay ve astsubaylıkta ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri, deneme süresi sonrasında geçen sürelerinin tamamı 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre askerlik hizmetinden sayılır.

Sözleşmeli subay/astsubayların veya bunların adaylarının eğitimde ve görevde geçirdikleri süreler askerlik hizmetinden sayılır mı?

Sözleşmeli subay veya sözleşmeli astsubayların ve bunların adaylarının ön sözleşme ve sözleşme sürelerinin toplamının üçte biri 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre askerlik hizmetinden sayılır

Sözleşmeli erbaş/erler ile sözleşmeli er adaylarından ve uzman erbaşlık süreleri askerlik hizmetinden sayılır mı?

Sözleşmeli erbaş/erler, sözleşmeli er adayları ile uzman erbaşların, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine göre askerlik hizmetinden sayılır.

Üniversitelerin en az dört yıl süreli bir fakülte veya yüksekokul mezunu olanlardan (dış kaynak) temin edilen muvazzaf subay ve astsubaylıktan ayrılanlar ile sözleşmeli subay ve astsubaylıktan ayrılanların yapacakları askerlik hizmet süresi ne kadardır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 48’inci madde ikinci fıkrasına göre, sayılan hizmet süresi erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sayılır. Aynı Kanunun 48’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, yedek subay veya yedek astsubay adayı olma hakkı bulunanlar, seçilmeleri hâlinde daha önceki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın yedek subay veya yedek astsubayların hizmet süresine tabi tutulur.

Yükümlüler, Kamu Görevlileri ve Sivillerden Hayatını Kaybedenlerin Yakınlarının Muafiyet Hakları
Oğlu askerlik hizmetini yapmakta iken vefat etmiştir. Diğer oğlunun askerlik yapmasını istemiyor. Böyle bir hakkı var mı?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte iken vefat edenlerin, baba ve annesinin istediği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın istediği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.

Oğlu askerlik hizmetini yapmakta iken malul olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumunca maluliyet işlemleri tamamlanarak maluliyet aylığı bağlanmıştır. Malul oğlundan dolayı kardeşlerinin ve çocuklarının muafiyet hakkı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte iken maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanların baba ve annesinin istediği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın istediği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir. Malul olan yükümlülerin çocuklarının muafiyet hakkı bulunmamaktadır.

Oğlu askerlik hizmeti sırasında geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle terhis olduktan sonra vefat etmiştir. Diğer çocuklarının muafiyet hakkı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin birinci fıkrasına göre, terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile sabit olanların baba ve annesinin istediği veya baba ya da annesinden biri ölmüş ise sağ olanın istediği kardeşlerden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz veya silahaltında ise terhis edilir.

Oğlu askerlik hizmetini yapmakta iken Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olmuştur. Şehit oğlundan dolayı kardeşlerinin ve çocuklarının muafiyet hakkı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, askerlik hizmetleri sırasında Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin, kendilerinden olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamının muafiyet hakkı vardır.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların hak sahiplerinin muafiyet hakkı var mıdır?

Şehidin kendinden olma erkek çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamının 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre muafiyet hakkı bulunmaktadır.

Terör nedeniyle şehit veya malul olan kamu görevlilerinin çocukları ile kardeşlerinin muafiyet hakkı var mıdır?

7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre, güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden biri, istekli olmadıkça silahaltına alınmaz ve silahaltındakiler istekleri halinde terhis edilir. Malul olan güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendisinin, çocuklarının veya kardeşlerinin muafiyet hakkı bulunmamaktadır.

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olan sivillerin bu eylemlerden dolayı vefat etmesi halinde yakınlarının muafiyet hakkı var mıdır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında şehit olan sivillerin kendinden olma erkek çocuklarının tamamı ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamına 7179 sayılı Askeralma Kanun’un 42’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre muafiyet hakkı uygulanır.

Muafiyet işlemleri ne zaman ve nasıl yaptırılır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden yükümlülerin yakınlarının ile güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocuklarının muafiyet işlemleri, askerlik şubesine müracaat ettiklerinde yoklamaları yapılmadan, askerlik hizmetini yerine getirmekte iken ölen, maluliyet aylığı bağlanmasını gerektirecek biçimde malul olanlar ile terhis edildikten sonra askerlik hizmetinin sebep ve tesiri ile hayatını kaybettiği mahkeme kararı ile sabit olanların kardeşlerinden biri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden güvenlik korucuları dâhil kamu görevlilerinin aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birinin muafiyet işlemleri ise askere sevkleri sırasında yapılmaktadır. Bu kapsamda muafiyet hakkını kullanacak olan yükümlülerin en yakın askerlik şubesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kovid-19 Salgını Kapsamında Alınan Tedbirler
E-Devlet üzerinden veya askerlik şubesinden sevkimi almadan önce çıkan anketi doldurmak zorunda mıyım?

E-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi aracılığıyla sevkini almak isteyen yükümlüler “Sağlık Bakanlığı Olası Kovid-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu”ndaki soruları kapsayan anketi doldurmak zorundadır.

Anketi doldurduktan sonra Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptırmak zorunda mıyım?

E-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi aracılığıyla sevkini almak isteyen yükümlüler Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptırmak üzere yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Bu kapsamda testin yapılması zorunludur.

Askerlik şubesine gitmeden Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptırabilir miyim?

E-Devlet üzerinden sevkini almak isteyen yükümlüler e-Devlet tarafından Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptırmaya yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Bu kapsamda testin yapılması için askerlik şubesine gitme zorunluluğu yoktur.

Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptırmak için herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

E-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi aracılığıyla sevkini almak için Polimeraz Zincir Testi (PCR) yaptıran yükümlülerden herhangi bir ücret, katkı payı vb. alınmamaktadır.

Test sonucumu nereden öğrenebilirim?

Polimeraz Zincir Testi (PCR) sonuçları Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemi üzerinden öğrenilebilir.

Test sonucumun “Numune Tekrarı” çıkması durumunda ne yapmam gerekiyor?

Test sonucunuzun numune tekrarı çıkması durumunda testinizi tekrar yaptırmak için yetkili sağlık kuruluşunuza başvurmanız gereklidir.

Test sonucumun “negatif” çıkması durumunda ne yapmam gerekiyor?

Test sonucunuzun negatif çıkması durumunda öncelikle e-Devlet üzerinden ancak mümkün değilse askerlik şubesinden sevk belgenizi almanız, evde izolasyon kurallarına uyarak sevk tarihinize kadar beklemeniz gereklidir. Sosyal mesafe ve dezenfektasyon kurallarına uyarak birliğinize intikal etmeniz gerekmektedir.

Test sonucumun “pozitif” çıkması ve/veya “temaslı listesi”nde ismimin açıklanması durumunda ne yapmam gerekiyor?

E-Nabız sisteminden test sonucunuzu kontrol ettiğinizde test sonucunuzun pozitif çıkması ve/veya isminizin temaslı listesinde açıklanması durumunda askerliğiniz tedavi/karantina süreci tamamlanana kadar ertelenecektir. Test sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından Millî Savunma Bakanlığı’na elektronik ortamda aktarıldığından erteleme işlemi ile ilgili sizin herhangi bir işlem/başvuru yapmanıza gerek yoktur.

Askere sevkim esnasında asker uğurlama töreni yapmak istiyorum. Ne yapmam lazım?

Askere sevkler esnasında asker uğurlama töreni icra edilmesi durumunda (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereği idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacaktır. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerde yapılacak uğurlamalara sadece yükümlünün birinci derece yakınları (kardeşleri dahil) katılabilecektir. Konuyla ilgili “Asker Uğurlama Törenlerinin Yasaklanmasına Dair Taahhütname” e-Devlet veya askerlik şubelerinden sevkini alan yükümlülere tebliğ edilecek, taahhütname tebliğ edilmeden yükümlülerin sevk işlemleri tamamlanmayacaktır.

Vatandaşlığa Sonradan Alınanlar
Türk Vatandaşlığını sonradan kazanan yükümlülerin askerlik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

7179 sayılı Askeralma Kanununun 43’üncü maddesi gereğince; Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan Türk Vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süre ile ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görürler.

Türk Vatandaşlığına 26.06.2019 tarihinde kabul edildim. 1997 doğumluyum. Gelmiş olduğum ülkede askerlik hizmetini yapmadım. Türkiye’de askerlik yapacak mıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43’üncü maddesi gereği Türk Vatandaşlığını kazandığınız tarihte 22 yaşında olmanız sebebiyle Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutulacaksınız.

Türk Vatandaşlığına 15.04.2020 tarihinde kabul edildim. 1999 doğumluyum. Gelmiş olduğum ülkede askerlik yaptım. Türkiye’de askerlik hizmeti yapacak mıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43’üncü maddesi gereği, Vatandaşlığa alınmadan önce gelmiş olduğunuz ülkede askerlik hizmetini yaptığınızdan Türkiye’de askerlik hizmetinden muaf tutulacaksınız.

Türk Vatandaşlığına 15.06.2020 tarihinde kabul edildim. 2000 doğumluyum. Gelmiş olduğum ülkede de askerlik hizmetini yapmadım. Türkiye’de askerlik hizmetini ne zaman yapmam gerekiyor? Ayrıca tecil hakkım var mıdır?

Türk Vatandaşlığına alındığınız 15.06.2020 tarihinde 20 yaşında olduğunuzdan Türkiye’de askerlik yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle, vatandaşlığa alındığınız 2020 yılının sonuna kadar askerlik hizmeti için askerlik şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 43’üncü maddesi kapsamında askerlik şubesine müracaat ettiğinizde talep etmeniz halinde askerliğiniz iki yıl süre ile ertelenebilecektir.

Türkiye’de askerlik hizmetimi yerine getirmediğimden dolayı aranıyorum, aynı zamanda Almanya vatandaşıyım burada da askerlik hizmetini yerine getirmedim. Türk vatandaşlığından çıkmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Türk vatandaşlığına alınma ve çıkma işlemleri içişleri bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görev alanına girmektedir. Müracaatınızı konsolosluğunuz aracılığı ile bu kuruma yapmanız gerekmektedir. Askeralma Yönetmeliğinin 90’ıncı maddesi gereğince Türk Vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilerin diğer şartların yanında askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamaları gerekmektedir.

