ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Çanakkale Muharebelerinden Kesitler ve Fotoğraflar

CEPHE EMİRLERİ

 

 

FOTOĞRAFLAR

 

Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal

Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir:

- "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir."

Gönüllü Bombacı

"Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı... Fotoğrafın üzerinde bir not... "Gönüllü Bombacı" Başka bir bilgi düşülmemiş... Duruşuyla, kararlığıyla, gözlerinden okunan özgüveniyle "Gönüllü Bombacı"... Ne yapmıştı da ona bu sıfatı layık görmüşlerdi?"

Kahraman Mehmet Çavuş

"Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım."

Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan-

Seyit Onbaşı

Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri lanetli ihtiraslara karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler

"Çanakkale Muharebeleri, bir hayat müdafaasıdır. Çanakkale Muharebelerinin sonunda ya kanlı bir ölüm yahut şanlı bir yaşamak vardır. Yaşamak, ancak bu muharebeleri kazanmakla mümkün olacaktı. Türkler, Çanakkale’yi yaşamak için müdafaa ettiler."

Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, Esat Paşa ve diğer komutanlar

"O kahramanlar, başlarında fedakâr subayları olduğu halde, durdurulamayan saldırılarıyla ilk düşman hattını bire kadar boğdular. Bundan başka önlerine rastlayan, yardıma gelen bütün düşman birliklerini perişan ettiler.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale civarında eğlence yapan birlik

"Sizin gibi şehitleri olan bir milletin evlâdıyız. İnanınız, tâ içimizden duyarak size söylüyoruz. Sizin muzaffer şehitliklerinizi, esir bir vatanın toprakları kuşatmayacaktır.”

Çanakkale'de Bouvet zırhlısını batıran top ve eratı

"O gün sahil bataryalarımızda bulunan askerler, subaylar ve komutanlar cidden takdir edilecek bir fedakârlıkla, yani cesaretin sabrın sonuna kadar toplarını kullanmışlar, vazifelerini ifa etmişlerdir. Düşünün ki birçok çökmeler, infilâklar, yangınlar, kayıplar arasında, daimi ateş karşısında, tahrip edici ateşler altında, bunlar hiç titremeden vazifelerini yapmışlardır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler

Müjde mert ve asil Türk! Müjde çok zulüm görmüş büyük ve sevgili vatan! Artık diriliyorsun.”

57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey

57 nci Alay 1 nci Tabur Komutanı Binbaşı Zeki Bey

"27nci ve 57nci Alayların komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin kahramanlıkları sayesinde o siperler içinde bulunan düşman kâmilen yok edildi. Bombalarla parça parça oldular. Siperler elimize geçtiği zaman içerileri düşman cesetleriyle doluydu. O, müthiş bir şeydi"

Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik

".............Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu vasıfların başlangıçta lâyıkıyle takdir edilmemiş olması, İngilizler için felâket olmuştur........Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, İngilizler, ancak dövüştükten sonra anlamışlardır."

Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını

Kahraman, sabırlı askerlerimiz bütün bu yangınlara bomba infilaklarına göğüs geriyorlar, imrenilecek bir azimle yerlerini koruyorlar ve düşmana karşılık veriyorlardı.

Çanakkale'de Bir Subay Grubu

Birçok milletlerin askerlerini bir araya getiriniz. Hangilerinin Türk olduklarını size hemen söyleyeyim. Renkleriyle, elbiseleriyle değil, hareketleri ve tavırlarıyla belli olurlar.

Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları

"Ey Türk oğlu! Bu öksüz, mazlum vatanı kurtarmak için şehit olan asker! Altın destanı tarihlere yeniden işledin."

Kolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları

"Çanakkale Muharebeleri, aynı zamanda gençliğin bizzat katıldığı muharebedir. Subay, astsubay, asker sıfatıyla orduya katılan binlerce mektepli, fikirle ahlâkın birleştiği her noktada, kudretlerinin büyüklüğünü ispat etmiştir."

Çanakkale'de Ereğlili Madencilerin Kampı

"Milletimde bugünkü zaferi müjdeleyen hassayı görmüş olmak. Bütün bahtiyarlığım işte bundan ibarettir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken

"Çanakkale Muharebeleri neleri gerçekleştirdi? Bugünü kurtardı. Maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade etti.Vatanımızı, bizim için sonsuz vatan yaptı"

Mustafa Kemal ATATÜRK

Çanakkale'deki Bir Tabyadan Genel Görünüm

Zira bu yer, en fedâkar bir milletin
Kahramanlık, şeref, namus kalesidir;
Burada her ses, o ilâhi hürriyetin
Asırlara bizi söyler gür nağmesidir!...

