Düzenleme Tarihi : 17.02.2015

MUHARİP GAZİ VE MALUL GAZİ

! DİKKAT: Yasal tanımlarda kanun maddelerinin ilgili bölümleri alınmıştır. Maddenin tamamı için lütfen ilgili kanuna bakınız.

İlgili Kanun Maddesi

Yasal Tanım

2847 Sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri İle Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun

Mükerrer Madde 1

Mükerrer Madde 1- Bu kanunda geçen;

Muharip Gazi: Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından harbe fiilen katılanları,

Malul Gazi: Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya Devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silâhlarının tesiriyle veya harp bölgesindeki harekât ve hizmetler sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 


Okunma Sayısı : 7141