Türk vatandaşlığından çıkmıştım yeniden alınırsam askerlik yapar mıyım?

Askeralma Yönetmeliğinin 90’ıncı maddesi 6’ncı fıkrası gereğince askerlik hizmetinizi yerine getirmeden Türk Vatandaşlığından çıkmış iseniz Türk Vatandaşlığına yeniden alınmanız halinde, askerlik hizmetini yapmanız gerekecektir.

Babam yabancı statüsünde Türk Vatandaşlığına alınmıştır. Ben ise babam Türk Vatandaşı olmadan önce doğmuşum askerlik işlemim nasıl yürütülecektir?

Askeralma Yönetmeliğinin 90’ıncı maddesi gereğince yabancı statüsünde Türk Vatandaşlığına alınanların vatandaşlığa alındığı sıradaki çocukları da yabancı sayılır ve askerlik işlemleri yabancı statüsünde yürütülür. Türk vatandaşlığına 22 veya daha büyük bir yaşta alınmış iseniz askerlik yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.

Babam yabancı statüsünde Türk Vatandaşlığına alınmıştır. Ben ise babam Türk Vatandaşı olduktan sonra doğmuşum askerlik işlemim nasıl yürütülecektir?

Askeralma Yönetmeliğinin 90’ıncı maddesi gereğince babanız yabancı statüsünde Türk Vatandaşlığına alındıktan sonra dünyaya geldiğiniz için askerlik işlemleriniz aslen Türk Vatandaşı gibi yürütülecektir.

Tabiplerin Askerlik İşlemleri
Silahaltına alınan tabiplerin tamamı TSK kadrolarında mı görev yapacaktır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, öncelikle TSK’nın ihtiyacının karşılanmasını müteakip ihtiyaç fazlası tabipler temel eğitimlerini müteakip Sağlık Bakanlığı emrine verileceklerdir.

İhtiyaç fazlası tabip olması durumunda tabiplerin nerede (TSK veya Sağlık Bakanlığı) görev yapacağı neye göre belirlenecektir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, ihtiyaç fazlası tabip olması durumunda yükümlüler temel eğitimleri sonunda kuraya tabi tutulacaklardır. Kura işlemi sonucunda yükümlülerin görev yapacağı kadro (TSK veya Sağlık Bakanlığı kadrosu) belirlenecektir.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olanlar Sağlık Bakanlığında askerlik hizmetini tamamlayabilir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olanlar sadece Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarına kura çektirilecektir.

Askerlik hizmetini TSK’nın hangi kadrolarında yedek subay olarak yerine getiren tabip/uzman tabipler devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, askerlik hizmetini TSK’nın herhangi bir kadrosunda yedek subay olarak yerine getiren tabip/uzman tabipler devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

Temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı kadrolarına kura çekenler devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayabilir mi?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, temel askerlik eğitimini takiben Sağlık Bakanlığı kadrolarına kura çekenler, müştereken belirlenen yerlerde usulüne uygun olarak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmesi halinde devlet hizmet yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.

Sağlık Bakanlığı kadrolarına kura çekerek müştereken belirlenen yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan yükümlüler askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılır mı?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 98 inci maddesi gereğince, müştereken belirlenen yerlerde usulüne uygun olarak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler asteğmen rütbesiyle askerlik hizmetini tamamlamış sayılır.

Kardeş Erteleme İşlemleri
İlk celp döneminde sevke tabiyim. Askerde olan kardeşim dönünceye kadar askerliğimin ertelenmesini istiyorum. Ne zaman, nereye başvurmalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 6’ncı fıkrası gereğince; savaş zamanı hariç olmak üzere, bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmezler. 20 yaşından küçük olanlar ile aile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller kardeş sayısında hesaba katılmaz. Celp döneminize ait sevk evrakını alma tarihlerinde size en yakın askerlik şubesine anne veya babanız ile başvurmanız ve anne/babanızın vereceği dilekçeye istinaden hak sahipliğinizin askerlik şubesi başkanlığınca tespit edilmesi halinde askerliğiniz ertelenebilecektir.

Annem ve babam trafik kazasında vefat etti. İki erkek kardeşiz ve kardeşim terhis olana kadar askerliğimi erteletmek istiyorum. Kardeş ertelemesinden faydalanarak askerliğimi erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliğinin 51’inci maddesi 1’üncü fıkrası gereğince anne ve babanız vefat ettiği için kardeş ertelemesinden faydalanma hakkınız bulunmamaktadır.

Benim 2 oğlum var ve her ikisi de aynı anda silahaltına alınacak. Bir oğlumun askere alınmasını, diğer oğlumun ise askerliğinin ertelenmesini istiyorum. Böyle bir hakkım var mı?

Askeralma Yönetmeliğinin 51’inci maddesi 4’üncü fıkrası gereğince; aynı anda silahaltına alınacaklar için baba veya ana hangisinin bırakılmasını isterse, onun askerliği ertelenir.

Biz 5 erkek kardeşiz. 3 kardeşim askerliğini yaptı ve ayrı ikamet etmektedirler. Bir kardeşim şuan silahaltındadır. Ben kardeş tecilinden dolayı askerliğimi erteletebilir miyim?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci madde 6’ncı fıkrası gereğince kardeş ertelemesi hakkından yararlanma hakkınız yoktur. Savaş zamanı hariç olmak üzere, bir baba veya ananın ikiden fazla oğlu varsa ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmezler.

Benim 2 erkek oğlum vardır. Büyük oğlum ikinci altı aylık süreyle askerlik hizmetine devam etmektedir. Diğer oğlum sevke tabi olup, onun askerliğini kardeşi askerde olduğu için erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliğinin 51’inci maddesi 6’ncı fıkrası gereğince sevke tabi olduğunuzun kardeş ertelemesinden faydalanma hakkı bulunmamaktadır. Erteleme süreleri yükümlülük süresiyle sınırlıdır. İkinci altı ay süreyle askerlik hizmetine devam edenler için bu süre dikkate alınmaz.

Tutuklu, Hükmen Tutuklu veya Hükümlülerin Erteleme İşlemleri
Oğlum askerlik hizmetini yapmadan işlemiş olduğu suç nedeniyle tutuklandı. Askerliği nasıl ertelenir?

Askeralma Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi gereği; cezaevine girdikleri tarih dikkate alınarak, yoklama döneminde veya yoklama kaçağı durumunda bulunan tutuklu ve hükmen tutukluların askerlikleri o yılın sonuna, hükümlülerin ise şartlı tahliye tarihine kadar yıllık olarak ertelenir. Yoklamaya tabi iken tutuklananlar tahliye edildikleri yılın sonuna kadar, yoklama kaçağı iken tutuklananlar ise tahliye tarihi takip eden 15 gün içinde yoklamalarını yaptırmaları gerekmektedir.

Oğlum bakaya olarak aranmakta iken işlemiş olduğu suç nedeniyle tutuklandı. Askerliği ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi gereği; sınıflandırılmalarını müteakip veya bakaya iken cezaevine girenlerin askerlikleri tahliye tarihine kadar ertelenir. Bunlarda tahliyelerini takip eden ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde silahaltına alınırlar.

Kardeşim yoklama kaçağı/bakaya olarak aranmakta iken 2 yıl tutukluluğuna hükmedildi. 30 Kasım 2020 tarihinde tahliye olacak, 15 Eylül 2020 tarihinde lisans eğitimine kayıt yaptırsa öğrenciliğim nedeniyle askerliği ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 49’ncu madde üçüncü fıkra ç bendi gereği; yoklama kaçağı/bakaya iken tutuklandığı ve lisans eğitimine kayıt yaptırdığı tarihten önce yoklama kaçağı/bakaya durumunda olması sebebiyle kardeşinizin öğrenciliği nedeniyle erteleme işlemi yapılamamaktadır.

Tutukluğum nedeniyle 3 yıldır cezaevindeydim. Ancak, yapılan yargılamam neticesinde adli kontrol kararı verilerek tahliye edildim. İlk celp döneminde askerliğimi yapabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 49’ncu madde dördüncü fıkrası gereği; hakkında adli kontrol kararı verilenler, adli kontrol kararının niteliğine uygun düştüğü takdirde ve yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından aksi yönde bir karar verilmedikçe, tabi oldukları statüde silahaltına alınırlar. Mahkemece silahaltına alınması uygun görülmeyen yükümlülerin askerlikleri adli kontrol süresince ertelenir.

Aday Memurlar
Şubat 2021’de sevke tabiyim. Aday memur olarak atanacağımı belgelemem halinde askerliğim ertelenir mi?

Aday memur olarak atanacağınıza dair belgeyle size en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz halinde, Askeralma Yönetmeliği’nin 55’nci madde birinci fıkrasının a bendindeki “Herhangi bir kamu kurumuna aday olarak atanacağını belgelendirenlerin askerlikleri altı ay süre ile ertelenebilir.” hükmü gereği askerliğiniz belge tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamanız şartıyla ertelenebilecektir.

Yoklama kaçağı/bakaya olarak aranmaktayım. Ancak KPSS sınavı puanımla memurluğu kazandım. Askerliğimi aday memurluğum nedeniyle erteletebilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 53’ncü madde birinci fıkra a bendi “ Ertelemeye esas başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olanlar ile yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde kayıt yaptıranların (göreve başlayanların) askerlikleri ertelenmez.” hükmünü amirdir. Bu hüküm gereğince, kamu kurum kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanlardan, memuriyete başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanların ertelemeleri yapılmamaktadır.

Kamu kurumunda aday memur olarak göreve başladım. Askere sevkim ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 55’nci madde birinci fıkra a bendi gereğince aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre asil memur oluncaya kadar ertelenebilir. Ancak, kamu kurum kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların Yönetmeliğin 53’ncü madde birinci fıkra a bendi gereğince göreve başladıkları tarihten önce yoklama kaçağı veya bakaya olmamaları gerekmektedir. Aday memurun askerliği, bağlı bulunduğu bakanlığın merkez teşkilatındaki genel müdür ve eşidi seviyedeki kurum amirinin teklifi üzerine yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi başkanlığınca ertelenmektedir. Aday memurluğu nedeniyle azami süre kadar ertelemesi yapılanlardan kurum değiştirenlerin askere sevkleri yeniden ertelenmez.

