Düzenleme Tarihi : 11.06.2019

YASAKLAMA FAALİYETLERİ

          Millî Savunma Bakanlığının ihtiyacının karşılanması doğrultusunda yapılan ihalelerde veya sözleşmelerin uygulanması sırasında, yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu amir hükümleri gereğince, altı aydan iki yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmektedir.

          Bu doğrultuda; haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

          Haklarında kamu ihalelerine katılmaktan geçici yasaklama kararları verilen firma ve şahıslarla ilgili güncel yasaklılık sorgulaması Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından yapılmaktadır.


Okunma Sayısı : 291