ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

AQAP FAALİYETLERİ

AQAP Faaliyetleri

AQAP 2000 Yayınları

AQAP-2110 Baskı D Sürüm 1(Tasanm, Geliştirme ve Üretim İçin NATO Kalite Güvence Gerekleri)

AQAP-2310 (Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri için NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri)

AQAP-2210 (AQAP 2110 veya AQAP 2310'a NATO Yazılım Kalite Güvence Gerekleri ilavesi)

AQAP-2105 (Devredilebilir Kalite Planları için NATO Gerekleri)

AQAP-2131 (Son Muayene için NATO Kalite Güvence Gerekleri)

AQAP-2000 (Ömür Devri Boyunca Kaliteye Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına ilişkin NATO Politikası)

 

AQAP Belgelendirme/Ara Tetkik faaliyetleri

 • AQAP Belgesi Başvuru işlemleri

  5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve bunlara ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara ait Teknolojilere ilişkin Liste'de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılacaktır. Bu kapsama girmeyen firmalar AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmeyecektir.

 • AQAP Belgesi Kapsamında İlk Belgelendirme ve Belge Yenileme Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler
  • a. AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme/Belge Yenileme Müracaat yazısı (EK-A).
  • b. Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP)) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).
  • c. Firma Tanıtım Formu (EK-Ç).
  • ç. MSB.lığı ile firma arasında imzalanan protokol (EK-D).
  • d. Ticaret sicil kaydı.
  • e.Vergi Dairesinden alınan Vergi Mükellefiyet Belgesi.
  • f. Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından verilen "Üretim İzin Belgesi".
  • d, e ve f maddeleri Bakanlık bünyesindeki üretime yönelik faaliyet gösteren Askeri Fabrika Müdürlükleri, Tersane Komutanlıkları gibi kurumlar için geçerli değildir.

   Başvuru ve diğer yazışmalar, basık dokümanlarla veya elektronik ortamda aqap@msb.gov.tr mail adresi kullanılarak yapılacaktır.

 • AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafından Yapılacak işlemler
  • a. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP'leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokumanını rehber alarak, hazırlayacaktır.
  • b. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK, Prosedür ve Süreç dokümanlarını Klt.Ynt.D.Bşklığına teslim ederek veya elektronik ortamda aqap@msb.gov.tr mail adresine göndererek belge talebinde bulunacaktır.
  • c. (EK-D)'de yer alan protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.
  • ç. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD'de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunacaktır.
  • d. KSD'si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar, kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.
  • e. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca yapılacak resmi bildirimi müteakip düzeltecek ve (EK-D)'deki protokole göre hareket edecektir.
  • f. Belgelendirme ve ara denetimler sonrası kuruluşlar; (EK-E)'deki "AQAP Denetim Geri Besleme Formu"nu doldurarak aqapyonetim@msb.gov.tr mail adresine gönderecektir.
 • AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları
  • a. Belgelendirmeye esas alınan KSD'de belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.
  • b. KSD'de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı planladığı değişiklikleri önceden Klt.Ynt.D.Bşk.lığına bildirecektir. Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.
  • c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB heyetine 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.
  • ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair Klt.Ynt.D.Bşk.lığını bilgilendirecektir.
  • d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi halinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak Klt.Ynt.D.Bşk.lığına bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.
  • e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştimıesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk.lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.