Kamu kurumunda mesleki staj yapmaktayım. Stajımdan dolayı askerliğim ertelenir mi?

Askeralma Yönetmeliği’nin 55’nci madde birinci fıkra a bendi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanların askerlikleri, staj başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları halinde, bağlı bulunduğu bakanlığın merkez teşkilatındaki genel müdür veya eşidi seviyedeki kurum amirinin teklifi üzerine yükümlünün kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi başkanlığınca azami üç yıla kadar ertelenebilir. Mesleki stajı nedeniyle azami süre kadar askerliği ertelenenlerden kurum değiştirenlerin askere sevkleri yeniden ertelenmez.

Mesleki staj yapanlar ile aday memur olanların askerlikleri en fazla kaç yaşına kadar ertelenir?

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 20’nci maddesi 4’üncü fıkrası b bendi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar ile aday memur olarak göreve başlayanların askerlikleri 32 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir.

Personel Seferberlik Faaliyetleri
Personel seferberliği kapsamında kimlere sefer görev emri verilir?

Muvazzaflık hizmetini tamamlayarak TSK’dan ayrılan subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli er ile erbaş ve erlere yasal yaş sınırına kadar sefer görev emri verilebilir.

Yedek personel için yasal yaş sınırları nelerdir?

Yedek Personel için uygulanan yasal yaş sınırları aşağıda belirtilmiştir:

S.NO. SINIF VE RÜTBELER YEDEKLİK YAŞ SINIRI 01 OCAK 2020 TARİHİNDE YASAL YAŞ SINIRI DIŞINA ÇIKARILAN DOĞUMLULA
1. Mareşal/Büyük Amiral 68 1952
2. Orgeneral/Oramiral, Korgeneral/Koramiral 65 1955
3. Tümgeneral/Tümamiral, Tuğgeneral/Tuğamiral 62 1958
4. Her sınıf Albaylar 60 1960
5. Muharip sınıf Yarbaylar 55 1965
6. Muharip sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Yarbaylar 57 1963*
7. Yardımcı sınıf Yarbaylar 60 1960
8. Muharip sınıf Binbaşılar 52 1968
9. Muharip sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Binbaşılar 56 1964*
10. Yardımcı sınıf Binbaşılar 60 1960
11. Muharip sınıf Önyüzbaşılar ve Yüzbaşılar 46 1974
12. Muharip sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Yüzbaşılar 55 1965*
13. Yardımcı sınıf Önyüzbaşılar ve Yüzbaşılar 56 1964
14. Yardımcı sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Yüzbaşılar 60 1960*
15. Muharip sınıf Üsteğmen, Teğmen ve Asteğmenler 41 1979
16. Muharip sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Üsteğmen ve Teğmenler 49 1971*
17. Yardımcı sınıf Üsteğmen, Teğmen ve Asteğmenler 51 1969
18. Yardımcı sınıf Astsubaylıktan Subaylığa Geçen Üsteğmen ve Teğmenler 59 1961*
19. Muharip sınıf Astsubay Kıdemli Başçavuşlar 55 1965
20. Yardımcı sınıf Astsubay Kıdemli Başçavuşlar 60 1960
21. Muharip sınıf Astsubay Başçavuşlar 49 1971
22. Yardımcı sınıf Astsubay Başçavuşlar 59 1961
23. Muharip sınıf Astsubay Kıdemli Üstçavuşlar, Astsubay Üstçavuşlar 46 1974
24. Yardımcı sınıf Astsubay Kıdemli Üstçavuşlar, Astsubay Üstçavuşlar 56 1964
25. Muharip sınıf Astsubay Kıdemli Çavuşlar, Astsubay Çavuşlar 43 1977
26. Yardımcı sınıf Astsubay Kıdemli Çavuşlar, Astsubay Çavuşlar 53 1967
27. 3466 sayılı Kanuna tabi Uzman Jandarmalar 61 1959
28. 3269 sayılı Kanuna tabi her sınıf Uzman Erbaşlar 57 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü 1967**
29. Her sınıf Erbaş ve Erler 41 yaşına girdiği yıl Ocak ayının birinci günü 1979
* 16 Temmuz 2020 tarihli ve 7250 sayılı TSK Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5’inci maddesi ile yeniden düzenlenmiş olan 926 sayılı TSK Personel Kanunun “Astsubaylıktan Subay Olma Şartları” başlıklı 109’uncu maddesinde yer alan yaş hadleri kapsamında güncellenmiştir.
**3 Ekim 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK’nın 64’üncü maddesi kapsamında güncellenmiştir.
Sefer Görev Emri Almak İstiyorum, Ne Yapmalıyım?

Seferberlik mevzuatı gereğince sefer görev emri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları gözetilerek, genç ve yeni terhis olmuş personelden başlamak suretiyle, personelin statüsüne ve muvazzaflık döneminde yetiştirildiği sınıf, branş ve ihtisasa uygun olarak Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden bilgisayar ortamında verilmektedir. İstek üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.

Sefer görev emrim var mı? Nereden öğrenebilirim?

Askerlik Şubesi Başkanlıklarından veya T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden oturum açılmasını müteakip sırasıyla e-hizmetler, güvenlik alt menüsü, Millî Savunma Bakanlığı Hizmetleri, Personel Seferberlik Hizmetleri sorgulama ekranları kullanılarak şahsınıza ait sefer görev emri olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilebilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedek kaynağına alınan personele ihtiyaç halinde kardeş durumu gözetilmeksizin sefer görev emri verilebilir. Bir ya da daha fazla kardeşten birinin sefer görev emirli olması diğer kardeş/kardeşleri etkilememekte, sefer görev emri verilmesine engel teşkil etmemektedir.

Sefer görev emrim var, ancak kronik olarak sağlık problemlerim var, ne yapmam gerekmektedir?

En yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “TSK’da Görev Yapamaz” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu verilmesi halinde Sefer Görev Emriniz iptal edilecektir.

Sefer görev emrinin iptal edilmesini gerektiren durumlar nelerdir?

Aşağıdaki hallerde sefer görev emri iptal edilmektedir;
a. Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği gereği erteli olanlar, b. Yetkili Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda “TSK’da Görev Yapamaz” veya “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporu verilenler,
c. Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,
ç. Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar,
d. Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesine sahip olanlara verilmiş sefer görev emirleri iptal olunur. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emri verilebilir.

Kamu/Özel kuruluşunda kritik bir pozisyonda görev yapmaktayım, sefer görev emrim ertelenebilir mi?

Seferberlik ve savaş hallerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ile halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve faaliyetlerinin aksaması genel hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kuruluşta çalışanlardan, Yedek Personel Erteleme Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanların, erteleme işlemi yapılabilmektedir.
Bu maksatla; kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu ilgili bakanlığın onayını müteakip bahse konu personel için erteleme teklifinde bulunabilir.

Sefer görev emirlerinin geçerlilik süresi var mıdır?

Sefer görev emriniz iptal edilene kadar geçerlidir, herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

Sefer görev emrimi kaybettim? Ne Yapmalıyım?

En yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederek sefer görev emrinizi alabilirsiniz.

Her yıl seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimleri neden yapılıyor?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde süratli, etkin ve planlı bir seferberliğin gerçekleşmesini sağlamak ve seferberlik sistemini denemek için, Genelkurmay Başkanlığınca her yıl YILDIRIM serisi seferberlik tatbikatları ve ferdi seferberlik eğitimleri planlanmakta ve icra edilmektedir.

Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimine görevlendirildim. Planlanan tarihte önemli bir mazeretim olması durumunda ne yapmalıyım?

Mazeretinizin, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 23’üncü maddesinde sayılan aşağıdaki mazeret hallerinden olması durumunda en yakın askerlik şubesine mazeretinize ilişkin belgelerle müracaat ederek tatbikat/eğitim görevinizi erteletebilirsiniz.
a. Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi başlangıç tarihinde, herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı bulunanlar rapor tarihi sonuna kadar,
b. Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi başlangıç tarihinde, eşi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı bulanlar, hayati tehlike arz eden durumun ortadan kalktığı tarihe kadar,
c. Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi başlangıç tarihinden önceki veya sonraki on beş gün içinde eşinin, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ölmesi durumunda, ölüm tarihini takip eden on beş günlük sürenin sonuna kadar,
ç. Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi başlangıç tarihinden önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin evlenmesi durumunda, evlilik tarihini takip eden on beş günlük sürenin sonuna kadar,
d. Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi başlangıç tarihinden önceki veya sonraki iki ay içinde çocuğunun doğması durumunda, doğum tarihini takip edin iki aylık sürenin sonuna kadar.

Seferberlik tatbikatı / ferdi seferberlik eğitimi görevinin iptali mümkün müdür?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevin iptali, sefer görev emrinin iptalini gerektiren durumlar hariç olmak üzere mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin takibi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın kendiliğinden müracaatları veya kolluk kuvvetleri tarafından yakalanarak askerlik şubelerine getirilinceye kadar sürdürülmektedir.

Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimine katılan yükümlülerin özlük hakları nelerdir?

a. Seferberlik tatbikatı veya ferdi seferberlik eğitimine katılacak yedek personel, tatbikat başlama tarihinden önce en yakın askerlik şubesine başvurarak sevkini yaptırır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan genelge esaslarına göre, yedek personelin tatbikat/eğitim birliklerine kadar olan gidiş yol bedeli, iaşe/harcırahları Askeralma Genel Müdürlüğünce; tatbikat/eğitim süresince olan maaşı, yevmiyesi ve dönüş yol bedeli birliklerince ödenir.
b. Seferberlik tatbikatı / ferdi seferberlik eğitimine katılan işçilere, 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca, tatbikat/eğitim süresince herhangi bir ücret ödenmez. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca, tatbikat/eğitim süreleri yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılır. Serbest meslek mensuplarına; rütbesi karşılığı aylığının tatbikat/eğitim süresine tekabül eden kısmı ödenir.
c. Emekli aylığı almakta iken seferberlik tatbikatı / ferdi seferberlik eğitimine katılan yedek personelin ödemelerinde; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun 103’üncü maddesi gereği, almakta olunan aylığın rütbe maaşından az olması durumunda aradaki rütbe maaş farkı birliklerce ödenir.
ç. Seferberlik tatbikatı / ferdi seferberlik eğitimine katılan uzman erbaşlar 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 6’ncı maddesindeki; “Hizmete çağrılan yedeğe ayrılmış uzman erbaşlara muvazzaf emsalleri gibi özlük hakları verilir.” hükmüne göre işlem yapılır.
d. Seferberlik tatbikatlarına veya ferdi seferberlik eğitimlerine katılan yedek erbaş ve erlere, tatbikat/eğitim süresinin her günü için, 4857 sayılı İş Kanununa göre 16 yaşını doldurmuş bekar işçilere uygulanmakta olan aylık net asgari ücretin otuzda biri tutarında ödeme yapılır.
e. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan devlet memurlarının kademe ilerlemeleri 85’inci madde gereği devam eder. Rütbe maaşları almakta oldukları maaştan fazla olması durumunda 183’üncü madde gereği aradaki fark tatbikat/eğitim birliklerince ödenir.
f. Seferberlik tatbikatı / ferdi seferberlik eğitimi süresince yedek personele; 7179 sayılı Askeralma Kanunu ile TSK İzin Yönetmeliği’nde belirtilen önemli mazeretler dışında izin verilmez. Mazeretine binaen verilen izinler tatbikat/eğitim süresinden sayılmaz. Bu süreler mazeret bitimini müteakip tamamlatılır.
g. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışanların, tatbikat/eğitim görevlerinin bitmesini müteakip, eski iş yerlerindeki görevlerine dönmeleri kanunen güvence altına alınmıştır.

Seferberlik tatbikatı/ferdi seferberlik eğitimi süresince nerede kalacağım? Nasıl iaşe edileceğim?

a. Personel seferberlik tatbikatına katılan yedek personel kışlada veya tatbikat bölgesinde kalır, evci izni verilmez ve tatbikat süresince kazandan iaşe edilir.
b. Ferdi seferberlik eğitimine katılan yedek personel; birliğin muvazzaf personelinin uyguladığı mesai saatlerine aynen uyar, muvazzaf personelin istifade ettiği mesai araçlarından istifade eder, geceleri şehirlerde kalmak isteyenlere orduevi veya askeri misafirhanelerden yer verilir. İsteyenler eğitimin yapıldığı birlik/kurumda kalabilir, birlik/kurum dışına gidiş gelişler sivil elbise ile yapılır, evi aynı garnizonda olanlar gece evlerinde kalabilir, Cumartesi günleri birlik/kurumda eğitime devam edilir ve Pazar günleri serbest kalırlar. Eğitimine ihtiyaç duyulan ihtisaslarda yedek erbaş ve erler için de ferdi seferberlik eğitimi uygulanabilir, ancak yedek erbaş ve erler ferdi seferberlik eğitimi süresince birlik ve kurumlarda iskân ve iaşe edilirler.

Seferberlik tatbikatı ve ferdi seferberlik eğitimine özürsüz olarak katılmayanlara ne gibi cezai işlemler yapılır?

Yasal mazeretleri olmadığı halde seferberlik tatbikatına/ferdi seferberlik eğitimine katılmayan yedek personel, bakaya olarak takibe alınır. Bakaya kalan yükümlüler ele geçtiklerinde veya kendiliğinden askerlik şubelerine müracaatları halinde tatbikat/eğitim birliklerine sevk edilirler. Bu yükümlüler hakkında 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince idari para cezası uygulanır. (2020 yılı için askerlik şubelerine kendiliğinden müracaat edenler her gün için 6,00 TL, yakalananlar ise her gün için 12,00 TL idari para cezası ile cezalandırılır. İdari para cezaları her yıl yeniden değerlendirme oranlarına uygun olarak artırılır.)
Barışta verilen idari para cezası kesinleştikten sonra aynı suçu iki veya daha fazla süre ile tekrarlayanlar hakkında suç dosyaları hazırlanarak nüfusa kayıtlı olduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
Tatbikat/eğitim bakayası yükümlüler, yasal yaş sınırı dışına çıksalar dâhi tatbikat/eğitim süresi kadar hizmet yapmadıkça yükümlülükleri devam eder.

Daha önce tarafıma verilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğini nasıl öğrenebilirim?

e-Devlette sefer görev emriniz görünmüyorsa iptal edilmiştir. İptal tebliğinin yapılması için sefer görev emrinizle beraber en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

Seferberlik ilanında ne yapmalıyım?

Seferberlik ilanında yapılması gerekenler sefer görev emrinin talimatında açıklanmıştır. Buna göre; seferberlik duyurusu işitildiğinde 6 saat içinde her türlü şahsi hazırlık tamamlanarak yola çıkılır ve 48 saat içerisinde görevlendirildiğiniz birliğe katılım sağlanır. Yola çıkarken sefer görev emri, nüfus cüzdanı, künye levhası ve varsa askerî ve sivil sürücü belgesi yanında bulundurulur.
Yükümlülerin yol bedeli, iaşe/harcırahları askerlik şubesi başkanlıklarınca ödenir. Askerlik şubelerine uğramadan doğrudan birliklerine gidenler sefer görev emrinin bilet bölümünü kullanabilir.

Lojistik Seferberlik Faaliyetleri
Aracıma ait sefer görev emri olup olmadığını nasıl öğrenirim?

T.C. kimlik numaranız ve PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden oturum açılmasını müteakip sırasıyla e-hizmetler, güvenlik alt menüsü, Millî Savunma Bakanlığı Hizmetleri, Lojistik Seferberlik Hizmetleri sorgulama ekranları kullanılarak acınıza ait sefer görev emri olup olmadığı öğrenebilirsiniz.

Aracıma sefer görev emri verilmesini talep etmem durumunda sefer görev emri verilir mi?

Seferberlik mevzuatı gereğince sefer görev emri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin araç ihtiyaçları dikkate alınarak en yeni modelden başlayarak, istenilen niteliğe uygun, en yakın il/ilçelerden Millî Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi üzerinden bilgisayar ortamında verilmektedir. İstek üzerine araç sefer görev emri verilememektedir.

Neden sivil araçlara sefer görev emri verilmektedir?

Birliklerin kritik ve taktik araç ihtiyaçları barıştan itibaren temin edilerek karşılanmaktadır. Ancak birliğin kadrosunda olmasına rağmen mevcudunda bulunmayan araç ihtiyaçları, araç seferberliği kapsamında sivil kaynakta bulunan araçlardan karşılanmaktadır.

Kara nakil aracıma sefer görev emri nasıl verilir ve bu durumda ne yapmalıyım?

Milli Savunma Bakanlığınca görev verilen araçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti kararı alınmak ve tebliğ makamlarına gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince 4 suret çıktı alınarak tebliğ makamlarına gönderilir.
Tebliğ makamlarınca sefer görev emirleri kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine tebliğ edilir. Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti trafik belgesiyle birlikte devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. Böylece araç, sefer görev emri almış olur. Bu durumda tebliğ makamlarınca size tebliğ yapılana kadar herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir.

Deniz nakil aracıma sefer görev emri nasıl verilir ve bu durumda ne yapmalıyım?

Milli Savunma Bakanlığınca görev verilen araçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti kararı alınmak ve tebliğ makamlarına gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince 4 suret çıktı alınarak tebliğ makamlarına gönderilir.
Liman Başkanlıkları, sefer görev emirlerini kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine tebliğ ederler. Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. Böylece araç, sefer görev emri almış olur. Bu durumda tebliğ makamlarınca size tebliğ yapılana kadar herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir.

Hava nakil aracıma sefer görev emri nasıl verilir ve bu durumda ne yapmalıyım?

Milli Savunma Bakanlığınca görev verilen araçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti kararı alınmak ve tebliğ makamlarına gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince 4 suret çıktı alınarak tebliğ makamlarına gönderilir.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sefer görev emrini kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine tebliğ ederler. Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Tebliğ işlemi tamamlanan diğer üç sureti İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. Böylece araç, sefer görev emri almış olur. Bu durumda tebliğ makamlarınca size tebliğ yapılana kadar herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir.

İş makinelerinin sefer görev emri nasıl verilir ve bu durumda ne yapmalıyım?

Milli Savunma Bakanlığınca görev verilen araçlar Milli Müdafaa Mükellefiyeti kararı alınmak ve tebliğ makamlarına gönderilmek üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince 4 suret çıktı alınarak tebliğ makamlarına gönderilir.
Odalar, sefer görev emrini kendilerine ulaşmasından sonra en geç 60 gün içinde araç sahiplerine tebliğ ederler. Tebliğ edilen sefer görev emrinin bir sureti devamlı olarak araçta bulundurulmak üzere araç sahibine ve/veya şirket sahibine verilir. Böylece araç, sefer görev emri almış olur. Bu durumda tebliğ makamlarınca size tebliğ yapılana kadar herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir.

Hem aracıma hem şahsıma sefer görev emri verilmesi durumunda ne yapmalıyım?

Bu durumda araç sahibi veya sürücüsü öncelikle aracını görevli olduğu birliğe teslim etmeli, buradan alacağı belgeyle sefer görev emirli olduğu birliğe katılmalıdır.

Araca ait sefer görev emrinin kaybedilmesi veya aracın eski sahibinden teslim alınmaması durumunda neler yapılmalı?

Bu durumda en yakın il afet ve acil durum müdürlüğüne müracaat edilerek sefer görev emrinin bir sureti temin edilir.

Aracıma ait sefer görev emri hangi hallerde iptal edilir?

a. Sefer görev emirli aracın evsafının (niteliğinin) değiştiğinin, hurdaya ayrıldığının veya dış ülkelere satıldığının araç sahibi tarafından kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna bildirilmesi halinde sefer görev emri iptal edilir. İptal işlemi 30 gün içerisinde araç sahiplerine tebliğ edilir.
b. Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaç makamlarınca o araca ihtiyacın kalmadığının Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesini müteakip aracın sefer görev emri iptal edilir. İptal işlemi 30 gün içerisinde araç sahiplerine tebliğ edilir.
c. İlk defa sefer görev emri verilen bir araca ait tebliğ işlemleri devam ederken aracın başka bir ile nakil olduğunun Millî Savunma Bakanlığına bildirilmesi halinde sefer görev emri iptal edilir.

