ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Osmanlı Dönemi TSK Tarihi Serisi

Sıra No Eser Adı
1 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1299 - 1451), C 3, Ks. 1
2 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, (1299 - 1452) Deniz Kısmı (Etüt),C 3, Ks. 1 Eki
3 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1908 - 1920), C 3, Ks. 6
4 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Kıbrıs Seferi (1570 - 1571), C 3, Ks. 3 Eki
5 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi (1451 - 1566), C 3, Ks. 2
6 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Girit Seferi (1645 - 1669), C 3, Ks. 3 Eki
7 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Fas Seferi (1551 - 1578), C 3, Ks. 3 Eki
8 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi,(1793 - 1908), C 3, Ks. 5
9 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Sengotar Muharebesi (1664) C 3, Ks. 3 Eki
10 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı - Rus Harbi (1828 - 1829), Etüt, C 3, Ks. 5 Eki
11 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Tunus’un Fethi (1574), C 3, Ks. 3 Eki
12 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Dönemi Rodos’un Fethi (1522) C 3, Ks. 2 Eki
13 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, İstanbul’un Fethi (1453), C 3, Ks. 3 Eki Etüt
14 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı - İran Savaşı, Çaldıran Meydan Muharebesi (1514), C 3, Ks. 2 Eki
15 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri Osmanlı - İtalyan Harbi, Deniz Harekâtı (1911 - 1912), C 3
16 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi,Osmanlı - Rus Harbi, Deniz Harekâtı, (1877 - 1878), C 3
17 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Osmanlı-İtalyan Harbi (1911 - 1912)
18 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Kanuni’nin Ölümünden İkinci Viyana Kuşatması’na Kadar Olan Devre (1566 - 1683), C 3, Ks.
19 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Prut Seferi (1711) C 3, Ks. 4 Eki
20 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, İkinci Viyana Kuşatması’ndan Nizâm-ı Cedid’in Teşkiline Kadar Olan Devre (1683 - 1793), C 3, Ks. 4
21 1897 Türk - Yunan Harbi
22 Türk Zaferleri, 1. 1799 - 1802 Osmanlı - Fransız Harbi’nde Akka Kalesi Savunması,2. 1853 - 1856 Osmanlı - Rus Kırım Harbi Kafkas Cephesi
23 Büyük Türk Askerleri, Cezzar Ahmet Paşa, Serdar-ı Ekrem Ömer Lütfü Paşa
24 Gazi Osman Paşa ve Plevne Savunması
25 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi,Osmanlı Devri, İkinci Viyana Kuşatması (1683),C3,Ks.4Eki
26 Niğbolu Meydan Muharebesi ve Yıldırım Bayezıt
27 Müşir Gazi Ahmet Muhtar Paşa, “Askerî Yönü ve Türk Askerinin Kahramanlığı”
28 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Osmanlı - Avusturya Harbi(1593 - 1606), C 3, Ks. 3 Eki
29 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Harbi, Kafkas Cephesi Harekâtı, C 2
30 Osmanlı Askerî Teşkilatı ve Kıyafetleri,C 3
31 İşkodra Savunması ve Hasan Rıza Paşa
32 Kıbrıs’ın Fethi (1570 - 1571)
33 Kanije Savunması ve Tiryaki Hasan Paşa
34 Varna (1444), İkinci Kosova (1448) Meydan Muharebeleri ve II. Murat
35 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Osmanlı - Rus Kırım Harbi, Kafkas Cephesi Harekâtı (1853 - 1856)
36 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Otlukbeli Meydan Muharebesi (11 Ağustos 1473) C 3, Ks. 2 Eki
37 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, 1798 - 1802 Osmanlı - Fransız Harbi (Napolyon’un Mısır Seferi) C 3, Ks. 5 Eki
38 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Birinci Kosova Meydan Muharebesi (15 Haziran 1389), C 3, Ks. 1 Eki
39 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi, Mercidabık (1516) ve Ridaniye (1517) Meydan Muharebeleri, C 3, Ks. 2 Eki
40 1877 - 1878 Osmanlı Rus Harbi, Rumeli Cephesi (Kitabın 2004’te yapılan 2. baskısında ismi 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Harbi Balkan Cephesi şeklinde değiştirilmiştir.)
41 Osmanlı Tüfek, Tabanca ve Techizatları (Askerî Müzeden Örneklerle)
42 Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Asker Alma Kanunları (1839 - 1914)
43 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri Osmanlı İmparatorluğu Kara Kuvvetlerinin İdari Faaliyetleri ve Lojistik (1299 - 1913), C 3,   Ks. 7
44 Ankara Meydan Muharebesi (1402)
45 Plevne Savunması
46 Kaçırılan Fırsatlar (1877 Osmanlı - Rus Savaşı Hakkında Eleştiriler ve Askerî Düşünceler)
47 Kuruluşunun 700. Yılında Osmanlı Devleti
48 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı Zaman Dizini

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 20-25'inci maddelerine göre "Her hakkı Türk Silahlı Kuvvetlerine aittir. Ticari maksatlarla kullanılamaz."