ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

TEKNİK HİZMETLERE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

 

SAVUNMA SANAYİ GÜVENLİK - BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1.  Savunma Sanayi Güvenlik ile ilgili faaliyetler hangi mevzuat kapsamında yürütülmektedir?

              www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-mevzuati  adresinde yer alan ilgili mevzuatlar takip edilmelidir.

Soru 2.  Hangi durumda Kuruluş İzni, Üretim İzin Belgesi ve Tesis Güvenlik Belgesine başvurmak gerekiyor?

              5201 sayılı Kanun gereğince yayımlanan Kontrole Tabiî Liste kapsamına giren ürünlerin üretiminin yapılması durumunda, yeni kurulacak tesisler için öncelikle Kuruluş İzni, müteakiben mevzuatta belirtilen süreyi geçmeyecek şekilde Tesis Güvenlik Belgesi Başvurusu ve Üretim İzin Belgesi Başvurusu yapılması gerekmektedir.

             Savunma sanayii alanındaki herhangi bir gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzeme ya da gizlilik dereceli proje ile savunma sanayi güvenliğine yönelik yapılacak faaliyetleri yürütecek kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, Tesis Güvenlik Belgesi ve buna bağlı olarak Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapması gerekmektedir.

Soru 3.  Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) ,Kuruluş İzni (Kİ) ve Üretim İzin Belgesi (ÜİB) başvuru işlemlerini nasıl yapılmalıdır?

              Savunma Sanayi Güvenlik faaliyetlerine yönelik daha hızlı ve etkin işlem yapılabilmesi, ihtiyaç  duyulacak  bilgi,  belge  ve  formlara  kolaylıkla  ulaşabilmesi  amacıyla  MSB'nin https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-kurulus-belgelendirme-faaliyetleri internet sayfasından ilgili başvurulara (TGB, Kİ ve ÜİB)  ait başvuru yazısı ve ekleri oluşturularak, MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Aynı zamanda ilgili web adresinden ;

*  Belgelendirme Faaliyetlerin ilgili menülerinden kolaylıkla erişim sağlanarak başvuru    aşaması ve sonrasına dair iş akışlarına, süreçlerle ilgili açıklayıcı bilgilere ve başvuru formlarına,
*  Tesis Güvenlik ve Üretim İzin denetimlerine yönelik işlem adımlarına,
*  Tesis güvenliğinin sağlanmasına yönelik hazırlanması gereken ve doldurma talimatlarını da içeren taslak Tesis Özel Güvenlik El Kitabına (TÖGEK),
*  Belgelendirme faaliyetlerine ilişkin detaylı olan Sıkça Sorulan Sorular Bölümüne 15 günde bir güncellenen Tesis Güvenlik Belgesi ve Üretim İzin Belgesine sahip firma listelerine erişilebilecektir.

Soru 4.  Şirket ortaklarından veya Yönetim Kurulundan biri veya birkaçının yabancı uyruklu olması durumunda Tesis Güvenlik Belgesi alınabilir mi?

              Yabancı ortaklı veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin bir veya birkaçı yabancı uyruklu olan Kuruluşlara, Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması hâlinde Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından sadece MİLLÎ HİZMETE ÖZEL gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilir.

              Yabancı olan ortak veya yönetim kurulu başkanı ile üyelerinin NATO üyesi ülke mensubu olması hâlinde, anılan personelin ülkesinden alınmış uygun gizlilik dereceli Kişi Güvenlik Belgesinin bulunması ve Denetim Heyetince yapılacak denetim sonucunun uygun olması hâlinde, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığınca NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi verilir.

Soru 5.  Bilgi güvenliği kapsamında alınması gereken önlemler nelerdir? TEMPEST Raporu alınması zorunlu mudur?

              Tesisteki internet (Siyah Ağ) ve İntranet (Kırmızı Ağ) bilgisayarları için ayrı bir ağ kurulmalı, gizlilik dereceli bilgi bulunan ve üzerinde gizlilik dereceli çalışma yapılan bilgisayarların internet bağlantısı engellenmeli, tesiste kablosuz intranet erişimi bulunmamalı, mevzuatta ve Tesis Güvenlik El Kitabında (TÖGEK) listelenen tüm tedbirler alınmalıdır.

             ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılım üretenler ile en az ÖZEL gizlilik dereceli bilgi üreten, bu seviyeli bilgi ile çalışan veya elektronik ortamda depolayan kuruluşlar tarafından, bilginin üretildiği ve depolandığı bilgi sistem odalarında ve bilgisayar sistemlerinde kullanılan, enerji iletim, iletişim ve veri hatlarına dışarıdan müdahaleye ve bilgi sızmasına engel olacak güvenlik tedbirleri alınır ve bu sistemlere yönelik TEMPEST Raporu alınır. Diğer durumda başvuru esnasında kuruluş tarafından Tempest Taahütnamesinin verilmesi yeterli olacaktır.

Soru 6.  Kişi Güvenlik Belgesine kimler başvurmalıdır/başvurabilir?

              Şahıs şirketi statüsünde olan kuruluşların hissedarlarının tamamı, anonim şirket statüsünde olan kuruluşların ise ortaklarından, gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesine yönetim kurulu kararı ile izin verilen hissedarlar ile bu şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları, güvenlik koordinatörü ile gizlilik dereceli bilgi, belge ve malzemeye nüfuz etmesi muhtemel personeli için Kişi Güvenlik Belgesi başvurusu yapılmalıdır.

              ARGE faaliyetleri kapsamındaki çalışmalar, projeler için çalışacak akademisyen personele Proje Makamı üzerinden Kişi Güvenlik Belgesi alınmalıdır.

              Gizlilik dereceli bilgi, belge, malzeme veya projeye nüfuz etmeyecek personel (5188 sayılı Kanun kapsamında görevlendirilen Güvenlik Görevlisi, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi, Kat Görevlisi, Yemekhane Görevlisi, Şoför, Stajyer, Bekçi, Sağlık Görevlisi, Muhasebe Personeli vs.) için KGB talep edilmeyecektir.

Soru 7.  Yabancı uyruklu personel için Kişi Güvenlik Belgesi talep edilebilir mi?

               Kişi Güvenlik Belgesi talebi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için yapılabilir. Yabancı personel için klerans teminine ilişkin işlemler;

              5202 sayılı Savunma Sanayi Kanunu kapsamında Kontrollü Bölgede çalıştırılması planlanan yabancı uyruklu personel için ülkesinden alınmış Tesis Güvenlik Belgesi talebine uygun gizlilik dereceli ve geçerlilik süresine sahip klerans temin edilmesi; çalıştırılması planlanan proje Proje Makamından ve Milli Güvenlik Makamı olan Tek.Hiz.Gn.Md.lüğünden izin alınması gerekmektedir.

             Yabancı personel Yönetim Kurulu Üyesi veya Hissedar ise ülkesinden alınmış Tesis Güvenlik Belgesi talebine uygun gizlilik dereceli ve geçerlilik süresine sahip kleransın ibraz edilmesi, temin edilemiyorsa PSC (Personel Security Clearance Information Sheet) formu ile ilgili kişiye ait pasaport tıpkıçekimi ile birlikte Tek.Hiz.Gn.Md.lüğüne talep başvurusu yapılmalıdır.

Soru 8.  Firma tarafından Kişi Güvenlik Belgesi müracaatı yapılan personelin işten ayrılması nedeniyle iptal talebi kaç gün içinde yapılmalıdır?

              15 gün içinde iptal edilmelidir.

Soru 9.   Kişi Güvenlik Belgesi bulunan firma personelinin Transfer Talebi nasıl gerçekleştirilmektedir?

               Personelin işten ayrıldığı firma ile yeni işe başladığı firmanın talep süresinin 1 aydan fazla olmaması ve Kişi Güvenlik Belgesi geçerlilik süresinin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.

Soru 10.  Kişi Güvenlik Belgesi İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

                KGB talebinde bulunan firma, kurum, kuruluş ve kişiler 5202 sayılı Savunma Sanayi Güvenliği Yönetmeliği ve MSY 317-2(C) Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi kapsamında yer alan KGB’ye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumludur.

