ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Askeri Tarih Belgeleri Dergisi

1952 yılı Eylül ayından itibaren yayın hayatına başlayan Askerî Tarih Belgeleri Dergisi; 1’inci sayıdan 67’nci sayıya (dâhil) kadar “Harp Tarihi Vesikaları Dergisi”, 68’inci sayıdan 76’ncı sayıya (dâhil) kadar “Harp Tarihi Belgeleri Dergisi”, 77’nci sayıdan (dâhil) günümüze kadar “Askerî Tarih Belgeleri Dergisi” adları ile yayımlanmıştır. Bu süre içinde 1970-1972 yılları arasında; 1977, 1979, 1986 ve 1988 yıllarında ise yayımlanmamıştır. Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı Arşivindeki belgelerden derlenerek hazırlanan Askerî Tarih Belgeleri Dergisi, hâlen bu isim altında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır.

Sıra No Dergi Sayısı ve İçeriği
1 Eylül 1952 (Sayı:1) Türk İstiklal Harbine Ait Belgeler
2 Aralık 1952 (Sayı:2) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
3 Mart 1953 (Sayı:3) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
4 Haziran 1953 (Sayı:4) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
5 Eylül 1953 (Sayı:5) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
6 Aralık 1953 (Sayı:6) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
7  Mart 1954 (Sayı:7) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
8  Haziran 1954 (Sayı:8) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
9 Eylül 1954 (Sayı:9) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
10  Aralık 1954 (Sayı:10) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
11

​ Mart 1955 (Sayı:11) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler

12 Haziran 1955 (Sayı:12) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
13 Eylül 1955 (Sayı:13) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
14  Aralık 1955 (Sayı:14) Türk İstiklal Harbi’ne Ait  Belgeler
15

​​ ​Mart 1956 (Sayı:15) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler

16  Haziran 1956 (Sayı:16) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
17

 ​Eylül 1956 (Sayı:17) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler

18 Aralık 1956 (Sayı:18) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
19 Mart 1957 (Sayı:19) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
20

​​​ Haziran 1957 (Sayı:20) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler

21 Eylül 1957 (Sayı:21) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
22 Aralık 1957 (Sayı:22) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
23 Mart 1958 (Sayı:23) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
24 Haziran 1958 (Sayı:24) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
25 Eylül 1958 (Sayı:25) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
26 Aralık 1958 (Sayı:26) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
27 Mart 1959 (Sayı:27) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller
28 Haziran 1959 (Sayı:28) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller
29

​Eylül 1959 (Sayı:29) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller

30 Aralık 1959 (Sayı:30) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller
31 Mart 1960 (Sayı:31) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller
32 Haziran 1960 (Sayı:32) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller
33

Eylül 1960 (Sayı:33) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Tahliye ve İşgaller

