Düzenleme Tarihi : 28.05.2019

MUAYENE VE KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

    Muayene Faaliyetleri

 

DİĞER FAALİYETLER

    Laboratuvar Faaliyetleri

 

    Kalite Güvence Faaliyetleri

 
  Kara Kuvvetleri Gıda Kontrol Müfreze Komutanlıklarınca Yapılan 2019 Yılı Laboratuvar Analiz Fiyat Listeleri
    -   Mikrobiyolojik
    -   Kimyasal
    -   Toksikolojik-Serolojik-Histolojik
  3212 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Analiz Şartları
  Ankara Akaryakıt Madeni ve Atık Yağ Laboratuvar Müdürlüğü Analiz Ücretleri


Okunma Sayısı : 820