                Kişi Güvenlik Belgesinin düzenlenmiş olması, 02.10.1981 tarih ve 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına dâhil olan kişiler için firma, kurum ve kuruluşların yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Soru 11.  Kuruluşların Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Brifing ve Demonstrasyon müracaatlarınına ilişkin esaslar nelerdir?

                Kuruluşlar Milli Savunma Bakanlığına hiçbir mali ve hukuki yükümlülük getirmemesi ve firma tarafından, Milli Savunma Bakanlığının şimdi ve/veya geleceğe yönelik bir niyet beyanı olarak değerlendirilmemesi kaydıyla, ürün ve hizmet tanıtımı konusunda  https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/brifing-faaliyetleri internet adresinde yer alan başvuru belgeleri ile talepte bulunabilirler. Taleplerinize yönelik her türlü sorunuzu   tdh-brifing@msb.gov.tr elektronik posta  adresine iletebilirsiniz.

Soru 12.  Brifing ve Demonstrasyon talebinde bulunacak yurtdışı firmaların; başvuruda bulunmaları sırasında ibraz etmeleri gereken belgeler nelerdir?

                Başvuruda bulunacak firmalar; eğer yabancı firmanın temsilci veya distribütörü iseler“Firma Temsilcilik Belgesini”, yabancı firmanın Türkiye’de konuşlu direkt bağlı çalışan firması ise bu firmanın imza atmaya yetkili çalışanının yetki belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Soru 13.  Kontrole Tabi Liste Nedir?

                Kontrole Tabi Liste; 5201 sayılı Kanun gereğince firma/kurum/kuruluş tarafından üretilmesi ile ithalat ve ihracatı Milli Savunma Bakanlığı iznine tabi olan, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler ve Bunlara Ait Teknolojileri içeren listedir.

Soru 14.  Kontrole Tabi Liste (KTL) ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ihracat kontrol rejimleri olan Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (WD) ve Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (FTKR) Ek Listesi’ndeki malzemelerin üretim, ithalat ve ihracat faaliyetlerine yönelik izin alınmalı mıdır?

                Kontrole Tabi Liste kapsamına giren malzemelerin üretimi, ithalatı ve ihracatına yönelik işlemler için Milli Savunma Bakanlığı adına Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (Makam) olan Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğünden izin alınması zorunludur. Savunma sanayi güvenliği mevzuatları uyarınca söz konusu faaliyetleri yürütecek kuruluşların, Kuruluş İzni (Kİ), Tesis Güvenlik Belgesi (TGB), Üretim İzin Belgesi (ÜİB) ve gizlilik dereceli bilgi, belge, proje, malzemeye nüfuz etmesi muhtemel çalışanların Kişi Güvenlik Belgesi (KGB)’ne sahip olması gerekmektedir. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamından (Makam) izin alınması gerekmektedir.

               KTL kapsamında yer almayan ancak WD ve FTKR Listelerinde yer alan malzemelerin üretimi Makam iznine tabi değildir. Ancak ithalat ve ihracatına yönelik işlemlerde Makam’dan izin alınması gerekmektedir. Söz konusu ithalat ve ihracat faaliyetini yürütecek kuruluşun Tesis Güvenlik Belgesine sahip olması gerekmektedir.

Soru 15.  İthalat İzni için talep edilen belgeler nelerdir?

*  Kuruluş tarafından ;

    - İthalata konu malzemenin cinsi, miktarı, alıcının bilgisi ve ülkesi ile malzemenin Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi Ek Listesi veya Kontrole Tabi Listenin hangi maddesinde yer aldığını belirten bir dilekçe,

    - İthalatın yapılacağı ülke tarafından talep edilmesi durumunda Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamı tarafından imzalanacak Son Kullanıcı Belgesi,

    - Kuruluş antetli iki adet İthalat İzin Belgesi, (Belge formatı https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-ithalat-ihracat-izni-ve-son-kullanici-belgesi-islemleri  adresinde yer almaktadır.) ile başvuru yapılmasını müteakip Makam tarafından sonuçlandırılır.

* Proje kapsamında yapılması planlanan ithalat başvurularının proje makamı üzerinden yapılması izin sürecini kısaltmaktadır.

Soru 16.  İhracat izni için talep edilen belgeler nelerdir?

