ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

COVID-19 Virüsüne Karşı Alınan Tedbirler ve Terörle Mücadeleye İlişkin Basın Açıklaması

05.04.2020

Silahlı Kuvvetlerimiz, kutsal vatan topraklarının (780 bin km² olan)  güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşımızın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, 

Yurt içi ve sınır ötesinde, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizi büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgınına yönelik Milli Savunma Bakanlığı devletimizin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler alınmış, gelişmeler ışığında ilave tedbirler alınmaya devam edilmektedir. 

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında,  planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını icra etmek üzere 24 saat esasına göre çalışan “Covid -19 Mücadele Merkezi (COMMER)” teşkil edilmiştir.

Farklı branşlardan doktorların, halk sağlığı, çevre ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer uzmanlarının görev yaptığı merkezde;

Bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personel takip edilmekte,

Alınan tedbirlerin etkinliği ölçülmekte,

Dünyadaki gelişmeler ile virüsle mücadele vermekte olan ülkelerin edindiği tecrübeler izlenmekte ve değerlendirilmekte,

Edinilen veriler doğrultusunda risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm personelimizin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan unsurlarımızın salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda;

Birlik ve kurumlarımızda sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede mümkün mertebe uzatılmasına gayret gösterilmekte,

Personelin sağlık durumu ve vücut ısısı yakından takip edilerek, koruyucu eldiven/maske ve elbise kullanımı sağlanmakta, yaşam alanları ve araçlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.

Ayrıca, mevcut tedbirlere ilave olarak;

Kronik hastalığı olan ve risk grubundaki personele idari izin verilmiş, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması esas alınmış,

Tüm garnizon dışı atama ve görevlendirme faaliyetleri durdurulmuş,

Yurtdışı geçici görevler ertelenmiş, görev dönüşleri uzatılmış,

Tüm tatbikatlar ile yabancı ülke askeri gemilerinin liman ziyaretleri, tören, konferans, toplantı gibi geniş katılımlı faaliyetler ertelenmiş ya da iptal edilmiş,

Kabul-Toplanma Merkezlerinde personel değişiminde temas en alt seviyeye indirilmiştir.

Erbaş ve erlerin birliklere katılış süreçlerinde yapılan sağlık muayenelerinde bir semptom olmasa bile, 14 gün süreyle daha önce katılış yapmış diğer personel ile temas sağlamayacak şekilde ayrı bir yerde izole edilerek tedbiren gözetim altına alınması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Katılış muayenesinde bir belirti tespit edilenler ise İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine edilerek hastaneye sevk edilmekte, durumları takip edilmektedir.

Yükümlü erbaş/er, yedek subay ve astsubaylarımızın terhisi ile ilgili olarak Covid-19 ile mücadele kapsamında ise;

Terhis veya terhis maiyetinde kışlalardan ayrılacağı tarihten 14 gün önce birinci ayrıntılı ayrılış muayenesi yapılmakta, semptom görülmeyenler diğer yükümlüler ile temas sağlamayacak şekilde son 14 gününü gözlem altında geçirmektedir. Bu sürecin sonunda kışladan ayrılacakları gün ikinci ayrıntılı ayrılış muayeneleri yapılarak semptom görülmemesi halinde kışladan ayrılmalarına izin verilmektedir.

Semptom gözlenmeyen tüm yükümlülerin terhis işlemleri yasal ayrılış tarihlerinde gerçekleştirilmektedir.

Semptom gözlenenlerin ise İl Sağlık Md.lüğü ile koordineli olarak 112 vasıtası ile hastaneye sevk edilmesi, sonrasında birlik komutanlıklarınca takibinin yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Terhis olan/terhis maiyetinde izne ayrılan yükümlülerin şehirlerarası seyahatleri için mülki amirler ile koordineli olarak gerekli tedbirler alınmaktadır.

Birliklerimizde, yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması, personel arasındaki temasın asgariye indirilmesi için her türlü tedbir alınmış, birlik, karargâh ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmeti verilmesi sağlanmıştır.

Birliklerin yatma ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlanmış ve personelin kalabalık yerlerde bulunmaması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbir alınmıştır.

Hudut Birliklerimizde mültecilerle fiziki temaslardan kaçınılması, zorunlu hallerde kaçakçı ya da mültecilerle temas durumunda koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanımı ile müdahalede hareket tarzlarının belirlenmesi hususlarında tedbirler alınmıştır. Ayrıca Hudut Birliklerinin diğer birliklerle teması sınırlandırılmıştır.