Sefer görev emirli aracımın çalınması halinde ne yapmalıyım?

Aracın çalındığının ilgili tescil kuruluşlarına bildirilmesini müteakip bir yıllık bekleme süresinin sonunda araç bulunamadıysa araç sahibi tarafından il afet ve acil durum müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak sefer görev emrinin iptal edilmesi talep edilir.

Araca ait sefer görev emri nerede ve ne kadar süre ile saklanmalıdır?

Sefer görev emri araç tescil belgeleri ile birlikte iptal edilene kadar sürekli olarak araçta bulundurulmalıdır.

Araç sahipleri seferberlik halinde nasıl çağrılır, araçlar görevlendirildikleri birliklere nasıl getirilir?

Araçların getirilmesi için duyuru işlemleri gizli veya açık olarak yapılır. Duyuru, sefer görev emri almış araçların sahibi veya sürücüleri için getir emri yerine geçer. Araç sahibi ve sürücüleri hazırlıklarını yapar, aracını, malzeme ve avadanlıklarıyla birlikte duyurudan sonraki altı saat içinde bulunduğu yerdeki Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna getirir. Komisyonlarca gelen araçların muayenesi yaptırılır. Aracın o andaki değeri saptanır. Teslim alınan araçların sürücüsü yoksa sevk işlemi, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonlarınca saptanacak personel tarafından yapılır. Aracı kullanan kişi, aracı tahsis edildiği birlik veya kuruma götürmek ve kullanabilecek askeri personele teslim edinceye kadar görev yapmak zorundadır.

Seferberlik ve savaş halinde sefer görev emirli aracın hasar alması durumunda ne gibi işlem yapılmalıdır?

Milli Müdafaa Mükellefiyeti uygulanarak TSK’ya tahsis edilen araçlara kira bedeli ödenir. Kiralanan her türlü aracın sahibi ve/veya sivil kullanıcısının ihmal ve kusuru dışında zayi olması veya hasara uğraması durumunda meydana gelen zarar ve hasarlar devlet tarafından tazmin olunur. Tazmini mümkün olmayanlar devlet malı olarak rayiç bedel üzerinden satın alınır

Araç seferberlik tatbikatlarının maksadı nedir?

Araç seferberlik tatbikatlarının maksadı kurulu ve seferde kurulacak askeri birlik ve kurumların araç seferberlik hazırlıklarının denenmesi, seferberlik halinde Millî Müdafaa Mükellefiyeti komisyonlarının yapacakları araç tedarik faaliyetlerini barış döneminde uygulatarak tecrübe kazandırılmasıdır.

Araç seferberlik tatbikatları ne kadar sürmektedir?

Seferberlik ve savaş hali tatbikatlarının yapılmasına Cumhurbaşkanlığınca her defasında en çok 10 günü geçmemek üzere karar verilir. Bu kapsamda araç sahibi ve sürücüleri tatbikata çağrılabilir.

Seferberlik tatbikatına katılacak araçlara tebliğ nasıl yapılır?

Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenmiş ve Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonu kararı alınmış, “Seferberlik Tatbikatı Silahaltı Davetiyesi” ilgili tebliğ makamlarınca 7201 sayılı Tebligat Kanununu hükümlerine uygun olarak bir sureti devamlı araç üzerinde bulundurulmak üzere araç sahibi/sürücüsüne dört nüsha imzalatılarak tebliğ edilir.

Aracım tatbikata görevlendirildiğinde ne yapmalıyım, aracımı nereye ve nasıl getirmeliyim?

Tatbikatın başlamasından bir gün önce silahaltı davetiyesinde yazan yer ve saatte tatbikatın yapıldığı il / ilçedeki Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna Karayolu Trafik Yönetmeliği Cetvel 1-2'de belirtilen;
a. Teçhizat ve ilk yardım malzemesi,
b. Seferberlik tatbikatı silahaltı davetiyesi,
c. TC kimlik belgesi, ç. Aracın ruhsatı,
d. Sürücü belgesi ile müracaat edilir. Ayrıca müracaat esnasında araç depolarının en az ½’si dolu bulundurulur.

Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin olarak kendilerine verilen tatbikat görevini ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere uygulanacak cezalar nelerdir?

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu gereğince alınacak kararlara ve tedbirlere aykırı hareket edenler fiilleri daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, altı aydan iki yıla kadar hapis ve elli bin liradan aşağı olmamak üzere para cezasıyla cezalandırılırlar. Verilecek ceza; fiil, seferberlik halinde işlenmiş ise bir misli, savaş halinde işlenmiş ise iki misli artırılarak hükmolunur.

Özel Nakliyat ve Özel İnşaat Firmalarına Barış Döneminde Seferi Yükümlülük Nasıl Verilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali özel nakliyat ve özel inşaat firma ihtiyaçlarına ilgili bakanlıklarca gerekli tahsisler yapılır, MSB’ye gönderilir, MSB tarafından tahsisler ihtiyaç makamlarına bildirilir. İhtiyaç makamı ile firma arasında sözleşme yapılır.

Özel Nakliyat ve Özel İnşaat Firmalarının Seferberlik ve Savaş Hallerinde Görevlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Özel Nakliyat ve Özel İnşaat Firmalarının çağrılması için “Özel Nakliyat Firma/Özel İnşaat Firma Tahsis ve Yükümlülük Tebliğ Belgesi” tanzim edilerek ilgili bakanlıklarca 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre tebliğ edilir. Firma barış şartlarında yapılmış sözleşme esaslarına göre yükümlülüğünü yerine getirir.

Mal ve Hizmet Seferberliği Kapsamında Firmalara Uygulanacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir? Hangi Hallerde Uğradıkları Zararlar Tazmin Olunur?

Ortaya çıkabilecek ihtilafların karşılıklı görüşmeler yoluyla çözülmesi esastır. Ancak taraflarca halledilemeyen sorunlar MSB’ye intikal ettirilir. Müteakip işlemler T.C. Mahkemeleri tarafından yürütülür. İkinci defa çağrıldığı halde sözleşme imzalamaktan imtina eden veya seferberlik ve savaş halleri ile barış döneminde seferberlik tatbikatlarına çağrıldığı halde katılmayan firmalara 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu esaslarına göre Cumhuriyet Başsavcılığı/Savcılığına suç duyurusunda bulunmak suretiyle yasal işlem başlatılır.
Firmaların, iş ve hizmetin devamı sürecinde düşman, düşmanca bulunan unsurlar, düşmana müzahir unsurlar ve/veya doğal afetler nedeniyle uğrayacakları hasar ve zararlar devlet tarafından tanzim olunur.

Mal ve hizmet seferberliği kapsamında firmama görev verilmiştir. Seferberlik ve savaş halinde ne yapmam gerekmektedir?

İhtiyaç sahibi birlik komutanlığı ile firmanız arasında yapılan detay protokol esaslarına uygun olarak talep edilen ürünü istenilen yer ve zamanda teslim etmeniz gerekmektedir.

Mal ve hizmet seferberliği kapsamında firmama yükümlülük verilmiştir. Ancak firmamın durumunda değişiklik olduğunda ne yapmam gerekmektedir?

Firmanızın işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarını, bu hususların vukuu tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekçeleri ile birlikte sözleşme yapılan komutanlığa, Millî Savunma Bakanlığına ve ilgili bakanlığa bildirmeniz gerekmektedir.

Harp Sanayii Seferberlik Faaliyetleri
Harp Sanayii Seferberliği kapsamında firmama görev verilmiştir. Seferberlik ve savaş halinde ne yapmam gerekmektedir?

İhtiyaç sahibi birlik komutanlığı ile firmanız arasında yapılan detay protokol esaslarına uygun olarak talep edilen ürünü istenilen yer ve zamanda teslim etmeniz gerekmektedir.

Harp Sanayii Seferberliği kapsamında firmama yükümlülük verilmiştir. Ancak firmamın durumunda değişiklik olduğunda ne yapmam gerekmektedir?

Firmanızın işi bırakma, iş değiştirme, adres değiştirme gibi durumlarını, bu hususların vukuu tarihinden itibaren 30 gün içinde gerekçeleri ile birlikte sözleşme yapılan komutanlığa, Millî Savunma Bakanlığına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmeniz gerekmektedir.

Harp Sanayii seferberliği kapsamında yükümlülük verilecek kritik araç ve personel için erteleme teklifi yapılabilir mi?

Harp Sanayii faaliyetleri kapsamında görev alan kurum ve kuruluşlar; kritik araç ve personeli için, olabilecek erteleme tekliflerini ilgili mevzuat [(90/500 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü (103’üncü Madde) ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği)] hükümleri çerçevesinde yapabilirler.

Maliye ve Bütçe Konuları
Askere giderken tarafıma ödenen yol masrafım nasıl hesaplanıyor?

22 Temmuz 2020 tarihinden sonra askere sevk edilen yükümlülerin yol masrafı; Askeralma Yönetmeliğinin 102’nci maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğünün genel ağında yayımlanan İller Arası Mesafe Cetveli ve İl /İlçe Arası Mesafe Cetvelinde belirtilen mesafeler baz alınarak hesaplanmaktadır.
Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;
a. 400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,
b. 400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,
c. 800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,
ç. 1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin, güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.
Yol Masrafı = ( Km x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı)+ İaşe Bedeli

Yol masrafımı nereden ve nasıl alabilirim?

Sevkinize ilişkin yol masrafınız sevk evrakınızı aldıktan sonra 3 iş günü içerisinde PTT’ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine yapacağınız başvuruda; kimlik belgeniz ile "ASAL Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafınızı alabilirsiniz.

Hava değişimi raporu aldım. Hava değişimi ücretimi nereden alabilirim?

01 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan Hava Değişimi Rapor ücretleri birlik komutanlıklarının bağlı oldukları harcama birimlerince ödenmektedir.

Her izine ayrıldığımda yol masrafım ödenecek mi?