*  Kuruluş tarafından ;

    - İhracata konu malzemenin cinsi, miktarı, alıcının bilgisi ve ülkesi ile malzemenin Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi, Füze Teknoloji Kontrol Rejimi Ek Listesi veya Kontrole Tabi Listenin hangi maddesinde yer aldığını belirten bir dilekçe,

    - İhracat yapılacak ülkenin Savunma Sanayii Milli Güvenlik Makamına karşılık gelen karşı Makam tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş Son Kullanıcı Belgesinin (SKB) aslı (imzalı mühürlü),

    - İki adet İhracat İzin Belgesi (İhracat izin Belgesi ve Son Kullanıcı Belgesi formatı https://www.msb.gov.tr/TeknikHizmetler/icerik/savunma-sanayii-guvenligi-ithalat-ihracat-izni-ve-son-kullanici-belgesi-islemleri adresinde yer almaktadır.) ile başvuru yapılmasını müteakip Makam tarafından Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının koordinesini müteakip söz konusu başvuru sonuçlandırılır.

* İhracat İzin işlemlerinin gecikmemesi için, SKB’lerin fotokopi, mühürsüz, imzasız ve ülke onay kısmının onaylanmadan gönderilmemesi önemlidir.

Soru 17.  İthalat/İhracat İznine Yönelik Süre uzatımı yapılabilir mi?

                Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı olan Tek.Hiz.Gn.Md.lüğü tarafından 5201 Sayılı Kanun ve Yönetmelik uyarınca onaylanan ithalat ve ihracat izinlerine yönelik ilgili kuruluşlar tarafından izin süresi dolmadan  MSB Tek.Hiz.Gn.Md.lüğüne başvuruda bulunulması durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere  daha önce verilen ithalat/ihracat izin süresi kadar süre uzatımı tesis edilmektedir.

Soru 18.  Çift Kullanımlı (askeri ve sivil amaçlı) malzemelerin ithalat ve ihracat işlemleri için Milli Savunma Bakanlığı’ndan izin alınması gerekir mi?

                Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılır. Kuruluşun beyanına esas olarak Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili sivil kullanıma yönelik ihracat işlemleri “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler ise “İthalat Tebliği” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmektedir.

Soru 19.  Proje Güvenlik Talimatı hangi durumlarda hazırlanır?

                Kontrole Tâbi Listede yer alan ve en az “ÖZEL” ve üzeri gizlilik derecesine haiz her projenin yürütülmesi sırasında alınması gerekli tüm güvenlik tedbirlerini içeren Proje Güvenlik Talimatı proje makamı koordinatörlüğünde hazırlanarak onay için Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından onaylanan ve

               ÖZEL ve üzeri gizlilik dereceli her proje için, proje makamı tarafından, hazırlanan Proje Güvenlik Talimatı, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı onayına sunulur ve onayı müteakip yürürlüğe girer. Projenin, Proje Güvenlik Talimatı esaslarına uygun olarak yürütülmesi ve kontrolü proje makamı yetki ve sorumluluğundadır.

Soru 20.  Test, Demonstrasyon, Brifing, İnceleme, Sergileme, Fuar vb. amaçlarla yurt dışına gönderilecek Kontrole Tabi Listedeki malzemeler için Son Kullanıcı Belgesi (SKB) almak gerekiyor mu?

                Yurt dışına satışı destekleme faaliyetleri kapsamında; Kontrole Tabi Listede yer alan malzemenin test, demonstrasyon, brifing, inceleme, sergileme, fuar ya da benzeri amaçlarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına yapılan Geçici İhracat İzin başvurusu için Son Kullanıcı Belgesi gerekmemektedir.

Soru 21.  Son Kullanıcı Belgesi Onay İşlemleri nasıl yürütülmektedir?

               Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı olarak yurt dışından tedariki yapılan, satışı yapan ülkenin ihraç lisansına tabi her türlü malzemeye ait Son Kullanıcı Belgesi, ihtiyaç makamının tedarikten sorumlu başkanlıkları tarafından hazırlanır ve asgarî bu makam tarafından imzalanan Son Kullanıcı Belgesi ,

               Kontrole Tabi Liste kapsamındaki malzemelerin üretilebilmesi maksadıyla Makamdan Üretim İzin Belgesi alan kuruluşların Son Kullanıcı Belgesi talep etmesi durumunda; sadece bir nüsha olacak şekilde herhangi bir eksiklik bulunmayan ve mevzuata uygun hazırlanan Son Kullanıcı Belgesi Makama gönderilmesini müteakip Makam tarafından yapılan inceleme neticesinde onaylanır.

