ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

Savunma Sanayii Güvenliği İhracat İzni İşlemleri

 

 

 

• Kurum/Kuruluşun geçici veya kati ihracat izin başvurusu, yapılan inceleme ve gerektiğinde ilgili makamlar ile kurulacak koordinasyon sonucunda uygun bulunması durumunda, kurum/kuruluş tarafından düzenlenmiş İhracat İzin Belgesi onaylanarak talepte bulunan kuruluşa belirlenen süre dâhilinde geçici veya kati ihracat izni verilir.

• Yurt dışına çıkarılacak malzemenin belirtilen süre içerisinde tekrar yurda getirilecek olması durumunda(yurt dışı fuar katılımı, ürünün tamir/onarım durumları v.b.) İhracat İzin Belgesinde “geçici” seçeneği belirtilerek geçici ihracat izni talep edilir. Geçici ihracat durumunda Son Kullanıcı Belgesi talep edilmez.

• İhraç edilecek ürünün Kontrole Tabi Liste, Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi veya Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi Ek Listesinde de hangi madde kapsamında olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

 

Sık Karşılaşılan Aksaklıklara Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Koordinasyon sürecine yönelik olarak, faaliyet için yeterli süre dikkat alınarak başvurunun yapılması gerekmektedir.

• Aynı ürün farklı ülkelere ihraç edilmesi durumunda her bir ülke için ayrı ayrı başvurulması gerekmektedir.

• İhracat İzinlerinde hazırlanan Son Kullanıcı Belgesinin özellikle ilgili bölümlerin yetkili kişiler tarafından imzalanmasına, imzacıların isim-unvanlarının eksiksiz yer almasına ve orijinal nüsha ile işlem yapıldığı hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Kati ve geçici ithalat/ihracat izinleri, izin süresi dolmadan önce başvuru yapılması kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere azami ilk verilen izin süresi kadar uzatılabilir.


         İhracat İzin Belgesi Örneği