ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Planlama ve İcra Aşamaları

Eğitim Planlama ve İcra Aşamaları

Planlama Aşaması

 • İlgili makamlara, her eğitim yılının Ağustos-Eylül aylarındakontenjan ve ilave konu talepleri sorulmaktadır. Gelen talepler doğrultusunda,eğitimcilerin uygun oldukları tarihler de dikkate alınarak eğitim konularıbelirlenmekte ve dönem programı hazırlanmaktadır.
 • Eğitimler 3 dönem halinde icra edilmektedir.
  • 1’inci Dönem : Ocak-Mart
  • 2’nci Dönem : Nisan-Haziran
  • 3’üncü Dönem : Eylül-Aralık
 • Dönem programları, eğitimlerin icrasından en az 2 hafta önce TSK Ağı ve İnternet sayfasında yayımlanmaktadır. Planlanan eğitimlerde, bir önceki yıl kontenjan talebinde bulunan makamlara, eğitim salonlarının kapasitesi dikkate alınarak kontenjanlar verilmektedir. Sınıf kapasitesinin müsait olması durumunda, kontenjan rakamlarında değişiklik yapılabilmektedir. (İlave kontenjan talepleri için eğitimlerin icra tarihinden 3-4 gün önce telefon koordinesi kurulması gerekmektedir.)
 • SATEM'e gönderilen dönem yazısı/e-iletisi doğrultusunda, ilgili makamlar tarafından, kendilerine verilen kontenjan rakamları dikkate alınarak oluşturulacak katılımcı bilgilerinin, talep edilen süre içerisinde resmi yazı ile bildirmesi gerekmektedir (belgegeçer ya da posta yoluyla). Eğitimlere personel tefrik edilirken ilgili personelin daha önce aynı eğitime katılım sağlamamış olmasına dikkat edilmelidir. Bu durumdaki personel eğitime katılmış olsa dahi “Eğitim Belgesi” düzenlenmez.
 • Katılımcı, bir eğitim döneminde icra zamanları çakışmamak şartıyla birden fazla eğitime katılım sağlayabilir.

İcra Aşaması

 • Eğitime başlamadan önce, katılımcılara eğitim koordinatörü tarafından SATEM hakkında kısa tanıtım yapılır ve katılımcıların sorumlulukları belirtilir.
 • Katılımcıların sınıflara konulan yoklamaları imzalamaları ve bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri gerekmektedir. (Ad, soyad, sicil, unvan, kurum bilgisi)
 • Yoklamalardaki imzalar dikkate alınarak tespit edilen eğitime katılım durumları ve belgeleri eğitim döneminin bitimini müteakip katılımcıların kurumlarına resmi yazı ile bildirilir. Sınavsız eğitimlerde; katılımcının eğitimin en az 2/3’üne katılım sağlamış olması durumunda “Eğitim Katılım Belgesi” düzenlenir. Sınavlı eğitimlerde ise; katılımcının eğitimin en az 2/3’üne katılım sağlamış ve yapılan sınavda “geçer” not almış olması durumlarında “Eğitim Başarı Belgesi” düzenlenir.
 • Eğitimciler tarafından hazırlanan ve eğitimde kullanılan doküman, eğitimcinin izin vermesi durumunda TSK Ağında yayımlanır. TSK Ağına ulaşamayan katılımcılara ise talep edilmesi durumunda, e-ileti yoluyla (eğitimcinin izin vermesi koşuluyla) ilgili doküman gönderilir.