               İthalatın yapılacağı ülkeye ait farklı formdaki Son Kullanıcı Belgelerinden uygun bulunan ve usulünce doldurulduğu belirlenen orijinal belgeler de Son Kullanıcı Makamın imza ve mührü olması kaydı ile onaylanır.

 

TEKNİK STANDARTLAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI

 

KODLANDIRMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1.  Kodlandırma Hizmetleri hangi mevzuata uygun olarak yapılmaktadır?

              Kodlandırma faaliyetleri MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesine göre yapılmaktadır.

Soru 2.  NATO Ticari ve Kamu Kurum Kuruluşu Kodu (NCAGE) nedir? NCAGE kodu tahsis edilebilecek kurum ve kuruluşlar hangileridir?

              NATO ülkelerinde yerleşik firma/yüklenici kuruluşların bilgisayar ortamında arşivlenmesi amacıyla; ilgili NATO ve NATO üyesi ülkeler tarafından tahsis edilen, 5 karakterli alfabetik-nümerik bir koddur. NCAGE kodu tahsis edilebilecek kurum ve kuruluşlar MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesinde belirtilmiştir.

Soru 3.  NATO Stok Numarası (NSN) nedir?

              NATO ve TSK bünyesinde takibi, Kuvvet Komutanlıkları arasında aktarımı söz konusu olabilecek dayanıklı tüketim malzemeleri kapsamında yer alan malzemeler için NATO standartlarına göre verilen numaradır.

Soru 4.  Geçici Stok Numarası (GSN) nedir? Hangi malzemelere GSN tahsis edilir?

              GSN, Kuvvet Kodlandırma Büroları (KKB) tarafından tahsis edilen NATO Stok Numarası (NSN) benzeri bir rakam ve harf dizinidir. Kuvvet Kodlandırma Büroları, Türk Millî Kodlandırma Bürosu tarafından kodlandırılmayan, MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/Teknik Standardizasyon Faaliyetleri/NATO ve Milli Kodlandırma Faaliyetleri/GSN ile Kodlandırılacak Malzemeler'' listesinde belirtilmiş malzemelere, ayrıca lojistik faaliyetlerin aksamaması için gerekli görülen durumlarda her türlü ikmal malzemesine GSN tahsis edebilir.

 Soru 5.  NCAGE/ NSN başvurusu nereden yapılabilir?

              MSB Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü, Teknik Standartlaştırma Dairesi Başkanlığı Kodlandırma Şube Müdürlüğüne (TMKB-Türk Milli Kodlandırma Bürosu) elden başvuru yapılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden e-imza ile, WETİKS üzerinden elektronik olarak başvuru yapılabilir.

             NCAGE başvurusu ayrıca https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/CageTool/home internet adresinden de yapılabilmektedir.

Soru 6.  Yabancı kodlandırma, yerli kodlandırma nedir?

              Yerli Kodlandırma; malzemenin menşei Türkiye ise ya da NATO ve Tier 2 ülkeleri dışında kalan ülkeler ise başvuru yerli olarak yapılır.

              Yabancı Kodlandırma; NATO üyesi ülkeler ve Tier 2 ülkeleri kendi NSN'lerini tahsis edebilme yetkisine sahip olduklarından menşei bu ülkelerden birinde olan bir malzeme için başvuru yabancı olarak yapılır.

 Soru 7. TIER 1, TIER 2 ve NATO ülkeleri hangileridir?

              NATO üyesi ülkeler haricindeki ülkeler sponsorluk sistemi ile kodlandırma faaliyetleri içerisinde yer alabilmektedir. Sisteme ilk dahil olan ülkeler Tier 1 (Tek taraflı NSN Tahsisi) seviyesindedir. Gerekli Kriterleri sağladıktan sonra ülkeler Tier 2 (İki taraflı NSN Tahsisi) seviyesine yükselmektedir. İlgili ülkelere ulaşmak için tıklayınız.

