Düzenleme Tarihi : 31.07.2019

TERSANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI TEDARİKÇİ BAŞVURULARI

MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü bağlısı Tersanelerin mal ve hizmet alımlarında kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği sağlaması için teknik yeterliliğe sahip firmalardan alım yapmasına olanak sağlayan MSY 310-12 sayılı “MSB Askeri Fabrikalar ve Tersaneler Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.B) Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi” yayımlanmıştır.  Yönerge için tıklayınız.

 1. Onaylı Tedarikçi Başvurusu: Firmalar tarafından, MSY 310-12 Sayılı Yönerge kapsamında hazırlanan Tedarikçi Adayı Başvuru Formu doldurularak Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) veya TGM bağlısı Tersanelere başvurular elden yapılacaktır. Posta yoluyla gönderilen evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru formu için tıklayınız.
 2. Başvuru Kabulü: Firmaların, Tedarikçi Adayı Başvuru Formu ile başvuru formunda ibraz edilmesi istenen evrakları yetkililer tarafından onaylanmış ve tam olarak sunmaları durumunda başvuruları kabul edilecektir.
 3. Yerinde İnceleme: TGM tarafından görevlendirilecek Heyet tarafından; Firmanızın idari, teknik ve kalite uygulamalarına yönelik yapılacak değerlendirmeler neticesinde raporlama ve puanlama yapılacaktır. Heyet tarafından yapılacak Firma ziyareti esnasında, Heyetin isteyeceği bilgi ve belgeler Firma tarafından Heyet'e sunulacaktır.
 4. Onaylı Tedarikçi Listesi: Firmaların Onaylı Tedarikçi başvurularının alınması sonrasında başvurularının sonuçlanmasına müteakip Onaylı Tedarikçi Listesi buradan yayımlanacaktır.

Bu çalışmalar kapsamında firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler üçüncü kişilerle paylaşılmayacak şekilde muhafaza edilecektir.

        Onaylı Tedarikçi Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar :

 1. Başvuru formunun ilk sayfasına, başvuru ile ilgili iletişim kurulacak personelin adı-soyadı, mail adresi, irtibat numarası
 2. Yetkili olduğunu gösterir onaylı imza sirküsü
 3. Şirket ortaklarını, hisse oranlarını vb. bilgileri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi örneği 
 4. GİB' ten alınacak "vergi borcu yoktur" yazısı
 5. SGK'dan alınacak "vergi borcu yoktur" yazısı
 6. GİB'den alınacak Kurumlar Vergi Beyannamesi (Mali Bilanço )
 7. Savunma Sanayi Sektöründe daha önce yapılmış işler varsa bu işleri gösterir belge örnekleri
 8. Firmanın EKAP üyeliği var ise EKAP üyesi olduğunu gösteren ekran görüntüsü (screenshot)
 9. Firmanın ihalelerden yasaklı olmadığına dair Sanayi ya da Ticaret Odasından alınacak yazı
 10. Firmanın ihalelerden yasaklı olmadığına dair EKAP ekranından alınacak ekran görüntüsü
 11. Firma üretim yapıyorsa Kapasite Raporu 
 12. ​Teslim edilecek her bir sayfaya firma kaşesi ve yetkili kişinin imzası

1. ve 2. Denetim Programı kapsamında değerlendirmeye alınan 22 firmadan 13 tanesi onaylı tedarikçimiz olmaya hak kazanmıştır. Onaylı Tedrarikçi Firmalar Listesini görmek için Tıklayınız

          Sorularınız için: 

           Telefon: 0 (312) 410 6616 - 6668

 

 


Okunma Sayısı : 8490