ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Askerlik Kayıtları Araştırması

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile şahsın kendisi veya vekili; 1'inci derece yakınlarının askerlik safahatını araştırmak, askerlik borçlanması, şehit dul, yetim maaşı ve İstiklâl Madalyası almaya esas evrakın düzenlenmesi maksadıyla Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalı ile Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığına başvuruda bulunabilmektedir.

Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı envanterinde mevcut Osmanlı Türkçesi ile yazılı kayıtlar 1853-1928 yılları arasındaki dönemi (1853 Kırım Harbi, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, 1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-13 Balkan Savaşları, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı ve 1919-1922 İstiklal Savaşı) kapsadığıdan, söz konusu dönemde askerlik yükümlülüğü altında iken;

 

  • Muharebede vurularak şehit olanların,
  • Hava ve sefer koşullarından kaynaklanan bir nedenle hastalanarak veya bulaşıcı bir hastalık nedeni ile vefat edenlerin,
  • Muharebe esnasında kaybolanların birinci dereceden dul ve yetimlerine (anne, baba, eş ve çocuklarına) maaş bağlanmasına ilişkin işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Ancak maaş işlemleri için gerekli olan Künye ve Zayiat Kayıt Belgeleri, Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalıyla yapılacak müracaata istinaden Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.

 

Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığındaki  kayıtlarda askerlik yükümlülüğü altında iken çeşitli nedenler ile vefat edenlerin veya şehit olanların defnedildiği yerler (mezar yerleri) hakkında bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında; askerlik kayıtlarının araştırılmasına ilişkin Askerlik Şubesi Başkanlıkları kanalıyla yapılacak başvurularda kullanılacak dilekçe örneğine ve dilekçeye eklenecek müracaat belgelerine ulaşmak için tıklayınız.