Soru 8.  NSN başvurusu yapabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

             Türk Silahlı Kuvvetleri ile sözleşme imzalanmış olunması, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile imzalanan sözleşmelerde NSN ile ilgili maddenin olması, Yurt dışı tedarikinde; ilgili ülkelerin askeri birimleri ve NSPA alımlarında NSN alınması hususunun sözleşmede ön koşul olması.

Soru 9.   Kodlandırma Başvurusu için istenen bilgi ve belgeler nelerdir?

               Yükleniciye ait dilekçe, İhale kazandığına, sözleşme imzalandığına dair belge, Evrakla ilgilenen kişinin vekâletnamesi veya yüklenici tarafından hazırlanmış yetki belgesi, Yabancı başvuru için üreticiye ait parça numarasını gösteren orijinal doküman, üreticinin kendi web sayfasından alınan internet çıktısı, üreticiye ait proforma fatura, onaylanmış sipariş formu, üreticinin parça numarasını onayladığı mail çıktısı vb.

Soru 10.  Kodlandırma Başvuru belgelerine nereden ulaşabilirim?

                Kodlandırma başvuru belgelerine ;

https://www.msb.gov.tr/MKodlandirma/icerik/malzeme-kodlandirma-basvurusunda-kullanilacak-form-belgeler internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Soru 11.  e-Devlet üzerinden WETIKS (Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi) aracılığıyla başvuru yapmak için hangi şartlar sağlanmalıdır?

               WETİKS'i ilk defa kullanacak bir kullanıcı öncelikle Yetkilendirme Başvurusu yapması gerekmektedir. Yetkilendirme başvurusu işlemi; daha önce WETİKS'i hiç kullanmamış firmaların sisteme kayıt olmak için yaptıkları bir defaya mahsus olan işlemdir. Yetkilendirme başvurusu formu doldurulurken; Formu doldurmadan önce e-imzanızın bağlı olmasına, daha önceden NCAGE alınmış ise firma adı alanının, NCAGE bilgisindeki firma adı ile aynı olacak şekilde yazılmasına, buradaki zorunlu alanların doldurulmasına dikkat edilmelidir. ''İmzala'' butonuna basılarak kullanıcı kaydı işlemi tamamlanır. Bu işlemi takiben sistem tarafından kullanıcı kaydı onaylandığında formda bildirilen mail adresine sistemde kullanıcı kaydınız oluşturulduğuna dair bir bilgilendirme maili gelmektedir. Kullanıcının e-imza veya mobil imzasının olması gerekmektedir. e-imza nerelerden temin edilmektedir? TÜBİTAK, e-imzatr, e-güven, Turktrust, e-tuğra.

Soru 12.  e-Devlet üzerinden başvuruda Yetkilendirme İşlemi sonrası NSN/NCAGE başvurusu için ne gereklidir?

                Yetkilendirme Başvurusu sistem tarafından onaylandıktan sonra NCAGE başvurusu yapılabilmektedir. NSN başvurusu yapabilmek için ise sistemde kayıtlı NCAGE olması gerekmektedir. NSN başvurusundan önce NCAGE başvurusu yapılıp bu başvurunun Milli Kodlandırma Bürosu tarafından onaylanması gerekmektedir.

Soru 13.  e-Devlet üzerinden WETİKS (Web Tabanlı İnteraktif Kodlandırma Sistemi) aracılığıyla yerli/yabancı NSN başvurusu sırasında hangi aşamalardan geçilir?

                İnternet üzerinden WETİKS aracılığıyla başvurular için ayrıntılı bilgilerin açıklandığı  ''WETİKS İnternet kullanıcısı dokümanı'' adlı kullanıcı dokümanı incelenmelidir. Söz konusu dokümana MSB İnternet Sitesinde ''Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ Teknik Standardizasyon Faaliyetleri/NATO ve Milli Kodlandırma Faaliyetleri” web sayfasından ulaşılabilmektedir. Söz konusu dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Soru 14. NATO Kodlandırma Sisteminin amacı nedir?

