ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Birinci Dünya Harbi Serisi

Sıra No Eser Adı
1 Büyük Harb’in Baytarî Tarihine Methal - Merkez Cildinin Netayic-i İlmiye Faslı
2 Birinci Dünya Harbi’nde Erzurum ve Çevresinde Ermeni Hareketleri (1914 - 1918)
3 Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi
4 Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Cephelerinde Beyannamelerle Psikolojik Harp
5 Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliam-Fotoğraflar
6 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi İran - Irak Cephesi 1914 - 1918, C 3, Ks. 2
7 Yıldırım
8 Irak Muharebeleri’nde 3’üncü Piyade Alayı Hatıraları
9 Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas ve Irak Cephesi’nde 5’inci Seferî Kuvvetler (52’nci Tümen)
10 Kafkas Cephesi’nde 10’uncu Kolordunun Birinci Dünya Savaşı’nın Başlangıcından Sarıkamış Muharebelerinin Sonuna Kadar Olan Harekâtı
11 1918 Yılında Türk Ordusunun Filistin ve Suriye’den Çekilişinde 3’üncü Süvari Tümeninin Harekâtı
12 Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Galiçya Cephesi C.7, Ks.1
13 Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri,  Romanya Cephesi C.7 Ks.2
14 Birinci Dünya Harbi, Avrupa Cepheleri, Makedonya Cephesi C.7 Ks.3
15 Birinci Dünya Harbi, Türk Hava Harekatı C.9
16 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Deniz Harekâtı C.8
17 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Hicaz, Asır, Yemen Cepheleri ve Libya Harekâtı, 1914-1918, C6
18 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, 2'nci Ordu Harekâtı (1916-1918) C.2 Ks.2
19 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina-Filistin Cephesi, Harbin Başlangıcından İkinci Gazze Muherebeleri Sonuna Kadar C.4 Ks.1
20 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Irak-İran Cephesi (1914-1918) III Cilt
21 TSK Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbi, İdari Faaliyetler ve Lojistik C.10
22 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Sina-Filistin Cephesi, Harbin Başlangıcından İkinci Gazze Muherebeleri Sonuna Kadar C.4 Ks.2
23 Sarıkamış Harekâtı (12-24 Aralık 1914)
24 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, III.Ordu Harekatı, II.Cilt 1.Kitap
25 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Kafkas Cephesi, III.Ordu Harekatı, II.Cilt 2.Kitap
26 Filistin Savaşı (1914-1918)
27 Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi, Avrupa Cepheleri (özet)
28 Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordusunun Azerbaycan ve Dağıstan Harekâtı Azerbaycan ve Dağıstanın Bağımsızlığını Kazanması (1918)
29 Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi -1935 Yılında Harp Akademisinde Verilen Konferanslar
30 Birinci Dünya Harbinde Azerbaycan ve Dağıstan Muharebeleri'nde 15'nci Piyade Tümeni
31 Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Sağ Kanat Herakâtı
32 Birinci Dünya Harbinde Bakü Yollarında 5'inci Kafkas Piyade Tümeni
33 Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Muharebeleri
34 Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi Hatıraları 
35 Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri C.I
36 Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Alay ve Daha Üst Kademedeki Komutanların Biyografileri C.II
37 Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde Sağlık Hizmetleri

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20-25'inci maddelerine göre "Her hakkı Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir. Ticari maksatlarla kullanılamaz."