ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

TEDARİK FAALİYETLERİ

GÖREVLERI

Silah, mühimmat, sistem, her türlü araç-gereç, giyim-kuşam, sağlık, enerji,teçhizat, yiyecek ve yakacak ile akaryakıt, madeniyağ vb. kapsamındaki merkezi mal ve hizmetlerin tedariklerini,

ihtiyacların temininde; uluslararası, çok taraflı ve ikili anlaşmalar Ile imzalanan mutabakat muhtıraları kapsamında tedarik ve modernizasyon faaliyetlerini,

Kalite Güvence makamı olarak; NATO ülkeleri ile ikili anlaşmalar çerçevesinde, kurum/kuruluşlarda NATO AQAP (Müttefik Kalite Güvence Yayınları) belgelendirme ve Devlet Kalite Güvence Yayınları) belgelendirme ve Devlet Kalite Güvence faaliyetlerini yürütmektedir.

Ilgili Mevzuat

4734 Sayılı Kanun

4735 Sayılı Kanun

Tedarik Faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan silah, mühimmat, sistem, her türlü araç-gereç, giyim-kuşam, sağlık, enerji, teçhizat, yiyecek ve yakacak ile akaryakıt. madeniyağ vb. kapsamındaki merkezi mal ve hizmetlerin tedarikleri yürürlükteki mevzuata göre icra edilmektedir.

  • İhalelere Teklif Verirken Dikkat Edilecek Hususlar
  •        Cari                                                                                                                                                       
  •        Modernizasyon                                                                                                                                     

Yasaklama Faaliyetleri

Milli Savunma Bakanlığının ihtiyacının karşılanması doğrultusunda yapılan ihalelerde veya sözleşmelerin uygulanması sırasında, yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında, fıil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu amir hükümleri gereğince. altı aydan iki yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmektedir.

Bu doğrultuda: haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortoklorının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazIasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fozlasıno sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

Haklarında kamu ihalelerine katılmaktan geçici yasaklama kararları verilen firma ve şahıslarla ilgili güncel yasaklılık sorgulaması Kamu İhale Kurumunun internet sayfasından yapılmaktadır.