Suriye Harekât Bölgelerinde görevli birliklerimizde ilk andan itibaren Harekât Alanlarına giriş ve çıkışların asgari Ordu Komutanının müsaadesi ile yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış, böylece zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirilmiştir.

Harekât bölgelerine doktorlar gönderilerek bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler icra edilmiştir.

Yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup, müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alınmış,

Suriye’den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfektasyonu için KBRN Timleri görevlendirilmiştir.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırılmıştır. Bu kapsamda;

Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5,000 tulum,

İlaç Fabrikası Müdürlüğünce haftada 5000 Lt. alkol bazlı dezenfektan,

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca, haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske, 100,000 tulum üretilmektedir.

Üretimin olabildiğince yükseltilerek, sadece silahlı kuvvetlerimizin değil aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarının da karşılanması, imkânlar ölçüsünde dost/müttefik ülkelerin taleplerine de yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve antibakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla NATO müttefikimiz İtalya ve İspanya’ya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak ile gönderilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir.  Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekâtlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir.

Salgınla savaşan tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyor, vatandaşlarımızın mücadeleye evde kalarak destek olmalarını bekliyoruz.

İdlib ile ilgili olarak; Rusya Federasyonuyla 5 Mart’ta varılan mutabakat kapsamında Güvenli Koridorda 15 ve 23 Mart tarihlerinde Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir. Hava şartlarının müsait olması durumuna göre üçüncü devriye koordine edilerek, icra edilecektir.

Ateşkesin uygulanması ve mutabakat ile üzerinde anlaşılan hususlar Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir.

Pınar Bölgesindeki faaliyetlerimizle ile ilgili olarak, son bir ay içerisinde 67 taciz/saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir. 

Barış Pınarı bölgesinde son bir ay içerisinde sızma girişiminde bulunan 43 PKK/YPG’li terörist tespit edilerek kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. Sonuncusu 2 Nisan tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 38 devriye icra edilmiştir.

Pınar Bölgesinde son bir ayda icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, PKK/YPG terör örgütü tarafından, sivilleri hedef alacak şekilde hazırlanmış 27 adet EYP, 38 adet Yönlendirilmiş Mayın, 3 adet anti-tank mayını ile 5 Kg. patlayıcı madde tespit edilmiş,

Toplamda bugüne kadar 2.700’den fazla mayın/EYP bomba imha timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât alanlarında ise birliklerimiz tarafından emniyet ve istikrarın sağlanması maksadıyla her türlü tedbir alınmakta, mayın/EYP temizliğine, yol Kontrol Noktalarında denetimlere, altyapı ve günlük hayata destek faaliyetlerine devam edilmektedir.

Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Alanlarına PKK/YPG terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 70’den fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiş,

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesine saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 52 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 

Operasyonlar sırasında; 250 kg.’dan fazla Amonyum Nitrat, 2,5 Kg. C-4 patlayıcı madde, 92 adet fünye ile 92 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 22 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. 

Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verilmektedir.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 20.000’den fazla karton sigara ve 256 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

Ayrıca, hudut hattında yapılan operasyonda 10 adet piyade tüfeği/makinalı tüfek, 1300’den fazla hafif silah mühimmatı, 12 adet tanksavar silahı, 19 adet el bombası ve 14 adet fünye ele geçirilmiştir. 

Hudut kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

Doğu Akdeniz’de, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımız çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruçreis araştırma gemilerimiz ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimize; faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verilmektedir.

19 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edilen NATO’nun Deniz Muhafızı Odak Harekâtına; bir fırkateyn, bir denizaltı ile katılım sağlanmaktadır. İtalyan ve Yunan denizaltılarının da bulunduğu Deniz Görev Grubu Türkiye tarafından komuta edilmektedir.

Ayrıca, personelimizin harekâta hazırlık durumlarını en üst seviyede idame etmek maksadıyla; Mart ayında üç denizde geniş katılımlı eğitimler icra edilmiştir.

FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir.  Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde;  15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19.203 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 5.035 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile HARBE HAZIR olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.

Okunma Sayısı : 5943

Diğer Haberler

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINA BAĞLI İŞ YERLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 2.533 DAİMİ İŞÇİ ALINACAKTIR

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile Görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca’yı kabul etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica'yı Kabul Etti.