Askeralma Yönetmeliğinin 31’inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki kanuni izinler için bir defa, beşinci fıkrası kapsamındaki mazeret izinlerinde ise her defasında gidiş ve dönüş taşıma ve iaşe bedelleri birlik komutanlıklarının bağlı olduğu harcama birimlerince ödenir.

Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MSB bağlısı birlik, kurum ve kuruluşlarda gıdaların kontrolü yapılıyor mu?

MSB’de gıdaların muayene ve kontrol işlemleri satın alma aşamasından itibaren başlamakta ve tüketilinceye kadar tüm aşamalarda devam etmektedir. Birliklerde ilk olarak gıda kontrol ve hijyen denetim görevlileri tarafından hem gıdalar hem de gıdaların temas ettiği tüm alanlar günlük olarak titizlikle kontrol edilmekte, bu hizmetin devamlılığı ve her türlü laboratuvar analizleri ise akredite olmuş Gıda Kontrol Müfreze (GKM) Komutanlıkları tarafından en güncel teknolojik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.

MSB bünyesinde gıda enfeksiyon ve zehirlenmelerine karşı ne gibi önlemler alınmaktadır?

Olası gıda enfeksiyon ve zehirlenmesi vakalarının önlenebilmesi maksadıyla; her türlü fiziksel muayene ve laboratuvar analizi yapılan sağlıklı gıda tedariki yapılmakta, birliklerde ve Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarında görev yapan gıda kontrol ve hijyen denetim görevlileri tarafından günlük, haftalık, aylık kontroller yapılmaktadır. Ayrıca birliklerde gıdaların hazırlanmasında görevlendirilecek her personele detaylı göreve yönelik koruyucu sağlık muayeneleri yapılmakta ve yalnızca müspet sonuçlananların göreve başlamasına müsaade edilmektedir. Tüm sağlık kontrollerinden geçerek görevlendirilen personel ile birlik gıda kontrol ve hijyen denetim görevlilerine yılda en az bir defa olacak şekilde detaylandırılmış hijyen eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte, ayda en az bir defa olmak üzere bir öğünün tamamını içerecek şekilde alınan yemek numunelerinin mikrobiyolojik analizleri yapılarak hijyen kontrolleri yapılmaktadır. Gerekli durumlarda mobil araçlarla usulüne uygun olarak numuneler alınmakta ve analizleri yapılmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğü
Harita Genel Müdürlüğü
Harita Genel Müdürlüğü Hangi Alanlarda, Nasıl Ve Kimlerle İşbirliği Faaliyetleri Yürütmektedir?

Harita Genel Müdürlüğü mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak, eğitim, araştırma, geliştirme, ortak üretim vb. konularda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile diğer tüzel kişilerle, konuya özel düzenlenen protokoller çerçevesinde işbirlikleri yapmaktadır. Web Harita Servisine (WMS) yönelik örnek protokole ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye’de Harita Üretim Sorumluluğu Hangi Kuruluşlara Aittir?

Harita üretim sorumluluğu; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169’uncu maddesi ile 31 Ağustos 1994 tarih ve 22037 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Harita ve Harita Bilgileri Temin ve Kullanma Yönetmeliği“nin 5'inci maddesinde belirtilmiştir.
Buna göre;
- Bakanlıklar veya kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve teknik ihtiyaçlarının gerektirdiği 1/5.000 ve daha büyük ölçekli haritaları yapabilir veya yerli gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilirler.
- Ülke temel ağlarının (Nirengi, nivelman, gravite ve manyetik) kurulması ve yaşatılması ile 1/5.000 (hariç)’den daha küçük, 1/250.000 (dâhil)’den daha büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretilmesi, çoğaltılması ve arşivlenmesi, Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorumluluğundadır.

Bir Haritayı Kullanmak İçin Harita Genel Müdürlüğünden Onay Alınmalı Mıdır?

Bir haritayı kullanım bedeli karşılığında satın alan kişi veya kuruluş, bu haritayı kendi özel çalışmaları için kullanabilir. Bunun için herhangi bir izin alınması gerekmez. Ancak, satın alınan haritanın çoğaltılması, üçüncü kişilere verilmesi veya ticaret konusu yapılması, haritayı üreten kişi veya kuruluşun izni kapsamında, telif ve iktibas haklarının ödenmesi kaydıyla mümkün olabilir.

Harita, Atlas, Küre Ve Benzeri Ürün Üretmek Veya İthal Etmek İçin Harita Genel Müdürlüğünden Uygunluk Onayı Alınmalı Mıdır ?

Bakanlar Kurulunun 05 Temmuz 1994 tarih ve 94/5856 karar sayılı “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve kullanma Yönetmeliği”nin 18.c bendi;
“Çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek her türlü harita (kadastral haritalar hariç), atlas, küre ve benzeri dokümanın, ülke menfaatlerine aykırı olabilecek coğrafî isimler ve ülke sınırlarının kontrolü maksadıyla:
- Yurt içinde üretilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanların basım ve yayımı öncesinde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğüne; deniz haritalarının basım ve yayım öncesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelettirilerek uygunluk onayı almak,
- Yurt dışından ithal edilecek kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğünden; deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından ithal uygunluk yazısı almak,
- Bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanların üretiminde Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce üretilmiş olan harita, atlas ve benzeri dokümanlardan yararlanılmış ise ayrıca talep edilecek telif veya iktibas hakkı ücretini ödemek.”
31 Aralık 2005 tarih ve 26040 sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ (2006/5)”;
“Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde:
-Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığının (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
-Diğer haritalar için ise Millî Savunma Bakanlığının (Harita Genel Müdürlüğü) uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.“ hükümleri gereğince, çeşitli amaçlarla yurt içinde üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek her türlü harita (kadastral haritalar hariç), atlas, küre ve benzeri doküman için Harita Genel Müdürlüğünden basım veya ithal etmek için uygunluk onayının alınması gerekmektedir.

Harita Genel Müdürlüğünce Satılan Ürünler Nelerdir?

Satıştaki ürünleri temelde iki gruba ayırmak mümkündür:
- Birinci grupta, tematik haritalar (Türkiye fiziki, Dünya fiziki ve siyasi, şehir planları, fiziki plastik kabartma haritalar vd.) yer almaktadır. Tematik haritalar, satışa sunulan tüm ürünlerin küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu haritalar HARİTA SATIŞ BÜROSUNDA satın alınabilmektedir.
- İkinci grupta ise anında satılan ürünler arasında yer almayan, talebe göre hazırlanmaları için kısa bir süreye ihtiyaç duyan diğer ürünler yer almaktadır. Talep sahibinin coğrafi verisine ihtiyaç duyduğu bölge/alan genişliğinin farklı olması, satıştaki sayısal ürün çeşitliliği (vektör, raster, vd.), ürün formatındaki farklılık (Tiff, jpeg, vd.), datum (ED-50, WGS84) seçenekleri gibi kriterler talep edilen ürün için hazırlık yapılmasını gerektirmektedir. Hazırlanmaları için özel işlem gerektiren bu tür ürünlerden satılması serbest olanlar, mümkün olan en kısa sürede hazırlanarak kullanıcılara sunulmaktadır. Bu gruba giren ürünler, hizmetler ve fiyat listesi ayrıntılı olarak http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasında yer almaktadır.

Harita Genel Müdürlüğü Ait Ürün Fiyatlarında İndirim Geçerli Midir?

Basılı kâğıt ve plastik kabartma haritalar için indirim aşağıdaki koşullarda geçerlidir:
- İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerinin öğrenci kimlik belgesi veya nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (5-18 yaş arasında) ile bireysel müracaatlarında, önlisans, lisans, lisansüstü ya da doktora öğrencilerinin, öğrenci kimlik belgesi aslı ve fotokopisi ile bireysel müracaatlarında,
- İlkokul, ortaokul ya da lise öğrencileri için Okul Müdürü tarafından veya ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri için Bölüm Başkanı tarafından bir ya da birden fazla öğrenci adına toplu müracaat etmeleri halinde,
- Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri ve özürlülere, durumunu belirtir belge ile müracaatlarında, her üründen en fazla beş (plastik kabartma haritalarda bir) adet alımlarına %25 indirim uygulanmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğü Ürünleri İçin Nasıl İrtibat Kurulabilir?

Harita Genel Müdürlüğünce satışa sunulan bütün ürünler ve fiyat listesi http://www.harita.gov.tr/urunler sayfasında verilmektedir.
Harita Satış Bürosunda satışa sunulan tematik haritalar için; Harita Satış Bürosu Cebeci/Ankara'da bulunan merkez kışla içerisinde yer almaktadır. Satışlar şahsen başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine Harita Genel Müdürlüğünde yapılmaktadır. Harita Genel Müdürlüğüne şahsen başvuru mümkün değil ise, bu durumda talep edilen ürünler, kargo ile ödemeli gönderilebilmektedir. İrtibat için 312 595 20 72 - 312 595 23 28 numaralı telefonlar aranabilir.
Tematik Haritalar dışında kalan ve satışı yapılan diğer ürünler için irtibat bilgileri;
Adres:
Harita Genel Müdürlüğü
Plan ve Prensipler Dairesi Başkanlığı
Yurtiçi İlş.Ş.Md.lüğü
06100 Dikimevi Ankara
Tel : 312 595 22 25, 26, 27, 28, 29
Faks : 312 320 14 95
e-posta: hgk@harita.gov.tr

Haritacılık Müzesinde Hangi Objeler Var Ve Ziyaret Esasları Nedir?