34  Aralık 1960 (Sayı:34) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
35

​ Mart 1961 (Sayı:35)Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler

36 Haziran 1961 (Sayı:36) Trakya ve Batı Anadolu’nun İşgali
37 Eylül 1961 (Sayı:37) İzmir’in İşgali
38 Aralık 1961 (Sayı:38)Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi ve Kuvayımilliye Teşkilatı
39 Mart 1962 (Sayı:39) Konya ve Antalya Çevresinde İtalyan İşgali
40 Haziran 1962 (Sayı:40) İngilizlerin Aşiretler Üzerindeki Etkileri ve Pontus Rumlarının Karadeniz’deki Faaliyetleri
41 Eylül 1962 (Sayı:41) Samsun, Batum, Kars Bölgelerinde İngiliz İşgali
42 Aralık 1962 (Sayı:42) Çanakkale ve Karadeniz Boğazı Müstahkem Mevkilerinin Tahliyesi ile İzmir ve Aydın’a Birlik Nakli
43  Mart 1963 (Sayı:43) Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Batı Anadolu, Karadeniz, Cerablus, Suriye ve Irak Bölgelerindeki Olaylar
44  Haziran 1963 (Sayı:44)Trakya’da Rum ve Yunan Mezalimi
45 Eylül 1963 (Sayı:45) Samsun ve Merzifon Civarı ile Doğu Bölgesindeki Olaylar
46 Aralık 1963 (Sayı:46) Yunanlıların Aydın ve Nazilli’ye Taarruzu
47 Mart 1964 (Sayı:47)Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
48 Haziran 1964 (Sayı:48)Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
49 Eylül 1964 (Sayı:49)Türk İstiklal Harbi’nde Doğu Cephesi ve Ermeniler
50 Aralık 1964 (Sayı:50)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
51  Mart 1965 (Sayı:51)İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi ve Trakya’da Yunan Mezalimi
52 Haziran 1965 (Sayı:52)Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
53 Eylül 1965 (Sayı:53)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
54 Aralık 1965 (Sayı:54)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
55 Mart 1966 (Sayı:55)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
56 Haziran 1966 (Sayı:56)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
57 Eylül 1966 (Sayı:57) Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
58 Aralık 1966 (Sayı:58)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
59 Mart 1967 (Sayı:59)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
60 Haziran 1967 (Sayı:60)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
61 Eylül 1967(Sayı:61)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
62 Aralık 1967 (Sayı:62) Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
63 Mart 1968 (Sayı:63)Büyük Taarruz Sonrası Takip Harekâtı
64 Haziran 1968 (Sayı:64) Büyük Taarruz Sonrası Takip Harekâtı
65 Eylül 1968 (Sayı:65)Mudanya Mütarekesi Öncesi Yapılan Görüşmeler
66 Aralık 1968 (Sayı:66)Mudanya Konferansı Trakya’nın Tahliyesi
67 Mart 1969 (Sayı:67)Lozan Konferansı Öncesine Ait Belgeler
68 Mart 1973 (Sayı:68)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
69 Eylül 1973 (Sayı:69)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
70 Mart 1974 (Sayı:70)Türk İstiklal Harbi’nde Batı Cephesi
71 Eylül 1974 (Sayı:71)Türk İstiklal Harbi’nde Doğu Cephesi
72 Mart 1975 (Sayı:72) Millî Mücadele Dönemi İsyanlar
73 Eylül 1975 (Sayı:73) Millî Mücadele Dönemi İsyanlar
74 Mart 1976 (Sayı:74) Millî Mücadele Dönemi İsyanlar
75 Eylül 1976 (Sayı:75)Türk İstiklal Harbi’nde ATATÜRK ve Fevzi ÇAKMAK ile İlgili Belgeler
76 Mayıs 1978 (Sayı:76)Ermeni Olayları
77 Eylül 1978(Sayı:77)Mustafa Kemal Paşa ile İlgili Belgeler
78 Aralık 1980 (Sayı:78) Balkan Harbi
79 Mayıs 1981 (Sayı:79) Türk İstiklal Harbi’ne Ait Belgeler
80 Ağustos 1981 (Sayı:80) Türk İstiklal Harbi’nde Heyet-i Temsiliye Dönemi ve Batı Cephesi
81 Aralık 1982 (Sayı:81) Ermeni Olayları
82  Ekim 1982 (Sayı:82)ATATÜRK’ün Erzurum ve Sivas Kongrelerinde Verdiği Söylevler ve Millet Meclisinin Ankara’da Kurulması için İstanbul Hükûmetiyle Yapılan Yazışmalar
83  Mart 1983 (Sayı:83)Ermeni Olayları
84 Mart 1984 (Sayı:84) Birinci Dünya Harbi’nde 6’ncı Ordunun Irak Harekâtı
85  Ekim 1985 (Sayı:85) Ermeni Olayları
86 Nisan 1987 (Sayı:86) Ermeni Olayları
87 Şubat 1989 (Sayı:87) Heyet-i Temsiliye ve Kongreler
88 Ağustos 1989 (Sayı:88)Çanakkale Deniz Muharebeleri
89 Kasım 1989 (Sayı:89)Bulgarların Türklere Karşı Yaptıkları Katliam, Din ve İsim Değiştirme (Asimilasyon) ile İlgili Belgeler
90 Eylül 1990 (Sayı:90) Birinci Dünya Harbi’nde 6’ncı Ordunun Irak Harekâtı
91 Eylül 1991 (Sayı:91) Birinci İnönü Muharebesi
92 Kasım 1991(Sayı:92) İkinci İnönü Muharebesi
93