               Lojistik sistem içerisinde aynı özelliğe sahip ikmal maddelerini tek bir isim ve tek bir stok numarası altında toplama ve ikmal işlemlerinin tümünde ortak bir dil ve terim birliği sağlama işlemi şeklinde özetlenebilir.

Soru 15.  Kodlandırma Başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

                İstenen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olması, Malzeme listelerinin saymanlık onaylı olması, Malzeme listesinin eksiksiz doldurulması (Malzemelerin orijinal parça numarası ve üretici firmaların eksiksiz girilmesi vb.), Malzeme dokümanlarının üreticiye ait orijinal doküman olması.

Soru 16.  Kodlandırma Faaliyetlerinde kullanılan dokümanlar nelerdir?

                ACodP-1;NATO Kodlandırma Sisteminin tüm temellerini, ilkelerini ve prosedürlerini anlatan NSPA tarafından hazırlanmış ve sürekli güncellenen doküman.   

                -    https://www.nato.int/structur/AC/135/acodp1/ACodP1_E.pdf

                -    MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi

Soru 17.  Kodlandırma işlemi hangi durumlarda iptal edilir?

                Başvuru tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde eksik olduğu bildirilen bilgi ve belge tamamlanmadığı takdirde ilgili mevzuat gereği kodlandırma işlemi Türk Milli Kodlandırma Bürosu tarafından iptal edilir.

 

TEKNİK ŞARTNAME FAALİYETLERİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Teknik Şartname faaliyetlerinde kullanılan dokümanlar nelerdir?

             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 1548 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu mevzuata dayanılarak çıkarılmış olan Yönetmelik ve Yönergeler kullanılmaktadır.

Soru 2. Teknik Şartnamelerin yürürlük süresi ne kadardır?

             Teknik şartnamelerin yürürlük süresi 5 yıl olup, teknik şartnameler yürürlük süresinin tamamlandığı yılın son gününe kadar geçerlidir.

Soru 3. Teknik Şartnamelerin onaylanma süreci nasıldır?

              İhtiyaç makamı tarafından hazırlanan teknik şartname taslağı, onaylanmak üzere en az iki firma teyidi ile birlikte MSB Tek.Hiz.Gn.Md.lüğüne gönderilir. Uygun değerlendirilmesi sonucu, MSB Tek.Hiz.Gn.Md.lüğü tarafından onaylanır.

Soru 4. Teknik Şartname hazırlanırken dikkat edilen hususlar nelerdir?

             Teknik şartnamelerde yer alan teknik istek ve özelliklerde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya, rekabeti engelleyici hususlar içermemesine ve istekliler için fırsat eşitliği sağlamasına dikkat edilmektedir.

             Teknik şartnamelerde belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

             Teknik şartnamelerde; idarî, hukukî ve mali isteklere yer verilemez.

Soru 5.  İnternette TSK Teknik Şartnameleri nerede yayınlanmaktadır?

             TSK Teknik şartnameleri MSB Teknik Bilgi Merkezince (TEKBİM) https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde gerçek ve tüzel kişilerin hizmetine sunulmaktadır.

             Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığınca onaylı Teknik Şartnamelere de aynı adresten erişilebilmektedir. 

Soru 6.  İnternette TEKBİM tarafından hizmete sunulan Teknik Şartnamelere ulaşmak için ne yapılmalıdır?

              TEKBİM tarafından hizmete sunulan Teknik Şartnamelere ulaşmak için TEKBİM’e kayıtlı üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde yer alan TEKBİM Üyelik Başvuru Formunun elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.

Soru 7.  İnternette TEKBİM Üyelik başvurusu yaptım, sisteme ne zaman giriş yapabilirim?

https://tekbim.msb.gov.tr internet adresinde yer alan TEKBİM Üyelik Başvuru Formunun doldurulmasını müteakip başvurunuz elektronik ortamda TEKBİM’e ulaşır. Başvurunuz TEKBİM tarafından incelendikten sonra uygun olan müracaatlar en geç iki iş günü içinde kullanıma açılır. Üyelik bilgilerinizde kayıtlı e-posta adresinize bilgilendirme e-postası ulaştığında sisteme giriş yapabilirsiniz. 