Harita Genel Müdürlüğü, Haritacılık Müzesinde; Harita Genel Müdürlüğünün kurucusu kabul edilen Korg. M.Şevki ÖLÇER anısına düzenlenmiş bir bölüm içerisinde kendisine ait kullandığı şahsi eşyalar bulunmaktadır.
Diğer bölüm 4 kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda, harita yapımında kullanılan tarihî aletler, ikinci kısımda, tarihî haritalar, üçüncü kısımda, dünyada ilk üretilen tarihî kabartma haritalar, dördüncü kısımda ise, ünlü ressamlara ve asker ressamlara ait orijinal tablolar bulunmaktadır.
Haritacılık Müzesi Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, resmi ve dini tatil günlerine isabet etmeyen diğer günlerde 09.30-12.00, 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Toplu olarak ziyaret etmek isteyenler, ziyaret tarihinden önce yazı ile başvurarak Harita Genel Müdürlüğünce verilecek izin ile yukarıda belirtilen günlerde müzeyi ziyaret edebilirler. Başvuruda bulunmak için; 312 3201495 numaralı faksa ayrıntılı dilekçeniz ile başvurabilirsiniz. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve kişisel başvurular, Harita Genel Müdürlüğü izni ile yabancı ziyaretçiler ise Genelkurmay Başkanlığından alınan izin ile müzeyi ziyaret edebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 0 (312) 595 22 22 - 595 23 94 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Haritacılık Müzesinde Hangi Objeler Var Ve Ziyaret Esasları Nedir?

Harita Genel Müdürlüğü, Haritacılık Müzesinde; Harita Genel Müdürlüğünün kurucusu kabul edilen Korg. M.Şevki ÖLÇER anısına düzenlenmiş bir bölüm içerisinde kendisine ait kullandığı şahsi eşyalar bulunmaktadır.
Diğer bölüm 4 kısımdan oluşmaktadır; birinci kısımda, harita yapımında kullanılan tarihî aletler, ikinci kısımda, tarihî haritalar, üçüncü kısımda, dünyada ilk üretilen tarihî kabartma haritalar, dördüncü kısımda ise, ünlü ressamlara ve asker ressamlara ait orijinal tablolar bulunmaktadır.
Haritacılık Müzesi Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç, resmi ve dini tatil günlerine isabet etmeyen diğer günlerde 09.30-12.00, 14.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Toplu olarak ziyaret etmek isteyenler, ziyaret tarihinden önce yazı ile başvurarak Harita Genel Müdürlüğünce verilecek izin ile yukarıda belirtilen günlerde müzeyi ziyaret edebilirler. Başvuruda bulunmak için; 312 3201495 numaralı faksa ayrıntılı dilekçeniz ile başvurabilirsiniz. Eğitim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve kişisel başvurular, Harita Genel Müdürlüğü izni ile yabancı ziyaretçiler ise Genelkurmay Başkanlığından alınan izin ile müzeyi ziyaret edebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 0 (312) 595 22 22 - 595 23 94 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Harita Genel Müdürlüğüne Personel Alımı Nasıl Yapılır?

Doğrudan personel alımı yapılmayan Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan;
- Subay, Astsubay, Uzman Erbaş alımları; Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı (Dikimevi/Ankara)'nca yapılmaktadır. Bunun için https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinin takip edilmesi yararlı görülmektedir.
- Devlet Memuru alımları ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından açılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) neticesine göre, tahsis edilen kontenjan dâhilinde Milli Savunma Bakanlığınca yapılmaktadır. Bunun için http://www.msb.gov.tr internet adreslerinin takip edilmesi yararlı görülmektedir. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığına Devlet Memuru alımları, gazetelere ilan verilmek suretiyle de duyurulmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğünde Staj Yapılabilir Mi?

Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, MSB Harita Genel Müdürlüğünde büro çalışmaları stajı yapabilmektedirler.
Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi ve staj çalışmalarına iştirak edilmesi ile stajın icrasına ilişkin esaslara Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzundan ulaşılabilmektedir.
Staj Kılavuzunda belirtilen niteliklere haiz öğrencilerin; başvuru formu ile birlikte kılavuzda belirtilen belgeleri tamamlayarak Harita Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yapılan başvurulara ilişkin başvuru sonuçları; ilgililere duyurulmak üzere HGM’nin www.harita.gov.tr internet sitesinde ve HGM Cebeci Kışlası (Cebeci/ANKARA) girişinde yayımlanmaktadır.
Konu ile ilgili olarak 0 312 595 2039 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.
Harita Genel Müdürlüğü Staj Kılavuzuna ulaşabilmek için tıklayınız.
Staj Başvuru Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formuna ulaşabilmek için tıklayınız.
(İsimlerde kısaltma yapılmadan büyük harflerle ve okunaklı olarak iki nüsha doldurulacak, resmin üzeri imza ve mühürle üniversite tarafından onaylanacak ve formun sağ alt köşesi öğrenci tarafından imzalanacaktır.)
(Staj Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

Yurt İçinde Üretilen Ve/Veya Yurt Dışından İthal Edilen Haritalar İle Navigasyon (Yöngüdüm) Amaçlı Yurt İçinde Üretilen Ve/Veya Yurt Dışından İthal Edilen Her Türlü Haritanın (Atlas, Küre, Yapboz Oyuncak Vb.) Harita Genel Müdürlüğü Tarafından İncelenerek Basım Uygunluk Veya İthal Uygunluk Onaylarının Verilmesi İşlemlerine İlişkin Cevap Süreci Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

- “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği” gereği, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü dokümanı, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretim ve kullanımını önlemek amacıyla inceleme görev ve sorumluluğu Harita Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
- Ayrıca, Gümrük Müdürlükleri, mevcut uygulamada tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç) ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) yurt dışından ithalinde “Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamında hareket etmekte ve söz konusu eşyaları ilgilisine göre Hrt.Gn.Md.lüğüne veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına incelettirerek yurt içine girişini gerçekleştirmektedir.
- Harita ve harita bilgisi içeren doküman numunelerinin incelenmesi faaliyeti; “Harita, Atlas, Küre ve Benzeri Coğrafi Doküman İnceleme Yönergesi” kapsamında yürütülmektedir. Yapılan incelemede söz konusu dokümanın, ilgili yönergeye uygun olmayan hususlar ilgililerine düzeltilmek üzere iade edilmekte ve müteakiben uygunluk onayı verilmektedir. Aksi takdirde söz konusu harita ve harita bilgisi içeren dokümanların yayımlanmasına ve ithaline onay verilmemektedir.
- Onaylanması talep edilen dokümanın tarihi ve kültürel nitelik taşıması durumunda, söz konusu doküman hakkında başta Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaktadır.
- Söz konusu dokümanların incelenerek onaylanması süreci; dokümanın niteliği, dokümanda yer alan verinin yoğunluğu, dokümanın içerisindeki hata oranı ve bu hataların talep sahibi tarafından düzeltilmesi sürecine göre değişmektedir. Kontrole gönderilen dokümana, hata içermemesi durumunda, talep yoğunluğuna bağlı olarak 3-15 gün içerisinde onay verilmektedir.

Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
17/9/2019 tarihli ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Kararın kapsamında Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hangi mal ve hizmetler tedarik edilmektedir?

1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;
1) Silah, mühimmat ve diğer harp malzemeleri, sistem, araç-gereç, makine, teçhizat, yapım ve bunlarla doğrudan ilgili her türlü alımları,
2) Beslenme, malzemeli yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti, giyim, kuşam, ibate ihtiyaçlarına ilişkin alımları,
3) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının görevleri ve ihtiyaçlarına ilişkin alımları,
4) Savunma ve güvenlikle ilgili veya gizlilik içinde yürütülmesine Bakanlık tarafından karar verilen diğer alımları kapsamaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelerin ilan ve davet esasları nelerdir, davetliler hangi esaslara göre tespit edilmektedir?

İlan ve davet esaslarınını bildiren ilgili maddeler aşağıda belirtilmiştir:
1) Davet edilecek istekliler ihale yetkilisince belirlenir ve davet edilecek istekli sayısı ivedi veya zorunlu haller dışında üçten az olamaz.
2) İlan/duyuru yapmaksızın istekliler doğrudan teklif vermeye davet edilir. Teklif veren isteklilerde sayı sınırı aranmaz.
3) Bu usulde ilan/duyuru yapılmaması esastır. Ancak idare tarafından ihtiyaç duyulması halinde sadece harp silah araçları, ana malzeme, bunlara ilişkin sistemler, cihaz, radar, platform ve benzeri malzemeler ile bunların bakım, onarım, işletme veya idamesine yönelik alımlarında ücretli veya ücretsiz ilan/duyuru yapabilir. İlan/duyuru yoluyla yapılan alımlarda gelen teklifler idare tarafından davet edilen istekli olarak kabul edilir ve sayı şartı aranmaz.
4) Davet edilen isteklilerden istenilecek ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine ilişkin hususlar alım dökümanında belirtilir.
5) Alım dökümanı, davet edilenler tarafından idarede bedelsiz görülebilir. Davet edilen isteklilerden alıma katılmak isteyenlerin alım dökümanında aksi belirtilmedikçe dökümanı satın almaları zorunludur. Alıma sadece idare tarafından davet edilen istekliler katılabilir.
6) Davet edilecek isteklilerin tespit edilmesinde; Bakanlıkça tespit edilecek usul ve esaslar kapsamında oluşturulacak yeterlilik kriterlerine uygun olduğu değerlendirilen tedarikçileri içeren onaylı tedarikçi listesi belirlenebilir. İdare, alımın konusuna göre onaylı tedarikçi listesinde yer alan tedarikçileri veya onaylı tedarikçi listesinde yer almayan tedarikçileri de davet edebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için tedarik edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yurt içinden veya yurt dışından tedarik edilen malzemeler, konusunda uzman personellerden oluşan muayene komisyonlarınca Alım Dokümanında (İdari şartname/Teknik Şartname/Sözleşme) belirtilen istekler ile mevcut mevzuat (Sözleşme, Yönetmelik, Yönerge) esaslarına uygun şekilde kontrol edilmektedir.
Muayene komisyonları tarafından öncelikle malın fiziksel özelliklerinin görsel, boyutsal, duyusal olarak kontrolü (laboratuvar ortamında yapılacak istekler hariç) yapılmaktadır. Bu kapsamda malın cinsine göre fabrika/fonksiyon testi, gıda maddeleri için duyusal muayene kontrolü yapılmaktadır. Fiziksel özellikleri uygun ve alımın laboratuvar muayenesi gerektirmesi durumunda laboratuvar muayenesinin tamamı öncelik idareye bağlı birimlerdeki laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.
Ayrıca;
- NATO üyesi ülkelerden yapılan tedariklerde o ülkenin Milli Kalite Güvence Makamına, “Hükümet Kalite Güvencesinin Karşılıklı Kabulü” Dokümanında anlaşması kapsamında,
- NATO üyesi olmayan ülkelerde ise, eğer o ülke ile yapılmış bir Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması varsa, bu anlaşma kapsamında ilgili ülkenin Millî Kalite Güvence Makamına delege edilerek yaptırılabilmektedir.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından AQAP Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi nasıl ve hangi kuruluşlara verilmektedir?