​​ Ocak 1992 (Sayı:93) Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi

94 Mayıs 1992 (Sayı:94)Aslıhanlar-Dumlupınar Muharebeleri
95 Ocak 1993 (Sayı:95)Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
96 Eylül 1993 (Sayı:96) Sakarya Muharebeleri
97

​​ Ocak 1994 (Sayı:97) Büyük Taarruz

98 Haziran 1994 (Sayı:98) Büyük Taarruz’da Takip Harekâtı
99 Ocak 1995 (Sayı:99) Balkan Harbi
100 Haziran 1995 (Sayı:100)Balkan Harbi (Birinci Çatalca Muharebesi)
101

Ocak 1996 (Sayı:101)Balkan Harbi (İkinci Çatalca Muharebesi)

102 Haziran 1996 (Sayı:102) 1875-1876 Sırp İsyanı
103

Ocak 1997 (Sayı:103) Millî Mücadele’de Güney Cephesi I

104 Haziran 1997(Sayı:104) Millî Mücadele’de Güney Cephesi II
105

Ocak 1998 (Sayı:105) Millî Mücadele’de Güney Cephesi III

106  Haziran 1998 (Sayı:106)Millî Mücadele’de Doğu Cephesi I
107

Ocak 1999 (Sayı:107)Millî Mücadele’de Doğu Cephesi II

108 Haziran 1999 (Sayı:108) Millî Mücadele’de Doğu Cephesi III
109

 Ocak 2000 (Sayı:109) Millî Mücadele’de Doğu Cephesi IV

110 Haziran 2000(Sayı:110) Millî Mücadele’de Doğu Cephesi V
111 Ocak 2001 (Sayı:111) Millî Mücadele’de Doğu Cephesi VI
112

Haziran 2001 (Sayı:112)İzmir’in İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler

113 Ocak 2002 (Sayı:113)Batı Anadolu’da Kuvayımilliyenin Oluşumu
114

 Haziran 2002 (Sayı:114) Batı Anadolu’da Yapılan İşgaller ve Kongreler

115 Ocak 2003 (Sayı:115) Batı Anadolu’da Yapılan İşgaller
116

Haziran 2003 (Sayı:116) Batı Anadolu’da Yunanlılarla Yapılan Muharebeler ve Elde Edilen Askerî Başarılar

117

Ocak 2004 (Sayı:117)Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesi

118

Temmuz 2004 (Sayı:118)Irak-Musul Meselesi

119

Ekim 2006 (Sayı:119)Girit-Sisam Özel Sayısı

120

Nisan 2007 (Sayı:120)Meclis ve Mustafa Kemal Özel Sayısı

121

Aralık 2007(Sayı:121)Büyük Taaruz ve İzmir'in Kurtuluşu

122

Ocak 2009 (Sayı:122)30'uncu Tümen Sarıkamış Harekâtı Ceridesi (Hazırlık Safhası:02 Ağustos 1914-20 Aralık 1914)

123

Haziran 2009 (Sayı:123)30'uncu Tümen Sarıkamış Harekâtı Ceridesi (Muhabere Safhası:20 Aralık 1914-10 Ocak 1915)

124

Ocak 2010 (Sayı:124) 30'uncu Tümen Sarıkamış Harekâtı Ceridesi III (10 Ocak 1915-08 Kasım 1915)