 

TEKNİK STANDARDİZASYON FAALİYETLERİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru . Savunma sanayi firmaları STANAG/AP’lere (Standardizasyon Anlaşması/Müttefik Yayın) nasıl ulaşmaktadır?

             Gizlilik derecesi bulunmayan halka açık STANAG/AP’lere NATO’nun resmi internet sitesinden (nso.nato.int) ulaşılmakta,

             NATO Tasnif Dışı ve üzeri gizlilik dereceli diğer tüm STANAG/AP’ler Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğüne talebin gerekçesini belirten resmi yazı ile başvurması ve gerekli şartları sağlaması halinde ivedi olarak talepleri yerine getirilmektedir.

             Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde gerekli açıklamalar yer almaktadır.

 

ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

ARGE VE TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNE YÖNELİK SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. Vatandaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacının karşılanması için sahip olduğum bir fikrim veya proje önerim varsa ne yapmam gerekir?

             MSB ARGE faaliyetleri gizlilik mevzuatına uygun yürütülür.

             Vatandaş tarafından gönderilen fikrin veya proje teklifinin olgunluk seviyesi ve teknik detayları dikkat alınarak inceleme yapılmakla birlikte;

             *  Kendisi adına fikri mülkiyet tescilini yaptırması tavsiye edilebilmekte,

             *  Vatandaşımızdan ilave bilgi istenebilmekte,

             *  Hazır mal veya hizmet tanıtımı olduğu değerlendirilirse “Brifing ve Demonstrasyon” başvurusu kapsamında hareket edebileceği bildirilebilmekte,

             * Yukarıda belirtilen gizlilik kriterlerine uygun savunma alanında çalışan üniversite, araştırma merkezi ve savunma sanayi firmalarına yönlendirilebilmekte,

             * Gereken şartları sağladığı değerlendirilen başvuru olması durumunda ise projelendirme süreci gerçekleştirilebilmektedir.

Soru 2.  Stratejik Hedef Planının (SHP) savunma sanayi firmalarına açılımı nasıl gerçekleştirilmektedir?

              Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) ihtiyaçlarının azami ölçüde yurt içinden karşılanması, yurt içinde üretim için gerekli planlamanın yapılması ve yatırım zamanının kazanılması amacıyla TSK’nın ihtiyaçlarının yer aldığı SHP’nin bilmesi gereken prensibi çerçevesinde, sanayicinin ilgi alanına giren proje bilgileri sanayiciye açılmaktadır. Bu kapsamda yapılması gereken işlemlere MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri/SHP’nin Sanayiye Açılım Esasları” dokümanından erişebilirsiniz.

Soru 3.  NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (Science and Technology-STO) bünyesinde yürütülen faaliyetlere kimler katılım sağlayabilir ve katılım için yapılması gereken işlemler nelerdir?

              Katılım sağlanacak faaliyet kapsamında teknik bilgiye sahip olan; TSK’da, Savunma Sanayi Kurum/Kuruluşlarında ve Üniversitelerde görev yapan ve yeterli derecede İngilizce bilen personel katılım sağlayabilir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri” web sayfasından erişebilirsiniz.

Soru 4.  NATO STO bünyesinde yürütülen bir faaliyete katılım sağlandığında MSB maddi destek sağlar mı?

              TSK, Savunma Sanayi Kurum/Kuruluşları ve Üniversiteler tarafından NATO STO çalışmalarına katılım talepleri, ülke adına çalışmalarda yer alacağımıza dair taahhüt anlamı taşıdığından katılım hususunun ciddiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Faaliyetlere katılım için gerekli olan kaynağın (ulaşım, konaklama, iaşe vb.) personelin mensubu bulunduğu kurum/kuruluş veya kendisi tarafından karşılanacağı, ayrıca NATO ve Millî Savunma Bakanlığından herhangi bir maddi destek talep edilmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 Soru 5.  NATO STO bünyesinde yürütülen faaliyetleri nasıl takip edebilirim?

               MSB İnternet Sitesinde “Birimler/Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü/ARGE ve Teknoloji Faaliyetleri” web sayfasından ve https://events.sto.nato.int internet adresinden güncel faaliyetleri takip edebilirsiniz. Ayrıca https://www.sto.nato.int internet adresinden NATO STO hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.