AQAP (Allied Quality Assurance Publications-NATO Müttefik Kalite Güvence Yayınları) belgelendirilmesi; 5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve bunlara ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara ait Teknolojilere ilişkin Liste”de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan ve “Üretim İzin Belgesi”ne sahip firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsama girmeyen firmalar AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmemektedir. MSB örün sitesinin https://www.msb.gov.tr/Tedarik/icerik/aqap-faaliyetleri altında;
- AQAP NATO Müttefik Kalite Güvence Yayınları,
- AQAP Belgesi Başvuru işlemleri,
- AQAP Belgesi Kapsamında İlk Belgelendirme ve Belge Yenileme Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler,
- AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafından Yapılacak işlemler,
- AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları,
- AQAP Belgesine sahip Kuruluşlar,
ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı
Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığı
Mayın nedir?

“Mayın” toprağın veya diğer yüzeylerin altına, üzerine veya yüzeye yakın yere yerleştirilmiş ve bir insanın veya aracın mevcudiyeti, yaklaşması veya temas etmesi neticesinde patlayacak şekilde tasarlanmış bir mühimmat anlamına gelir.

Anti-Personel Kara Mayını (APKM) nedir?

Bir insanın mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile patlamak üzere tasarlanmış ve patlamasıyla bir veya daha fazla insanı iş yapamaz duruma getirecek, yaralayacak veya insanı öldürecek olan mayındır.

Anti-Tank (A/T) Mayını nedir?

Bir tankın veya bir başka aracın mevcudiyeti, yaklaşması veya teması ile patlamak üzere tasarlanmış ve patlamasıyla aracı tahrip etmek veya hareketsiz hale getirmek amacıyla imal edilmiş mayındır.

Patlamamış mühimmat nedir ?

İşleme tabi tutulmuş, tapalanmış, kurulmuş veya kurulmamış, kullanılmak üzere hazırlanmış veya kullanılmış ancak işlevini yerine getirmede başarısız olmuş mühimmatı ifade eder.

Mayın faaliyeti nedir?

Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemini ve bu işlemin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetleri ifade eder

İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyeti nedir?

Mayın ve/veya patlamamış mühimmatın bulunduğu alanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, zaman ve maliyet baskısı olmadan, çalışanların ve üçüncü şahısların can güvenliğine öncelik verilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamını ifade eder.

Ülkemizde mayınlar ne zaman ve neden döşenmiştir?

Ülkemizde mayınlar 1955-1996 yılları arasında soğuk savaş savunma stratejisi, kaçakçılıkla mücadele, güvenlik ve terör nedenlerinden dolayı döşenmiştir.

Ülkemizde mayın temizlik faaliyeti nerede icra edilmektedir?

Ülkemizin doğu ve güney sınırları ile bazı iç bölgelerde mayınlı alanlar bulunmaktadır. Özel Mayın Arama Timleri (ÖMAT/JÖMAT) vasıtasıyla Ardahan, Iğdır, Ağrı, Hakkari, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Hatay illerinde mayın temizliği; Diyarbakır ve Ankara’da patlamamış mühimmat temizliği icra edilmektedir.

İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine ilişkin uluslararası sözleşmeler nelerdir

Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmesi (Ottava Sözleşmesi) ve Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayrım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ve Sınırlandırılması Sözleşmesi (BKSS)

Ottava Sözleşmesi’nin kapsamı nedir ve Türkiye sözleşmeye ne zaman taraf olmuştur

Ottava Sözleşmesi, “Anti-Personel Mayınların Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme”, taraf devletlerin antipersonel mayın kullanmasını, bunları geliştirmesini, üretmesini, bir başka şekilde edinmesini, depolamasını, elde tutmasını veya doğrudan ve dolaylı yoldan bir başkasına devretmesini yasaklayan bir sözleşmedir.
Ottava Sözleşmesine göre Türkiye mayın faaliyetlerini aşağıda listelenen beş temel faaliyet altında gerçekleştirmektedir ;
1. İnsani Maksatlı Mayın/Patlamamış Mühimmat Temizliği,
2. A/P Mayın Stoklarının İmhası,
3. Mayın/Patlamamış Mühimmat Risk Eğitimi,
4. Mayın Mağdurlarına Yardım,
5. Mayın Karşıtı Faaliyetler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sözleşmeyi 12 Mart 2003’te imzalamış ve müzakere 1 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BKSS nedir ve Türkiye sözleşmeye ne zaman taraf olmuştur?

“Aşırı Derecede Yaralayan ve Ayrım Gözetmeyen Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ve Sınırlandırılması Sözleşmesi”dir. Silahlı çatışmalarda tarafların kullanabilecekleri savaş araçlarını ve yöntemlerini seçme haklarının sınırsız olmamasını öngören BKSS’de, aşırı yaralanma ve gereksiz acılara yol açan yöntem ve araçların kullanımını yasaklayan uluslararası hukuk ilkelerine atıfta bulunmakta, belirli konvansiyonel silahların üretimi, stoklanması ve yayılmasının önlenmesini amaçlayan yasaklamalar ve sınırlamalar getirilmektedir. Sözleşme 10 Nisan 1981 yılında New York’ta imzaya açılmış ve Türkiye sözleşmenin 1’inci, tadil edilmiş 2’nci ve 4’üncü protokollerini 21 Ekim 2004 tarihinde kabul etmiştir.

Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığının görev kapsamı nedir?

Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir.

Arazide Mayın, Patlamamış Mühimmat veya Şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında ne yapılmalıdır?

Arazide şüpheli bir cisim ile karşılaşıldığında, şüpheli cisme dokunulmamalı, hareket ettirilmemeli, derhal bölgeden uzaklaşılmalıdır. En yakın kolluk kuvvetine süratle haber (155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat) verilmelidir.

Ülkemizde yürütülen mayın temizliği faaliyetleri hakkında güncel bilgi ve duyuruları nasıl öğrenebilirim?

Ülkemizde yürütülen mayın temizliği faaliyetleri hakkında güncel bilgi ve duyuruları Milli Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanlığının internet sitesi (http://mafam.msb.gov.tr) Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi ve sosyal medya adreslerinden takip edilebilir

Mayın mağdurları hangi kuruma başvuru yapmalıdır?

Mayın mağdurlarının ikamet ettikleri bölgenin bağlı bulunduğu mülki makamlarına mağduriyetlerini bildiren dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili bakanlık tarafından başvuru talepleri incelenerek sonuç hakkında başvuru sahiplerine bilgi verilmektedir.

Mayın mağdurlarına yardım konusunda ilgili mevzuat ve bakanlık hangisidir?

Mayın mağdurlarına yönelik özel bir mevzuat ya da belirlenmiş bir yardım programı bulunmamakla birlikte 3294 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" kapsamında gerekli şartları taşımak kaydıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vasıtasıyla yardım yapılmaktadır.

Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü ne zamandır?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2005 yılından itibaren 4 Nisan tarihi “Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü” ilan edilerek mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekilmekte ve bu faaliyetlere yönelik farkındalık sağlanmaktadır.

İnsani maksatlı mayın faaliyetlerinde akreditasyon faaliyeti hangi maksatla yapılmaktadır?

Akreditasyon, mayın/patlamamış mühimmat temizliğini yapacak unsurun;
a. Söz konusu işi, emniyetli, etkin ve verimli bir şekilde planlayabilecek, yönetebilecek ve sahada uygulayabilecek niteliklere ve yetkinliğe sahip olup olmadığının değerlendirilmesi,
b. Kuruluşunun, personelinin, makine ve teçhizatı ile ihtiyaç duyulacak usuller ve sistemlerle bunları destekleyecek alt unsurlara haiz olduğunun işe başlamadan önce tespit edilmesi,
c. Bununla birlikte mayın/patlamamış mühimmat temizleme unsurunun kendi iç sistemlerine ve iş akışına uygun çalıştığını ve gerekli standartları karşılayabilecek imkân kabiliyete sahip olup olmadığının yapılacak testler ile değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması maksadıyla yapılır.

İnsani maksatlı mayın faaliyetleri kapsamında kalite güvence (KG)/kalite kontrol (KK) faaliyeti hangi maksatla yapılmaktadır?

Mayın ve mühimmat temizliği yapan unsurların çalışma etkinliğini bozmayacak şekilde;
a. Bu unsurların belirlenen standartlara uygun çalışıp çalışmadığının takip ve kontrol edilmesi,
b. Tespit edilen aksaklıklara anında müdahale edilerek düzeltilmesinin sağlanması, standartlara uygun temizlik yapılmadığından şüphe edilen alanların yeniden temizlettirilmesi,
c. Risk tespit edilen durumlarda işin durdurularak konunun değerlendirilmesi
ç. Faaliyetlerin emniyetli, etkin ve verimli şekilde icrasının temin edilmesi maksadıyla yapılır.

Mayın temizliği hangi standartlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir?

İnsani Maksatlı Mayın Temizleme Faaliyetleri için Uluslararası Standartlar hazırlanmıştır. Birinci baskı, Mart 1997’de BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) tarafından yayımlanmıştır. Bu ilk standartların kapsamı, başta mayın risk eğitimi ve mayın mağdurlarına yardım olmak üzere mayın faaliyetinin diğer bileşenlerini içerecek ve operasyonel usuller, uygulamalar ve normlarda yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde genişletilmiş ve Uluslararası Mayın Faaliyet Standartları (International Mine Action Standarts-IMAS) adını almıştır. Türkiye’de yürütülen mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri, Uluslararası Mayın Faaliyet Standartları (International Mine Action Standards-IMAS), uluslararası standartlardan uyarlanan Millî Mayın Faaliyet Standartları (MMFS) ve Millî Mayın Faaliyetleri Standart Uygulama Talimatları (MMFSUT) doğrultusunda gerçekleştirilir.