125

Haziran 2010(Sayı:125) Trablusgarp ve Mustafa Kemal(1911-1912)

126 Ocak 2011(Sayı:126) Osmanlı-İtalyan Harbi(1911-1912)(100'üncü Yıl Dönümü)
127

Haziran 2011(Sayı:127) Birinci İnönü Muharebesi(06-11 Ocak 1921)(Muharebelrin 90'ıncı Yıl Dönümü Anısına)

128

Ocak 2012 (Sayı:128) İşgaller ve Tepkiler(31 Ekim 1919-22 Şubat 1920)

129

Ağustos 2012(Sayı:129) Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri(Emirler ve Hava Keşif Raporları Belgeleri)(90'ıncı Yıl Özel Sayısı)

130

Ocak 2013(Sayı:130) Harp Encümeni Raporları

131

Temmuz 2013(Sayı:131) ATASE Arşivinden Seçilmiş Sakarya Meydan Muharebesi'ne Ait Belgeler

132

Ocak 2014(Sayı:132) ATASE Arşivinden Seçilmiş Çanakkale Deniz Savaşı'na Ait Belgeler

133

Temmuz 2014(Sayı:133) Lozan Görüşmeleri Sırasında Askerî Hazırlıklar

134

Ocak 2015(Sayı:134) Büyük Taaruz'a Hazırlık Dönemi

135

Mart 2015 (Sayı:135) Çanakkale Zaferi'ni Tebrik Telgrafları(100'üncü Yıl Özel Sayısı)

136

Temmuz 2015 (Sayı:136) Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi

137

Ocak 2016 (Sayı:137) Kûtü'l-Amare Kuşatması ve Zaferi

138

Temmuz 2016 (Sayı:138) Birinci Dünya Harbi'nde Filistin Cephesi ve Mustafa Kemal Paşa

139

Ocak 2017 (Sayı:139)Sarıkamış Harekâtı

140

Temmuz 2017 (Sayı:140)Muş ve Bitlis Muharebeleri-1916

141

 Ocak 2018 (Sayı:141) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na Girişi

142 Nisan 2018 (Sayı:142) Mondros Mütarekesi Sonrası Suriye ve Irak Cepheleri
143 Temmuz 2018 (Sayı:143) Birinci Dünya Harbi Şehitlikler ve Defin Yerleri (Yurt Dışı)
144

Ocak 2019 (Sayı:144 1.Cilt) İstanbul'un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali

Ocak 2019 (Sayı:144 2.Cilt) İstanbul'un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali

145 Temmuz 2019 (Sayı:145) Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışından Ankara'ya Gelişine Kadar Olan Faaliyetleri
146 Ocak 2020 (Sayı:146) Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık 1919'da Ankara'ya Gelişinden 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışına Kadar Olan Faaliyetleri
147 Temmuz 2020 (Sayı:147) İstiklâl Harbi'nde Doğu Cephesi (15 Eylül-03 Aralık 1920)
Kars genel istikametinde yapılacak taarruza dair emir ve yazışmalar ile Ermenilerle ateşkes görüşmeleri ve Gümrü Barış Antlaşması'na giden sürece ait belgeler yer almaktadır.
148 Kasım 2020 (Sayı:148) Kafkas İslam Ordusu (Azerbaycan Harekâtı)
Kafkas İslam Ordusunun teşkili, bölgeye sevki ve ikmali, Bakü taarruzu, Bakü'nün zaptı, İngilizlerin ve Almanların Azerbaycan'daki faaliyetleri ile Azerbaycan'ın tahliyesine dair belgeler yer almaktadır.
149 Ocak 2021(Sayı:149) Birinci İnönü ve İkinci İnönü Muharebeleri (06-11 Ocak 1921-23 Mart-1 Nisan 1921)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20-25'inci maddelerine göre "Her hakkı Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir. Ticari maksatlarla kullanılamaz."