Çanakkale’de siperlerde düşman bekleyen askerlerimiz

Aziz Şehitlerimiz,

Ruhlarımızı, hatıralarınızın güzelliği, ulviliği içinde yıkadık, yükselttik. Biz de sizi işittik ve yemin ediyoruz. Sizden aldıklarımızı, memlekete karşı son vazifelerimizi yaparak ödeyeceğiz... Size minnettarız, size borçluyuz.

Atlı Bir Kumanda Heyeti

Çanakkale Muharebeleri tarihimiz için bir şereftir. Bunun sayesinde Balkan Muharebesinin lekesini silerek dünyanın gözünde askerlik haysiyeti kurtarılmıştır.

Çanakkale'de 18'lik bir top
Çanakkale'de atlarına su veren süvariler

Topçu Onbaşı Müstecip tarafından esir alınan Turkuvaz Denizaltı Gemisi

"Türk askeri, cesaret ve feragatın dünya çapında sembolüdür."

Çanakkale Seddülbahir’de çıkarma iskelesi

"Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki – bu ifademin altını çiziyorum – savunmada Türklerle karşılaştırılabilsin. Örnek olarak Çanakkale. Orada bizim gemilerimizin ateşleriyle büyük kayıplara uğrayan birlikler, Türk birliklerinin dışında birileri olsaydı, yerlerinde kalamazlardı. Halbuki Türkler, bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar."

Çanakkale Seddülbahir’de düşman çıkarma iskelesi

Düşman, Türk’ün ezici, yıpratıcı, yok edici ateş ve darbeleri altında hayallerini denize gömerek, yenilmiş, yıpranmış, gururu kırılmış bir çöküntü içinde savaş alanından çekilmiştir.

Zapt Edilen Bir Sırt ve Kahraman Erler
Yaralıların Taşınmaları
Yaralıların Sirkeci'de Vapurdan İndirilmesi
Yaralı Türk Askerine Yemek Yediren Hemşire
Türk Bahriyelileri
Türk Askerinin Taarruz Anı
Şirket-i Hayriye Vapuru ile Düşman Denizaltılarının Tehdidi Altında Marmara'daki Tehlikeli Yolculuğu Sonunda Yaralıların İstanbul'a Getirilişi
Seddülbahir'de Tekeburnu Düşman Çıkarma İskelesi
Seddülbahir'de Düşmanın İlk Çıkarma Mevzilerinin Görünüşü
Seddülbahir'de Düşmandan Alınan 24 cm.lik Bir Top
Sarıçalı Mevkiinde Bir Tümenin Kurmayları
Nusret Mayın Gemisi
Müstahkem Mevkiinin İstihkamı ve Tabyası
Kanlısırt'ta Dikilen Bir Gazi Alayının Sancağı
İtilaf Donanma Gemilerinin Çanakkale Boğazı'na Girişi
İhtiyat Mevkiinde Bir Sırt Gerisinde Erat Çadırları
Gizlenmiş Bir Posta Dağıtım Çadırı
Gelibolu Harp Sahasında Top Başında
Fransız Bouvet Zırhlısını Batıran Top ve Batarya Komutanı Yüzbaşı Hilmi ve Teğmen Fahri
Düşmandan Ele Geçirilen Bir Silahın Türk Askeri Tarafından Çalıştırılması
Düşman Bombardımanı Neticesinde Maydos'ta Yıkılan Ev Harabelerinde Subaylarımız
Çanakkale'de Torpil Topu
Çanakkale'de Top Arabası Yanında Subay ve Erler
Çanakkale'de Tayyareye Ateş Eden İki Topumuz
Çanakkale'de Kolordu Komutanı Hilmi Paşa ve Karargâhı
Çanakkale Mst.Mv.K. Albay Cevat Bey Karargah Subayları ile
Çanakkale Gözetleme Yerinde Bir Subay
Çanakkale Civarında Tahrip Edilen Binalar
Çanakkale Cenub Grubu Sağ Cenah Siperlerinde Mehmetler
Çanakkale Boğazı'nı Ateş Altına Alan Türk Topçusu
Çanakkale Arif Bey Çeşmesinden Mehmetçiklerin Su Alışı
Bombalanan Çanakkale Şehrinden Bir Görünüm
Ateşe Hazırlanan Bir Top
Askerlere Yemek Dağıtımı
Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27'nci Piyade Alayı Sancağına Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi
Anzak İskelesi
Anafartalar'ı Uzaktan Seyreden Bir Kumanda Heyeti
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey'in İstanbul'dan Gelen Misafirlerle Görüşmesi
Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Bey İstanbul'dan Gelen Bir Yazarlar Heyetine Muharebe Sahasını Anlatırken
15 Santimlik Obüs Bataryası Mevzide
5'inci Menzil Posta Heyeti